Звіт про наукову діяльність університету за 2012 р.

Версія для друку


2.jpg1.jpg4.jpgЭкибастуз.jpg


Наукова діяльність є одним з основних напрямків роботи Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна.

В цілому за показниками роботи 2012 рік є кращим роком за попередню історію університету. Цьому сприяли такі фактори як проведення в Україні ЄВРО 2012, успішна міжнародна робота, підготовка ВНЗ до акредитації у 2013 році та ін.


Наукові підрозділи університету 

В 2012 році у виконанні НДР взяло участь 28 наукових підрозділів університету, що працювали над виконанням держбюджетних та госпдоговірних науково-дослідних робіт.У 2012 році створено 3 нових наукових підрозділи:

У 2012 році створено три нових наукових підрозділи: 

-   СКТБ «Мікропроцесорні системи управління і безпеки»

-   ГНДЛ «Технології та системи безпеки на транспорті»

-   ГНДЛ «Технологія обробки металевих матеріалів»

Кадровий склад штатних наукових працівників представлено на рис. Останніми роками спостерігається зростання кількості штатних наукових працівників. За 4 роки в університеті було створено 6 нових наукових підрозділи та 36 нових робочих місць для штатних наукових працівників. До виконання НДР у 2012 році залучалось 335 науково-педагогічних працівників університету.


Підготовка наукових кадрів

Підготовка наукових кадрів здійснюється через аспірантуру та докторантуру. В аспірантурі навчається 78 осіб, з них: з відривом від виробництва 48. В докторантурі навчається 5 докторантів. 

В університеті функціонують три спеціалізовані вчені ради: дві із захисту докторських та одна кандидатських дисертацій, в яких відбуваються захисти за семи спеціальностями. Співробітниками університету у 2012 році захищено 25 дисертацій. З них: дві доктора наук та 23 – кандидата наук.


Фінансування наукової діяльності

Фінансування наукової діяльності в університеті здійснюється за рахунок коштів загального фонду державного бюджету та за рахунок коштів вітчизняних та іноземних замовників. Всього в університеті у 2012 році виконувалось 7 робіт із фінансуванням із загального, 218 із спеціального фонду державного бюджету та два міжнародні гранти. Основними замовниками є підприємства установи та організації України, Російської Федерації, Казахстану, Чехії та Південної Кореї. Найбільше зростання замовлень в останні роки спостерігається з боку Республіки Казахстан. Фактичний обсяг фінансування науково-дослідних робіт у 2012 році склав 27,9 млн. грн.  Доля  фінансування із загального фонду державного бюджету складає 2%, 59% - кошти вітчизняних та 39 – іноземних замовників. В рамках міжнародної наукової діяльності виконувалось 21 проектів та робіт, з них 2 – проекти в рамках програми TEMPUS та 19 науково-дослідних робіт.

Тематика науково-дослідних робіт пов’язана з рухомим складом і тягою поїздів, залізничною інфраструктурою, експлуатацією залізничного транспорту, економікою, екологією, електрифікацією та інформатизацією залізничного транспорту та іншими напрямками досліджень. Основні наукові роботи пов’язані з пріоритетними напрямками досліджень, визначеними законом України та Постановою Кабміну. У 2012 році було завершено 4 науково-дослідні роботи, що фінансувались із загального фонду бюджету.

 НДР: Розробка методів підвищення надійності перевізного процесу. Обсяг фінансування 101,9 тис. грн. За результатами роботи надруковано 23 наукові публікації, підготована 1 заявка на охоронний документ. Захищено одну дисертацію д.т.н., одну дисертацію к.т.н. та 5 магістерських робіт. Розроблені моделі, методи та програмні засоби використані при виконанні госпдоговірних НДР на загальну суму 738 тис. грн..

НДР: Підвищення ефективності систем енергопостачання об’єктів залізничного транспорту. Обсяг фінансування 240 тис. грн. За результатами роботи опубліковано 4 монографії, 1 підручник, 2 навчальних посібники, 74 статті, 62 тези доповідей на конференціях,  9 охоронних документів, захищено 3 докторські дисертації, 1 кандидатська дисертація та 7 магістерських робіт. Розроблені моделі, методи та програмні засоби використані при виконанні госпдоговірних НДР на загальну суму 707 тис. грн.

НДР: Оцінка технічного стану земляного полотна на окремих залізницях та розробка пропозицій по забезпеченню його надійності при підвищеній швидкості руху поїздів до 200 км/год. Обсяг фінансування 94 тис грн. За результатами роботи опубліковано 1 монографію, 1 підручник, 28 статей, 17 тез доповідей на конференціях, отримано 2 охоронних документи, подано 1 заявку, захищено 3 кандидатські дисертації та 5 магістерських робіт. Розроблені моделі, методи та програмні засоби використані при виконанні госпдоговірних НДР на загальну суму 4520 тис. грн.

НДР: Удосконалення інформаційних технологій на залізничному транспорті. Підвищення ефективності систем енергопостачання об’єктів залізничного транспорту. Обсяг фінансування 101,2 тис грн. За результатами роботи опубліковано 3 монографії, 74 статті, 135 тез доповідей на конференціях, отримано 7 охоронних документів, захищено 1 докторську дисертацію, 8 кандидатських дисертацій та 6 магістерських робіт. Розроблені моделі, методи та програмні засоби використані при виконанні госпдоговірних НДР на загальну суму 1347 тис. грн.

 Основні наукові розробки у 2012 році пов’язані з удосконаленням контрольно-вимірювальної апаратури та удосконаленням технічних засобів навчання.

Основні технологічні розробки пов’язані з удосконаленням технології роботи магістрального та промислового залізничного транспорту та автоматизацією технологічних операцій. Серед завершених у 2012 році науково-дослідних робіт такі роботи як «Розробка проекту концепції допуску перевізників до інфраструктури залізничного транспорту», «Розробка порядку визначення ефективності курсування пасажирських поїздів», «Розробка методики розрахунку тарифів на перевезення пасажирів залізничним транспортом у приміському сполученні», «Розробка технічних рішень щодо забезпечення підвищення швидкостей руху пасажирських поїздів на ділянках прискореного руху» та ін.

Значний обсяг наукових робіт, виконаних університетом, пов'язаний з проведенням випробувань залізничного рухомого складу та транспортної інфраструктури. «Проведення сертифікаційних випробувань універсального піввагона виробництва ТОВ "Казахстанська вагонобудівна компанія" на візках типу ZK-1 виробництва КНР відповідно до вимог нормативних документів», «Проведення випробувань електропоїздів Talgo (Іспанія) зі швидкістю до 200 км/год» у Республіці Казахстан та ін.

Серед робіт, що виконуються університетом у 2012 році  –  продовження випробувань пасажирського  рухомого складу виробництва «Шкода» (Чехія), «Хюндай» (Південна Корея), «Песа» (Польща) та вітчизняних швидкісних двосистемних електропоїздів виробництва Крюківського вагонобудівного заводу, що не поступаються світовим аналогам. Випробування елементів транспортної інфраструктури - Дарницького мосту у місті Києві; ДніпроГЕСу у Запоріжжі та ін.

Університет має всі необхідні дозвільні документи для виконання даних видів діяльності які були оновлені у 2012 році. Випробувальні лабораторії університету акредитовані в УкрСЕПРО та Регістрі з сертифікації на залізничному транспорті Російської Федерації та інші документи, що дозволяють вести діяльність в межах СНД.

До конструкторських розробок 2012 року відносяться:

-   Разработка конструкторской документации для постройки экспериментального образца 6-осной цистерны для перевозки нефтепродуктов для путей с колеей 1520 мм по габаритному чертежу PD21102080_B на замовлення ТАТРА Вагонка (Словаччина)

-   Виготовлення конструкторської документації на 16-вісний транспортер вантажопідйомністю до 240 тонн

-   Дослідження та розробка технології очищення баластного щебеню водяним паром на мобільному обладнанні

- Розробка робочих креслень для виготовлення залізобетонних мостових балок, армованих попередньо напруженими канатами довжинами: 12,15,18,21,24,27,30,33 для автодорожніх мостів


За 2012 рік створено 225 одиниць наукової продукції.


Монограф_Афанасов.jpgМонограф_Бондар.jpgМонограф_Висин.jpgМонограф_Меняйленко.jpgМонограф_коллектив_Власова.jpgМонограф_Гненный.jpg


Найбільший обсяг надходжень забезпечено ГНДЛ Вагонів, НДІ РСКТС та ГНДЛ ДМРС.

Основними напрямками використання коштів є виплата заробітної плати, ПДВ та нарахувань на заробітну плату. За 2012 рік університетом сплачено 4,4 млн. грн. ПДВ та 3,7 млн. грн. відрахувань у фонд соціального страхування.


Виставки та конференції

В 2012 році в університеті було проведено 15 міжнародних наукових конференцій, з яких 3 студентських. Університет приймав участь у семи виставках: чотирьох міжнародних та трьох всеукраїнських. Одна з виставок «Залізнична техніка і технології перевезень» уже вчетверте проводиться на базі університету.


Видавнича діяльність

У 2012 році співробітниками університету було надрруковано 1327 публікацій, з них монографій – 21, підручників - 4, навчальних посібників – 7, статей у фахових виданнях – 402.

В університеті видається 7 періодичних видань:

Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна – за 2012 рік видано 6 номерів;

Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна «Проблеми економіки транспорту» (головний редактор д.е.н. Бараш Ю. С.), видано два номери;

Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна «Транспортні системи та технології перевезень» (головний редактор професор Бобровський В. І.), видано два номери;

Журнал «Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті» (головний редактор професор Гаврилюк В. І.), видано два номери;

Журнал «Електрифікація транспорту» (головний редактор д.т.н., доц. Сиченко В. Г.), видано два номери.

Збірник наукових праць «Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика», видано два номери.

Електронне видання «Антропологічні виміри філософських досліджень» (головний редактор проф. Хміль В.В.), видано два номери.

Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка у 2012 році пройшов перереєстрацію. Вимоги до оформлення збірника змінено для його реєстрації в SCOPUS.


homepageImage_en_US.jpg
Сборник_Вестник.jpg
homepageImage_uk_UA.pngСборник_Мосты-3.jpg Сборник_Технологии.jpgСборник_Экономика_2012_3.jpg


Інноваційна та патентно-ліцензійна діяльність 

За 2012 рік отримано 59 охоронних документів, з яких: 53 патенти та 6 свідоцтв на реєстрацію авторських прав на твори. В той же час подано 44 заявки на винаходи та корисні моделі і 17 заявок на реєстрацію авторських прав на твори.


Наукова робота молодих учених, студентська наукова робота.

В університеті навчається 4320 студентів денної форми навчання. До виконання науково-дослідних робіт залучались 623 студенти – в основному 3-5-х курсів. З оплатою праці у виконанні НДР приймали участь 48 студентів, що працювали на посадах техніків та фахівців.

Студентами університету одержано 8 перемог у другому етапі Всеукраїнських студентських олімпіад. Підготовлено 30 робіт на Всеукраїнські наукові конкурси, 11 з яких стали переможцями.

DSC_1352.jpg

В університеті у 2012 році працювало 265 наукових та науково-педагогічних працівників, яким не виповнилось 35 років, тобто молодих вчених. Це складає 52,6% від кількості штатних співробітників. За останні 4 роки цей показник зріс на 4%, що вказує на оновлення кадрового складу університету. 37 молодих вчених мають ступінь кандидата наук, 53 навчаються в аспірантурі та 1 в докторантурі. За 2012 рік молодими вченими опубліковано 4 монографії, 3 навчальних посібники, 89 статей у фахових виданнях, з них 10 у зарубіжних виданнях.

У 2012 році у Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна відкрито Молодіжний центр Дніпропетровщини. Робота Молодіжного Центру має охопити майже вісімдесят вищих навчальних закладів області. Серед його першочергових завдань:

   -   створити можливості для всебічного розвитку та самореалізації молоді;
   -   залучити максимальну кількість активної молоді до суспільно-корисної роботи;
   -   реалізувати молодіжні ініціативи; підвищити міжнародну мобільність молоді;
   -   поліпшити передачу досвіду та знань між молодими людьми та багато іншого.

В молодіжному центрі в другому півріччі 2012 року щотижня проходила «Школа молодих вчених Дніпропетровської області», що профінансована в рамках гранту для молодих вчених міського голови Дніпропетровська. Школа для молодих вчених була присвячена питанням щодо підготовки наукових проектів. В її роботі приймали участь молоді вчені більшості ВНЗ області.


Основні проблеми

Проведення сучасних досліджень неможливе без відповідної матеріально-технічної бази. При цьому, старіння інфраструктури є однією із проблем, що стоять перед ВНЗ. Необхідно відмітити ряд позитивних зрушень у придбанні обладнання вищими навчальними закладами. У 2012 році для ВНЗ відмінено тендерні процедури, що дало змогу певним чином оновити матеріально-технічну базу. В той же час Постановою Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2001 року № 332 (зі змінами) встановлені граничні суми витрат на придбання деяких товарів, а згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2008 року № 943 (зі змінами) встановлено заборону на придбання автомобілів, ноутбуків та меблів за рахунок державного та спеціального фонду державного бюджету. Необхідно відмітити, що комп’ютери вартістю до 7000 грн не дозволяють виконувати наукові дослідження на сучасному рівні, придбання ноутбуків та автомобілів необхідне для виконання польових досліджень, а придбання меблів пов’язане з нарощуванням обсягів виконання госпдоговірних НДР та необхідністю збільшення штату співробітників. Практично всі закупівлі університет здійснює за рахунок спеціального фонду державного бюджету, тобто за рахунок коштів замовників і така ситуація заважає нормальному виконанню науково-дослідних робіт, оновленню матеріально-технічної бази наукових досліджень та створенню нових робочих місць. У зв’язку з цим пропонуємо зробити виключення для закупівель ВНЗ за рахунок спеціального фонду державного до Постанов Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2001 року № 332 та  від 22 жовтня 2008 року № 943.

Ще більшою проблемою є закупівля високовартісного обладнання. Збільшення обсягу накладних видатків в університеті дало змогу оновити контрольно-вимірювальну апаратуру та обчислювальну техніку для наукових досліджень. Але вартість придбаного обладнання не перевищує 400 тис. грн. за одиницю. Придбання обладнання більшої вартості за власні кошти для ВНЗ є практично неможливим. Сконцентрувати значні кошти ВНЗ не можуть через інфляцію. На відміну від комерційних установ бюджетні не мають змоги брати кредити. Цільове фінансування капітальних видатків за рахунок загального фонду, на відміну від НАН, у МОНмолодьспорту відсутнє. У зв’язку з цим актуальними є питання розробки МОНмолодьспорту механізмів фінансування оновлення матеріально-технічної бази наукових досліджень у ВНЗ, наприклад, на конкурсній основі.

Однією з проблем виконання госпдоговірних НДР є сплата ПДВ. В сучасних умовах ПДВ за надані наукові послуги сплачується по факту виконання послуг. При цьому, у випадку затримки оплати послуг ВНЗ вимушені сплачувати ПДВ за рахунок власних коштів. Це вимагає створення у ВНЗ постійного запасу коштів, розмір яких суттєво перевищує витрати на оновлення матеріально-технічної бази. Необхідно також відмітити, що 91% заборгованості за надані наукові послуги – це заборгованість державних підприємств. У зв’язку з цим доцільним є внесення змін до Податкового кодексу із встановленням сплати ПДВ за надані наукові послуги по факту надходження коштів, або взагалі відмінити ПДВ для науково-дослідних робіт, які пройшли державну реєстрацію, як це було наприкінці дев’яностих років.


1.jpg100_1090.jpgDSC_3781'.jpg36483060.jpg