Технології та експериментальні зразки обладнання для ліквідації екологічних наслідків масштабних викидів в навколишнє середовище токсичних речовин

Версія для друку
Актуальність роботиЗначна кількість вантажів, що перевозяться транспортом, висока вантажонапруженість окремих ділянок, розширення асортименту вантажів, викликане поглибленням спеціалізації виробництв, природна тенденція до збільшення швидкостей руху і ряд інших причин обумовлюють неможливість повного виключення транспортних аварій з екологічно небезпечними вантажами. До цього слід додати, що зберігаються у всіх країнах світу труднощі надійного прогнозування стихійних лих і катастроф (землетрусів, ураганів, повеней і т.п.), а також ризик виникнення аварій під час локальних військових або терористичних дій.


Основні результати від впровадження


Розроблені технології дозволяють знизити екологічне навантаження на навколишнє природне середовище, зменшити негативний вплив на людину токсичних речовин, які потрапляють в навколишнє середовище внаслідок транспортних аварій під час перевезення небезпечних вантажів.

Застосування екологічно чистих технологій ліквідації наслідків транспортних аварій спрямоване не тільки на зниження екологічних наслідків, а й має економічну складову - продукти, які будуть отримані в результаті нейтралізації токсичних викидів, потенційно мають комерційну цінність.


Опис продукту або технологіїСпільно з ГКБ «Південне» розроблені технології і зразки обладнання для ліквідації екологічних наслідків масштабних викидів в навколишнє середовище найбільш поширених видів токсичних речовин (нафтопродуктів, аміаку та його похідних, хлору, HCl, H2SO4, HF), які відбуваються під час транспортних аварій з небезпечними вантажами, а також під час військових конфліктів і терористичних дій.

Крім того, розроблені ефективні і технологічні у використанні композиційні матеріали для ліквідації аварійних викидів аміаку, хлору, фтористого водню та неорганічних кислот, збору нафти і нафтопродуктів з поверхні води і грунту при аварійних ситуаціях.

Запропоновані технології можуть бути трансформовані для ліквідації екологічних наслідків масштабних викидів в навколишнє середовище інших токсичних компонентів.стадія розробкиРозроблено структуру процесу, а також загальна схема і програма здійснення ліквідаційних заходів при транспортних аваріях з вищезгаданими токсикантами. Є технологічні схеми ліквідації наслідків аварій з хлором, аміаком, мінеральними кислотами і нафтопродуктами.


Переваги над аналогамиТехнологічні рішення ліквідації екологічних наслідків аварій мають ряд переваг перед альтернативними: як матеріали для нейтралізації можуть застосовуватися дешеві компоненти; можливе використання також вторинних ресурсів.


Опис ринку збуту


Основними споживачами технологій можуть бути: організації, пов'язані з відновленням транспортних магістралей; транспортні компанії; хімічні підприємства, що виробляють, використовують або переробні хімічні речовини, які є екологічно потенційно небезпечними.

Ситуація щодо інтелектуальної власності: На технології ліквідації аварій з розчинами аміаку і нафтопродуктами є патенти України.


можливості

Створення спільних підприємств із зацікавленими зарубіжними інвесторами.

Орієнтовна вартість: договірна.

Переглядів : 3243

Назад до списку