Профілі наукових керівників

Версія для друку
Мямлин Сергей Витальевич
Доктор технічних наук, професор, лауреат державної премії України у 2005 році, академік Транспортної Академії Наук України

Кафедра «Вагони и вагонне господарство»

E-mail: sergeymyamlin@gmail.com, dnuzt@diit.edu.ua

Телефон: +38-056-373-15-29, +38-056-776-84-98

Коло наукових інтересів: Теоретичні й експериментальні дослідження динаміки рейкових екіпажів (вантажні і пасажирські вагони, локомотиви); взаємодія рухомого складу і колії; моделювання динамічної навантаженості рейкових екіпажів; безпека руху; знос колесних пар і рейок; технічні засоби навчання (тренажери машиніста локомотива, тренажери машиністів колійних машин); розробка й іспити нових конструкцій візків вантажних і пасажирських вагонів, локомотивів; рухомий склад для перевезень по міжнародних транспортних коридорах.

Опубліковані наукові праці:

1. Бондарєв О. М. Методи та дослідження з подовження терміну служби несучих конструкцій тягового рухомого складу для промислового транспорту / О. М. Бондарєв, В. Л. Горобець, С. В. Мямлін // Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – 2014. – №2(50). – C. 130–151.

2. Мямлін С. В. Визначення впливу показників тертя в системі "кузов - візок" на динаміку вантажного вагона / С. В. Мямлін, Л. О. Недужа, А. О. Швець // Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – 2014. – №2(50). – C. 152-163.

3. Переклад англомовної літератури у галузі залізничного траспорту : Навчальний посібник/ С.В. Мямлін, Т.І. Власова, Н.І. Білан, В.Я. Тюренкова. – Дніпропетровськ: Вид-во Маковецький, 2014. – 184 с.

4.   Параметрична екологія га залізничному транспорті / С.В. Мямлін, Ю.В. Зеленько, Л.О. Недужа. – Дніпропетровськ: Вид-во Літограф, 2014.

5.   Zelenko Yu.V., Myamlin S.V., Sandovskiy M. Scientific foundation of management of the envsrinmental safety of oil product in railway transport: Монография [Текст]/ – ДніпропетровськВид-во «Літограф», 2014.


googlescholar.png
orcid.png
scopus.png

Переглядів :

Назад до списку