Відділ управління проектами

Версія для друку

Мета діяльності відділу управління проектами – координація діяльності університету в цілому та окремих підрозділів університету в галузі міжнародного та вітчизняного науково-технічного співробітництва та забезпечення участі у міжнародних, національних науково-технічних проектах, програмах, грантах.

Головними завданнями відділу управління проектами є:

·      встановлення й розвиток міжнародних та вітчизняних зв’язків із співробітництва університету в науковій галузі шляхом здійснення організаційних заходів щодо пошуку партнерів, джерел фінансування наукової діяльності університету; 


·      створення основ для співробітництва з іноземними та вітчизняними громадянами, закладами освіти, науковими установами, міжнародними організаціями, фондами; 


·      організаційне забезпечення підготовки аспірантів і докторантів для іноземних замовників.


Основні функції відділу управління проектами:


·      вивчення й узагальнення досвіду міжнародного та вітчизняного наукового співробітництва вищих навчальних закладів України та країн СНД;


·      розширення контактів із міжнародними організаціями та партнерами, аналіз пропозицій потенційних партнерів (або структурних підрозділів університету) щодо напрямків співробітництва університету із закордонними вищими навчальними закладами, науковими установами, організаціями та надання ректору інформації про умови співробітництва та його можливі наслідки; 

·      створення та супровід інформаційної бази проектів і програм міжнародного та вітчизняного співробітництва та системи інформування структурних підрозділів університету про можливість участі в проектах і програмах та процедуру їх виконання (започаткування інформаційної web-сторінки відділу, видання інформаційних бюлетенів, створення інформаційних стендів тощо);


·      забезпечення участі університету та окремих підрозділів у міжнародних та національних науково-технічних проектах, інвестиційних проектах, програмах, грантах (пошук, підготовка, контроль та забезпечення виконання, облік, аудит, аналіз результатів);


·      забезпечення зв’язків університету в питаннях міжнародного науково-технічного співробітництва з владними структурами, органами виконавчої влади та відомствами України, а також з її закордонними представництвами, у віданні яких знаходяться питання міжнародного науково-технічного співробітництва, громадськими об’єднаннями, закордонними науковими установами та фірмами, міжнародними науково-технічними організаціями та фондами; 


·      сприяння розвиткові наукових досліджень в університеті за напрямками і проектами, спрямованими на підтримку міжнародного науково-технічного співробітництва; 


·      надання консультацій щодо процедур підготовки та подачі міжнародних та національних проектів, документів на здобуття грантів;


·      підтримка контактів з професійними асоціаціями і фондами в науковій діяльності.

Начальник відділу: д.т.н. Кузнєцов Валерій Геннадійович


Возврат к списку