Звіт про наукову діяльність за 2015 рік

Версія для друку
         2015 рік став одним із найбільш складних у новітній історії як для всього університету, так і для його наукових підрозділів.
         В університеті функціонує 31 науковий підрозділ. Штат наукових працівників складає 128 чоловік. У 2015 році відбулося скорочення на 5,4% відсотки, що пояснюється звільненням частини працівників пенсійного віку на початку року частини працівників у зв’язку зі зміною пенсійного законодавства та звільненням частини працівників через зменшення заробітної плати.
         У 2015 році наукові підрозділи пройшли чергову переатестацію і розширення галузі акредитації як на національному рівні, так і на міжнародному рівні - Дирекції Ради по залізничному транспорту країн СНД та Балтії.
         У 2015 році продовжилися роботи по розвитку матеріально технічної бази. Так у 2015 році було придбано 3D-принтер, відновлено центрифугу для дослідження фізико-механічних властивостей ґрунтів та будівельних матеріалів, відновлено вагон-лабораторію для випробування мостів, продовжилися роботи з реконструкції полігону для випробувань залізничної техніки на станції Іларіонове Придніпровської залізниці.

DSC_6228.jpg++.png+++.png

         Підготовка наукових кадрів ведеться через докторантуру та аспірантуру. У 2015 році співробітниками та аспірантами університету захищено 24 дисертації. З них 3 докторські та 21 кандидатська дисертації. У 2015 університетом почалася робота з переходу на нову систему підготовки аспірантів і на 2016 рік це буде одним із основних завдань університету.

DSC_8408.jpgDSC_8505s.jpgDSC_9189.jpg

         У 2015 році університетом виконувалось 173 науково-дослідні роботи, з яких 11 держбюджетних та 162 госпдоговірні .
         У 2015 році закінчено виконання 6 науково-дослідних робіт за державним замовленням.
         Однією із актуальних задач, яка вирішувалась в 2015 році є пошук нових зовнішніх ринків наукових послуг. Є чітке розуміння того, що доступ на ці ринки буде отримано переважно разом з нашими виробниками. Тому університет працює над дослідженням проблем сертифікації продукції в ЄС. Перший позитивний досвід уже є. Нами було організовано і проведено сертифікацію продукції Дніпропетровського стрілочного заводу  у Польщі. В 2015 році підписано договір про співпрацю з Туркменським державним інститутом транспорту та комунікацій, Ізраільським  та Індійським (Калькутта) університетами. Подані проекти за Програмою Горизонт 2020, а також за напрямками Українсько-Литовського та Українсько-Латвійського співробітництва. 
         Університет вступив до Асоціації Укрзовніштранс, що дозволяє безпосередньо знайомитись з проблемами вітчизняних міжнародних перевізників та приймати участь у їх вирішенні.

dnuzt.png

         У 2015 році університетом організовано 27 наукових заходів:  14 міжнародних конференцій та 13 всеукраїнських конференцій і семінарів.

DSC_7902.jpgDSC_9125+.jpgDSC_8418.jpg

         Прийнято участь у 5 міжнародних виставках, на яких досягнення університету були відзначені нагородами та дипломами.
Університет є засновником 8 наукових видань. Іще в двох виданнях сформовані університетом редакційні колегії. За рік видано 18 випусків. Видання «Антропологічні виміри філософських досліджень» включено до регіональної бази даних Emerging Sources Citation Index на платформі  «Web of Science». Журнал «Мости та тунелі. Теорія. Дослідження. Практика» включено до переліку фахових видань.
         У 2015 році видано 18 монографій, 21 підручник та навчальних посібників. За рік отримано 61 охоронний документ. 

1.jpg2.jpg3.jpg6.jpgОбложка.jpg10.jpg9.jpg 5.jpg cover+.jpg

         Найбільшим досягненням молодих учених за 2015 рік є отримання премії Верховної Ради України доцентом університету Сидоренко Ганною.
Сидоренко А.Г. (1).jpg
         70 студентів університету приймали участь у других етапах всеукраїнських студентських олімпіад та конкурсів. 17 студентів стали переможцями. Дві Всеукраїнські студентські олімпіади були проведені на базі університету

DSC_6716.jpgDSC_6588+.jpg