Вимірювач нейтральної температури

Версія для друку

Актуальність роботи


    Актуальна проблема сьогодення на залізницях це зміст безстикової колії. Зараз на дорогах України використовується недостатньо точний метод контролю напруженого стану рейкових батогів, який не дає безпосередньої і правдивої картини розподілу напружень вздовж батоги. Тому виникає необхідність використання нового методу контролю, за допомогою якого вимірюються напруги не тільки температурні і напруги від угону, але і початкові, і залишкові, тобто Сумарні напруги.


Основні результати від впровадження


    Підвищення безпеки виробництва колійних робіт, підвищення точності визначення напруженого стану батогів безстикової колії, попередження викиду шляху, підвищення безпеки руху поїздів.


Опис продукту або технології


   Прилад призначений для вимірювання сумарних напружень в рейкових батогах безстикової колії. Застосуємо для контролю повноти і рівномірності зняття напружень при розрядці. З'являється можливість контролю залишкових напружень в батогах після виробництва колійних робіт.


  Дозволяє дуже швидко вимірювати відхилення фактичної температури рейкової батоги від нейтральної температури і порівняти з допустимим нормативним значенням, що необхідно робити перед багатьма колійними роботами.


    Дає можливість визначати дійсне значення нейтральної температури в рейкових батогах для зіставлення з розрахунковим інтервалом закріплення.


    Мобільність і простота в користуванні дозволяють працювати з приладом людині по кваліфікації не вище техніка.


    Прилад призначений для роботи при температурі навколишнього середовища від -40 до +60 ° С, максимальної вологості 80% і атмосферному тиску 86 ... 106 кПа.


Стадія розробки


    Виготовлений в єдиному варіанті як дослідний зразок.


Переваги над аналогами


    Основною перевагою перед існуючими методами визначення напруженого стану батогів безстикової колiї є висока точність.


    Ситуація щодо інтелектуальної власності: мається два патенти, подана одна заявка.


    Ділові можливості: Надання послуг з розробки методики вимірювання напруженого стану батогів і визначення нейтральної температури батоги.


Орієнтовна вартість:


    Вартість закордонного аналога - 30 000 $; за рахунок впровадження розроблених нових ідей можливе зниження собівартості.

t1.jpg


Переглядів : 3610

Назад до списку