Сучасні гнучкі потокові технології виготовлення і ремонту рухомого складу

Версія для друку
Актуальність теми

Метою впровадження є підвищення ефективності поточних методів ремонту рухомого складу на базі фундаментальних наукових розробок зі створення гнучких поточних технологій. Використання яких на вагоноремонтних підприємствах дозволить значно збільшити пропускну здатність ділянок та скоротити час перебування рухомого складу в ремонті, тим самим значно поліпшивши техніко-економічні показники виробництва.

опис технології

Суть технології полягає в тому, що єдиному потоці можна ремонтувати або виготовляти різні типи вагонів. Кожен вагон знаходиться на позиції стільки часу, скільки того вимагає його технічний стан. Вагон з будь-якого модуля однієї позиції може надходити на будь-який модуль такої позиції. Перестановка вагонів між позиціями здійснюється за допомогою транспортних агрегатів

стадія розробки

Проект пройшов всі випробування за допомогою імітаційного моделювання і повністю готовий для реального впровадження в складі вагоноремонтного підприємства

Перевага над аналогами

Раніше при будівництві вагонних депо передбачався лише один лінійний варіант розміщення вагонів на площах вагоноремонтних ділянок - вагони розміщувалися уздовж будівельних прольотів на 2 - 3 паралельних залізничних коліях. Така технологічна схема дозволяла здійснювати ремонт вагонів або стаціонарним, або потоковим методом. При цьому потік міг бути тільки "жорстким" - одночасне переміщення всіх вагонів. Така організація технології ремонту абсолютно не враховувала імовірнісний характер вагоноремонтного виробництва, через який постійно порушувалася величина встановленого такту, що призводило до вимушеного непродуктивного простою технологічного обладнання та виконавців, тобто їх неефективного використання. Знімання вагонів з одного ремонтного модуля збільшується на 50 -70%.

Опис ринків збуту

Потенційними споживачами даного продукту є всі колишні республіки Радянського Союзу в яких вагонні депо будувалися за жорсткою схемою ремонту без урахування особливостей ремонтного виробництва. Перш за все ця тема стосується таких Державним як Казахстан, Азербайджан, Туркменістан. А також таких великих держав як Китай, Індія, Куба, Бразилія, Аргентина, Мексика і т.п.

Орієнтовна вартість

Вартість будівництва підприємств в залежності від потужності і номенклатури становить від 20 до 60 млн. Доларів. Вартість розробки проекту становить від 3% до 7% вартості будівництва. Термін проектування: 1,5 - 2 роки.

Електронну версію монографії «Теоретичні основи створення гнучких поточних виробництв для ремонту рухомого складу» можна завантажити тут 


Контакти:
кімн. 305, кафедра «Вагони та вагонне господарство», ДНУЗТ,
вул. Лазаряна, 2, м Дніпропетровськ, Україна, 49010.
Тел. / Факс - 38 (056) 371-51-10;
095-770-94-93
E-mail: [email protected]

Переглядів : 503380

Назад до списку