МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ "НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ У МІЖНАРОДНОМУ СПОЛУЧЕННІ' "SCIENTIFIC AND TECHNICAL SUPPORT OF THE RAILROADING DEVELOPMENT IN THE INTERNATIONAL TRAFFIC"

Версія для друку
 
Дата: 19 - 20 / 04 2018


19-20 КВІТНЯ 2018 РОКУ


Програма конференції передбачає роботу наступних секцій:

Секція 1 "Удосконалення конструкції рухомого складу для інтермодальних перевезень" 
Секція 2 "Підвищення рівня інтеграції українських залізниць у європейську транспортну систему"

Секція 3 "Удосконалення технології роботи залізничних прикордонних переходів"

Секція 4 "Техніка та технології інтермодальних перевезень"

Робочі мови конференції:українська, російська, англійська

Курс України на європейську та євроатлантичну інтеграцію потребує якісних змін у сфері науки і освіти. Особливе місце серед цих заходів займає така форма організації наукової діяльності як науково-практичні конференції, на яких науковці представляють і обговорюють свої роботи.

19-20 квітня 2018 року відбулася міжнародна конференція «Науково-технічне забезпечення розвитку залізничних перевезень у міжнародному сполученні», international conference «Scientific and technical support development railway transport in international traffic», зареєстрована Українським інститутом науково-технічної експертизи та інформації МОН України (посвідчення № 144).

Метою міжнародної конференції були такі питання:  інтеграція транспортної системи України до європейської транспортної системи; підвищення інтероперабельності в міжнародному сполученні; вирішення технічних і економічних завдань при переході рухомого складу з колії  українського стандарту 1520 на колію європейського стандарту 1435 мм; розробка наукових підходів до організації безперевантажувальних та комбінованих міжнародних перевезень.

У складі наукового комітету конференції відомі в галузі  транспорту фахівці Вайчюнас Г. – д.т.н., Вільнюський технічий університет iм. Гедимінеса (Литва); Калівода Я. – д.т.н., Празький технічний університет (Чехія); Манашкін Л. – д.т.н., проф. Технологічного університету Нью-Джерсі (США); Сладковскі А. – д.т.н., проф., зав. кафедри логістики i промислового транспорту Сілезького технічного університету (Польща) та ін.

Конференція  за узгодженою програмою проходила одночасно в Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна (65 учасників)  і в Миколаївському коледжі транспортної інфраструктури ДНУЗТ (близько 20 учасників).

Міжнародна конференція охоплювала роботу чотирьох секцій: «Удосконалення конструкції рухомого складу для інтермодальних перевезень», «Підвищення рівня інтеграції українських залізниць у європейську транспортну систему», «Удосконалення технології роботи залізничних прикордонних переходів» і «Техніка та технології інтермодальних перевезень» (засідання четвертої секції відбувалось у Миколаївському коледжі ДНУЗТ).

Тези доповідей, а їх у збірнику 52, охоплюють результати, що отримані в науково-дослідній роботі, яка виконується ДНУЗТ за завданням МОН України «Науково-технічне забезпечення сталого розвитку залізничних перевезень в міжнародному сполученні «Україна-Євросоюз», а також результати, отримані науковцями при виконанні досліджень згідно з Угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом та під час підготовки магістрів спеціальності 273 Залізничний транспорт спеціалізації «Інтероперабельність і безпека на залізничному транспорті» в Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна.

Серед найбільш цікавих виступів на конференції слід відмітити доповідь д.т.н. Яна Каліводи  (Чехія), яка була  присвячена використанню роликової установки при створенні інноваційного рухомого складу.

Цікавими були доповіді авторів (Мямлін С., Курган М., Гнатенко Д., Вайчунас Г.)  присвячені  перспективам будівництва залізниці широкої колії Україна-Австрія. Цей проект передбачає використання 80 км існуючої колії від кордону України до ст. Кошице (Словаччина) та будівництво нової залізниці (за різними варіантами від 490 до 520 км) від ст. Кошице до ст. Відень (Австрія).

На інших напрямках, де імпорт переважає експорт, може бути цікавим рішення щодо продовження європейської колії на територію України. Як приклад, в доповіді Černiauskaitė L. (Литва), Очкасов О. (ДНУЗТ) „Інтеграція литовських залізничних пунктів в європейській транспортній системі„  показана ефективність саме такого рішення.

Безумовно, важливим залишається питання удосконалення технічних та технологічних параметрів прикордонних залізничних станцій. Автори  Козаченко Д., Вернигора Р.,  Малашкін В. (ДНУЗТ) для оцінки та вибору раціональних параметрів станцій розробили імітаційну модель, яка дозволяє будувати та аналізувати графіки роботи прикордонних станцій.

 

Підводячи підсумки роботи конференції, можна вважати, що поставлена мета досягнута. Вирішені такі основні завдання: встановлено відмінності інфраструктури залізниць європейських країн, які безпосередньо межують з мережею залізниць України; запропоновано раціональні логістичні технології роботи прикордонних станцій, що забезпечать ефективне функціонування національної транспортної інфраструктури в системі міжнародних залізничних перевезень; запропоновано удосконалення конструкцій розсувної колісної пари, фітингової платформи і танктейнера для здійснення безперевантажувальних операцій; виконано техніко-економічне обґрунтування запропонованих технічних та технологічних рішень.

Після завершення конференції – фото на память. Стало традицією – залишати на пам’ять все те хороше, що спонукає на подальші звершення.

ggggg.jpghj.jpgee.jpgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb.jpg


Назад до списку