81 Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту"

Версия для печати
 
Дата: 22 / 04 2021


В ДНУЗТ 22-23.04.2021 р. проведено 81 Міжнародну науково-практичну конференцію "Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту" (далі - Конференція).

Конференція відбулась з використанням засобів Zoom. Роботу Конференції проведено у 14 секціях:
1. Експлуатація і ремонт локомотивів
2. Новітні конструкції та технології ремонту й експлуатації вагонів
3. Енергетика та електромеханіка
4. Транспортні системи та технології перевезень
5. Автоматизовані системи управління на транспорті
6. Залізнична колія
7. Транспортне будівництво
8. Екологічна безпека
9. Матеріалознавство у машинобудуванні
10. Економіка та управління транспортними системами
11. Гуманітаризація технічної освіти
12. Динаміка рухомого складу та безпека руху поїздів
13. Інжиніринг криз та ризиків у сфері транспортних послуг
15. Інформаційно-комунікаційні технології та кібербезпека на транспорті

На Конференцію Подано більше 200 тез доповідей від більш ніж 100 заявлених учасників.

Країни учасників:
- Україна.
- Республіка Казахстан.
- Республіка Польща.
- Російська Федерація.

У пленарному засіданні Конференції 22.04.2021 р. виступили з доповідями:
Франтішек Буреш – член правління АТ «Укрзалізниця», Україна.
Трипольська Тетяна Петрівна – директор з інженерно-технічного забезпечення АТ «Укрзалізниця», Україна.
Гречкін Олексій Анатолійович – член правління, технічний директор ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод», Україна.
Корноухова Клара Володимирівна – головний конструктор АТ «Дніпропетровський стрілочний завод», Україна.
Шмельков Олег Вікторович – директор з управлінню якістю АТ «Дніпропетровський стрілочний завод», Україна.
Кузнєцов Валерій Геннадійович – професор, д.т.н., офіційний представник директора по співпраці зі східними ринками, «Інститут колійництва», Польща.
Зіненко Ольга Леонідівна – к.т.н., головний інформаційно-обчислювальний центр АТ «Укрзалізниця», Україна.
Костриця Сергій Анатолійович – к.т.н., с.н.с., керівник випробовувального центру ДНУЗТ, Україна.
Линник Георгій Олегович – заступник директора департаменту колії і споруд АТ «Укрзалізниця», Україна.

  

Матеріали Конференції доступні для завантаження за цим посиланням.
 
Ви також можете переглянути відеозапис пленарного засідання Конференції.

Рішення
за підсумками проведення 81 Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми та перспективи розвитку
залізничного транспорту»

Організаційний та науковий комітети Конференції відзначили високий рівень доповідей учасників, а також широкий спектр представлених наукових тем.

Під час проведення Конференції обговорено важливі теми пов’язані з проблемами удосконалення конструкції, технології ремонту та неруйнівного контролю вагонів; забезпечення функціональної безпеки автоматизованих систем керування рухом поїздів, електромагнітної сумісності систем залізничної автоматики та електропостачання, застосування сучасних інформаційних і телекомунікаційних технологій для удосконалення автоматизованих систем управління на транспорті; аналізу точності вимірювання параметрів динаміки об’єктів управління на автоматизованих гірках сортувальних станцій, застосуванню онтологічного підходу для вирішення завдань інтелектуалізації залізничних систем автоматизації, аналізу розвитку онтологій залізничного транспорту та урахуванню ризиків, використанню нейронних мереж в різних сферах, перспективам цифровізації систем керування рухом поїздів на залізничному транспорті, дослідженню часових рядів навантаженності мережевих систем, фізичним атакам; поліпшення якості продукції у машинобудуванні; дослідженням актуальних питань освіти та виховання сучасної молоді, зокрема підвищення мовної компетенції, донесення принципів академічної доброчесності, виховання загальнолюдських етичних норм тощо; особливу увагу було приділено умовам дистанційної освіти та ін.

За підсумками проведення Конференції прийнято такі рішення:

─ Продовжити теоретичні дослідження в області створення перспективних гнучких потокових виробництв з урахуванням спільного ремонту в єдиному технологічному потоці вагонів України та держав Західної Європи.

─ Підняти перед Департаментом вагонного господарства питання про виділення коштів для розробки типових проектів нових вагонних депо з організацією ремонту по гнучкій технології.

─ Взяти до уваги роботу з розробки індивідуальної моделі прогнозу показників надійності вантажних вагонів та продовжити дослідження по створенню бази даних системи дослідження надійності вантажних вагонів.

─ Впроваджувати нові методи га засоби діагностики та неруйнівного контролю рухомого складу.

─ З метою підняття престижу Конференції та залучення нових учасників організаційному комітету доцільно розглянути можливість збільшення об’єму тез до 5 сторінок, додати список літератури та вжити заходів для того, що збірник тез був рецензованим у наукометричних базах даних.

─ Вважати актуальними задачами зміцнення матеріальної бази дослідних і випробувальних лабораторій, розширення тематики науково-дослідних робіт, впровадження результатів наукових досліджень у виробництво.

─ Матеріали доповідей «Проблеми надійності електричних машин рухомого складу» та «Проблеми надійності електричних машин рухомого складу» можуть бути використані авторами для підготовки кандидатських дисертацій.

─ Матеріал доповіді «Фізико-технологічні аспекти роботи силового ковзного електричного контакту та їх вплив на його працездатність» може бути використано автором для підготовки докторської дисертації.

─ Для створення та виробництва надійного, ефективного і високопродуктивного залізничного транспорту, який може експлуатуватися в Європі, необхідно:

◦ використовувати єдині гармонізовані довідкові та оціночні сертифікаційні документи;

◦ отримати широкий доступ до відповідної інформації;

◦ застосовувати загальні правила ЄС, що даватимуть повну взаємну довіру партнерів з Європи.

─ Інтенсифікувати роботи, пов’язані з розробкою основних положень концепції пасивної безпеки (СПБ) пасажирського рухомого складу. Показати необхідність обладнання СПБ не тільки локомотива пасажирського поїзда, але і причіпних вагонів.

─ Рекомендувати активізувати роботи по отриманню даних про просторові нерівності залізничної колії з використанням записів показань сучасних вагонів-колієвимірювачів.

─ Продовжити роботи з уніфікації нормативних документів, що існують в Україні і країнах Євросоюзу, за оцінкою міцності несучих конструкцій рухомого складу.

─ Вважати раціональним подальше вдосконалення процедур та програмного забезпечення за оцінкою вписування рухомого складу в габарит.

─ Інформувати керівництво Укрзалізниці про пропозиції Університету, що стосуються удосконалення методів оцінки показників безпеки руху, оптимального проектування рухомого складу та способів керування поїздами, впровадження прогресивних систем, що поліпшують динамічні показники рухомого складу. Запропонувати Укрзалізниці надати підтримку в практичному впровадженні сучасних методів і підходів.

─ З метою виявлення проблемних питань підприємств-виробників продукції на базі Конференції доцільно проводити координаційну нараду за участю представників навчальних і науково-дослідних інститутів, залізниць і заводів-споживачів.

─ Рекомендувати організаційному комітету включити 82 Міжнародну науково-практичну конференцію «Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту» до «Плану проведення наукових та науково-практичних конференцій і семінарів» на 2022 рік.

─ Бажано збільшити кількість ілюстративного матеріалу під час інтерактивному проведенні засідань секцій Конференції.

─ Організаційному комітету Конференції розглянути можливість забезпечення проведення он-лайн засідань секцій Конференції без повторних підключень.

─ Он-лайн формат конференції дозволяє виступити з доповіддю учасникам з інших країн, які через карантин та інші причини не мають можливості приїхати в Україну. З метою залучення більшої кількості іноземних учасників запропонувати організаційному комітету Конференції в подальшому також застосовувати он-лайн технології, а також зробити різний розмір організаційного внеску для іноземних громадян в залежності від форми участі у конференції: очно, або дистанційно.

Возврат к списку

zaproshennya-na-ol-mp-adu-v-gomel