ОНП "Комп'ютерні науки"

Версія для друку
Освітньо-наукова програма "Комп'ютерні науки"
Галузь знань - 12 "Інформаційні технології"
Спеціальність - 122 "Комп'ютерні науки"
Рівень вищої освіти - третій (освітньо-науковий)
АКРЕДИТАЦІЯ переглянути Сертифікат


1. Стратегія розвитку:
4. Навчальні плани ОНП:
Вимоги та критерії оцінювання дослідницької пропозиції можна переглянути за посиланням
6. Силабуси навчальних дисциплін:
- Цикл обов'язкових освітніх компонентів загальної та професійної підготовки аспіранта: 
- Цикл освітніх компонентів за вибором аспіранта:
• Економічна оцінка інвестицій
• Інформаційні системи обробки даних та компютерне моделювання
• Синергетичні методи моделювання складних систем • Безпека інформаційних технологій і систем
• Мережеві технології
7. Інформація щодо оновлення робочих програм навчальних дисциплін, силабусів: 
• Іноземна мова
• Іноземна мова за професійним спрямуванням
• Економічна оцінка інвестицій
8. Положення з підсумкової атестації аспірантів
9. Інформація про форми контрольних заходів, атастацій та критерії оцінювання:
• Оцінювання аспірантів за результатами виконання освітньої складової ОНП згідно навчального плану у формі заліків та екзаменів здійснюється відповідно до прийнятої загально університетської шкали оцінювання, яка обов’язково приводиться у робочих програмам освітніх компонентів (відмінно – дуже добре – добре – задовільно – достатньо).
• Оцінювання наукової складової проводиться двічі на рік у вигляді проміжної та річної атестації наукової роботи аспірантів. Критерії оцінювання наукової роботи аспірантів приведені у Додатку 6 Положення про підготовку здобувачів на третьому (освітньо – науковому) рівні вищої освіти на здобуття ступеня доктора філософії у Дніпровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна.
10. Результати опитувань аспірантів: 
14. Пропозиції щодо обговорення проектів ОНП:
• електронна адреса аспірантури та докторантури університету [email protected] 
• та адреса гаранта ОНП [email protected]

Возврат к списку