АТЕСТАЦІЯ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДНУЗТ ім. акад. В. Лазаряна

Версія для друку

27 / 03 2021
Наказом Міністерства освіти і науки України № 372 від 25 березня 2021 року затверджено результати атестації закладів вищої освіти в частині провадження наукової діяльності.
Основними критеріями оцінки були якісні показники кадрового складу,господарськими договорами, кількість публікацій, що індексуються у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science, патентів та коштів, залучених за науковими грантами.
За результатами атестації ЗВО поділено на три групи:
1)Група А – дослідження виконуються на світовому рівні і мають важливе світове значення.
2)Група Б – дослідження виконуються на високому професійному рівні, мають важливе значення для економіки та зміцнення національної безпеки.
3)Група В – результати досліджень мають значення насамперед для забезпечення внутрішнього освітнього процесу.
Атестація успішно пройдена 135-ма університетами. Решта ЗВО не були атестовані і, таким чином, не можуть вважатися науковими установами.
Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна атестований за наступними напрямами які відносяться до категорій Б, і В:
Гуманітарні науки та мистецтво - категорія В.
Суспільні науки - Категорія В.
Технічні науки - Категоря Б.
Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна посів почесне місце серед інших ЗВО міста Дніпра.

Джерело : https://www.facebook.com/groups/1869776786666459/permalink/2742198486090947

Переглядів : 792

Назад до списку