ОНП "Залізничний транспорт"

Версія для друку
Освітньо-наукова програма "Залізничний транспорт"
Галузь знань - 27 "Транспорт"
Спеціальність - 273 "Залізничний транспорт"
Рівень вищої освіти - третій (освітньо-науковий)1. Стратегія розвитку: 
4. Навчальні плани ОНП - 
• Системи наукової інформації та наукометрія
• Психологія та педагогіка вищої школи
• Друга іноземна мова
• Філософія
• Інтелектуальна власність
• Математичні моделі і методи прийняття рішень
• Новітні технології ремонту вагонів
• Експлуатація та ремонт рухомого складу
• Основи інноваційних технологій
• Методологія наукових досліджень
• Рухомий склад і тяга поїздів
• Залізничний транспорт
7. Інформація щодо оновлення робочих програм навчальних дисциплін, силабусів: 
• Інтелектуальна власність (дві частини) [x] [x]
8. Положення з підсумкової атестації аспірантів
9. Інформація про форми контрольних заходів, атастацій та критерії оцінювання: 
• Оцінювання аспірантів за результатами виконання освітньої складової ОНП згідно навчального плану у формі заліків та екзаменів здійснюється відповідно до прийнятої загально університетської шкали оцінювання, яка обов’язково приводиться у робочих програмам освітніх компонентів (відмінно – дуже добре – добре – задовільно – достатньо).
• Оцінювання наукової складової проводиться двічі на рік у вигляді проміжної та річної атестації наукової роботи аспірантів. Критерії оцінювання наукової роботи аспірантів приведені у Додатку 6 Положення про підготовку здобувачів на третьому (освітньо – науковому) рівні вищої освіти на здобуття ступеня доктора філософії у Дніпровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна.
• Матеріально- технічне забезпечення кафедри Локомотиви для підготовки аспірантів на ОНП [x] [x]
14. Пропозиції щодо обговорення проектів ОНП:
• електронна адреса аспірантури та докторантури університету asp.dnuzt@gmail.com 
• та адреса гаранта ОНП minimax1992@gmail.com
16. Науковий потенціал освітньо-наукової програми

Возврат к списку