Звіт про наукову діяльність університету за 2014 р.

Версія для друку

   В 2014 році у виконанні НДР взяло участь 27 наукових підрозділів університету, що працювали над виконанням держбюджетних та госпдоговірних науково-дослідних робіт.    Останніми роками спостерігається зростання кількості штатних наукових працівників. За останні 4 роки кількість штатних наукових співробітників зросла на 15% завдяки створенню нових госпрозрахункових підрозділів. Чисельність молодих вчених в університеті суттєво не змінюється і складає 140 чоловік. Серед працівників наукових підрозділів доля молодих вчених складає 16%.


DSC_5593.jpg   DSC_5666.jpg  DSC_5819.jpg

   Четверо молодих вчених отримало Премію Верховної ради найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень.


7N1H4835.JPG7N1H4845.JPG7N1H4861.JPG7N1H4854.JPG

   Університет вживає заходи щодо розвитку кадрового потенціалу, удосконалення матеріально-технічної бази соціальної сфери та забезпечення наукових досліджень. Зокрема у 2014 році побудовано будинок для викладачів, продовжуються роботи з проектування центру науково-технічного розвитку.

Підготовка наукових кадрів

   Підготовка наукових кадрів здійснюється через аспірантуру та докторантуру. В аспірантурі навчалось 72 аспіранти. В докторантурі навчалось 5 докторантів.
В університеті функціонують три спеціалізовані наукові ради: дві із захисту докторських та одна кандидатських дисертацій, в яких відбуваються захисти по семи спеціальностям. Співробітниками університету у 2014 році захищено 12 дисертацій. З них дві доктора наук та 10 – кандидата  наук.

DSC_0109.jpgDSC_0088.jpgDSC_0135.jpg


Фінансування наукової діяльності

   Фінансування науково діяльності в університеті здійснюється за рахунок коштів загального фонду державного бюджету та за рахунок коштів вітчизняних та іноземних замовників. Всього в університеті виконувалось 10 робіт із фінансуванням із загального фонду державного бюджету та 234 із спеціального фонду державного бюджету. Окрім того університетом виконувалось 3 міжнародних проекти по програмі TEMPUS. Основними замовниками є підприємства установи та організації України, Казахстану, Китаю. Найбільше зростання замовлень в останні роки спостерігається зі сторони Казахстану. 
   Два роки спостерігається падіння обсягів фінансування НДР. Це пов’язано зі зменшенням кількості замовлень від вітчизняних підприємств та призупиненням роботи на Російському ринку наукових послуг, а також зі зростанням дебіторської заборгованості, яка досягла 6 млн. грн..
   Тематика науково-дослідних робіт пов’язана з рухомим складом і тягою поїздів, залізничною інфраструктурою, експлуатацією залізничного транспорту, економікою, екологією, електрифікацією залізничного транспорту. Основні наукові роботи пов’язані з пріоритетними напрямками досліджень, визначеними законом України та Постановою Кабміну. У 2014 році було завершено 3 науково-дослідні роботи, що фінансувались із загального фонду бюджету. 
   НДР: Інформаційно-аналітичні технології управління в інтелектуальних транспортних системах багатокритеріальними і багатопродуктовими  потоками в умовах неоднорідної невизначеності параметрів процесів. Обсяг фінансування 95,1 тис. грн. За результатами роботи опубліковано 31 наукову публікацію. Захищено 3 дисертації к.т.н. та 7 магістерських робіт. Укладено госпдоговорів на суму 170 тис. грн.
   НДР: Розробка системи технічного обслуговування та діагностики пристроїв тягових підстанцій постійного струму. Обсяг фінансування 71,6 тис грн. За результатами роботи опубліковано 34 публікації, захищено 2 докторські дисертації 3 кандидатські дисертації та 6 магістерських робіт. Укладено 2 госпдоговірні роботи на суму 113 тис. грн.
   НДР: Зниження енергоспоживання на залізничному транспорті за рахунок впровадження альтернативного палива та розробки комбінованої системи енергозабезпечення та життєзабезпечення пасажирського вагону при застосуванні теплового насосу реверсного типу. Обсяг фінансування 93,7 тис грн.. За результатами роботи опубліковано 31 публікацію, захищено 1 докторську, 1 кандидатську дисертацію та 7 магістерських робіт. Укладено госпдоговір ну НДР на суму 90 тис. грн.
7 перехідних НДР виконується згідно з планом.
   Основні наукові розробки у 2014 році пов’язані з розробкою нового рухомого складу. Зокрема на замовлення Казахстану розроблено новий візок для вантажного вагона, який буде вироблятись в Китаї. Візок зараз проходить випробування. Продовжилися роботи з супроводження 16-ти вісного транспортера.
   Для потреб університету для кафедр ЕРС та Локомотиви розроблено тренажери машиністів електропоїзда ЕПЛ2т та 2ТЭ116.

Виставки та конференції

   В 2014 році в університеті було проведено 12 міжнародних наукових конференцій та 3 наукові семінари. Університет приймав участь у 5-ти міжнародних та 3-х всеукраїнських виставках. Необхідно відмітити виставку INNOTRANS-2014, що проходила у Берліні.

DSC_0174+.jpg диплом1+.jpgЗолота медаль+.jpgDSC_0034.jpg

Видавнича діяльність

   У 2014 році співробітниками університету було опубліковано 1633 публікацій, з них монографій – 23, Підручників, навчальних посібників – 10, статей у виданнях, що включені до міжнародних баз даних – 118.

Вакуленко.jpg военная кафедра.jpgКозаченко-2014.jpgВласова-Гаркуша.jpgЗеленько.jpgПинчук.jpgВласова.jpgмашихина-долина.jpgбулгакова.jpg 
          
   В університеті видається 7 періодичних видань. За 2014 рік видано всього 18 випусків. У 2014 році досягнуто домовленість про наукове супроводження журналу «Українські залізниці». Сформована наукова редколегія. 

Хмель-5.jpgСыченко-6.jpgЭкономист.jpg12.jpg11.jpg
Обложка_2013_1.jpgСборник_Экономика_2012_3.jpgСборник_Мосты-3.jpg
      
   Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка у 2014 році пройшов перереєстрацію. Редколегією здійснюються активні кроки щодо реєстрації видання у міжнародних базах даних. Збірник оформлюється згідно до вимог SCOPUS і зараз він проходить експертизу.
   За 2014 рік отримано 61 патентів та 40 свідоцтв на реєстрацію авторських прав на твори. В той же час подано 44 заявки на винаходи та корисні моделі і 35 заявок на реєстрацію авторських прав на твори.
   В університеті навчається 4320 студентів денної форми навчання. До виконання науко-дослідних робіт залучались 623 студенти – в основному 3-5 курсів. З оплатою праці у виконанні НДР приймали участь 48 студентів, що працювали на посадах техніків та фахівців.
   Студентами університету отримано 5 перемог у другому етапі Всеукраїнських студентських олімпіад. Підготовані 45 робіт на Всеукраїнські наукові конкурси, 13 з яких стали переможцями.
   В університеті працює рада молодих вчених. Рада молодих вчених університету зайняла 2-ге місце у конкурсі рад молодих вчених області за 2014 рік. С.н.с. ГНДЛ Охорони навколишнього середовища Сорока Максим переміг у обласному конкурсі «Молоді вчені - Дніпропетровщині».
   Університет співпрацює з міжнародними організаціями. Необхідно відмітити грантові програми НАТО (Кафедра гідравліки та водопостачання) та проект ПР ООН.
   Також Університет приймає участь у залученні до наукової діяльності талановитих дітей. Зокрема на базі університету були проведені олімпіади з курсів математики, фізики та інформатики.