Інститут міжнародних науково-технічних зв'язків інноваційного та перспективного розвитку

Версія для друку

Мета 

Координація діяльності університету в цілому та його окремих підрозділів в галузі міжнародного та вітчизняного науково-технічного співробітництва та стимулювання участі у міжнародних та національних науково-технічних проектах, програмах, грантах. 

Функції 

       •  Створення єдиної бази для планування, упорядкування кошторисів і контролю за витратами, необхідними для реалізації проектів структурних підрозділів міської ради.
       •  Визначення умов, обмежень та вимог до проекту в системі управління проектною діяльністю міської ради.
       •  Координація надання необхідної інформації в обумовлені строки всім учасникам проекту.
       •  Розробка та аудит техніко-економічних обґрунтувань проектів, їх пріоритетності з точки зору ефективності.
       •  Аналіз розрахунків необхідних ресурсів, кошторису і бюджету проектів.
       •  Оцінка плану та врахованих ризиків проектів.
       •  Забезпечення дотримання термінів і бюджетів, оцінка ефективності проектів з точки зору досягнення цільових показників.
       •  Складання графіку виконаних робіт, контроль якості та строки виконання.
       •  Аналіз організації зв’язків і відносин між елементами проекту, що виноситься на розгляд міського голови.
       •  Моніторинг реалізації проектів на всіх етапах, що включає узагальнення та фіксацію оновлених матеріалів до бази, що стосується розробки проекту.
       •  Організація роботи з ведення встановленого обліку та складання необхідної звітності по всім стадіям проекту, в тому числі забезпечення своєчасного збору, накопичення, розповсюдження, зберігання і подальшого використання інформації, що стосується розробки та впровадження проекту.
       •  Організація підготовки та захисту техніко-економічних обґрунтувань проектів міської ради, направлених на підвищення ефективності виробничих та управлінських процесів.
       •  Підготовка відповідних інформаційно-аналітичних матеріалів проектів.
       •  Винесення на розгляд міського голови презентацій проектів і графіків їх реалізації.
       •  Оцінка діяльності функціональних виконавців проектів в системі муніципалітету. 
       •  Створення єдиної бази для планування, упорядкування кошторисів і контролю за витратами, необхідними для реалізації проектів структурних підрозділів міської ради. 
       •  Визначення умов, обмежень та вимог до проекту в системі управління проектною діяльністю міської ради. 
       •  Координація надання необхідної інформації в обумовлені строки всім учасникам проекту. 
       •  Розробка та аудит техніко-економічних обґрунтувань проектів, їх пріоритетності з точки зору ефективності. 
       •  Аналіз розрахунків необхідних ресурсів, кошторису і бюджету проектів. 
       •  Оцінка плану та врахованих ризиків проектів. 
       •  Забезпечення дотримання термінів і бюджетів, оцінка ефективності проектів з точки зору досягнення цільових показників. 
       •  Складання графіку виконаних робіт, контроль якості та строки виконання. 
       •  Аналіз організації зв’язків і відносин між елементами проекту, що виноситься на розгляд міського голови. 
       •  Моніторинг реалізації проектів на всіх етапах, що включає узагальнення та фіксацію оновлених матеріалів до бази, що стосується розробки проекту. 
       •  Організація роботи з ведення встановленого обліку та складання необхідної звітності по всім стадіям проекту, в тому числі забезпечення своєчасного збору, накопичення, розповсюдження, зберігання і подальшого використання інформації, що стосується розробки та впровадження проекту. 
       •  Організація підготовки та захисту техніко-економічних обґрунтувань проектів міської ради, направлених на підвищення ефективності виробничих та управлінських процесів. 
       •  Підготовка відповідних інформаційно-аналітичних матеріалів проектів. 
       •  Винесення на розгляд міського голови презентацій проектів і графіків їх реалізації. 
       •  Оцінка діяльності функціональних виконавців проектів в системі органів місцевого самоврядування.