Профілі наукових керівників

Версія для друку
Напрям (коло) наукових інтересів: автоматизовані та автоматичні системи управління технологічними процесами на залізничному транспорті, інтелектуальні транспортні системи, інтелектуальні системи захисту інформації, комп’ютерні мережі.

Наукові публікації
1) Жуковицкий И.В. Цифровые системы управления скоростью скатывания отцепов на сортировочных горках: монография / И.В. Жуковицкий – Дн-вск: Изд-во Маковецкий, 2012. – 172с.
2) Жуковицкий И.В. Теоретические основы построения систем автоматического управления скоростью скатывания порожних вагонов от вагоноопрокидывателей: монография / И.В. Жуковицкий, Д.А. Остапец – Дн-вск: Изд-во Маковецкий, 2012. – 215с.
3) Скалозуб В.В. Интеллектуальные транспортные системы железнодорожного транспорта (основы инновационных технологий) [Текст]: пособие / В. В. Скалозуб, В. П. Соловьев, И. В. Жуковицкий, К. В. Гончаров – Д.: Изд-во Днепропетр. нац. ун-та ж.-д. трансп. им. акад. В. Лазаряна, 2013. – 207 с.
4) V. Sklyar, D. Ostapec, I. Zhukovyts’kyy and other. Secure and resilient computing for industry and human domains. Volume 2. Secure and resilient systems, networks and infrastructures / Edited by Kharchenko V. S. – Department of Education and Science of Ukraine, National Aerospace University named after N. E. Zhukovsky “KhAI”, 2017. https://serein.eu.org/wp-content/uploads/2019/03/Volume-2.-Secure-and-resilient-systems-and-infrastructures2.pdf
5) Безопасность и резильентность систем и сетей. Практикум / И.В. Жуковицкий, Д.А. Остапец, С.А. Разгонов, А.П. Заец - Под ред. Жуковицкого И.В. – Харьков: Национальный аэрокосмический университет имени Н.Е. Жуковского «ХАИ». – 2017. – 131 с. https://serein.eu.org/wp-content/uploads/2017/10/CM2-System-and-Networks-Security-and-Resilience.pdf
6) Косолапов А.А., Жуковицький І.В. Концептуальне проектування комп’ютерних систем реального часу (моделі, методи і алгоритми): монографія. Дніпро: Вид-во «Стандарт – Сервіс», 2018. – 274 с.
7) Жуковицький І.В., Скалозуб В.В., Устенко А.Б. Інтелектуальні засоби управління парками технічних систем залізничного транспорту: монографія. Дніпро: Вид-во «Стандарт – Сервіс», 2018. – 189 с.
8) Zhukovyts’kyy I. Development of tools for practical reseach on cybersecurty in msc theses / I. Zhukovyts’kyy, D. Ostapec // Information & Security. An International Jornal. – 2016. – vol. 35. pp. 81–97.
9) Zhukovyts’kyy I. Use of an automaton model for the designing of real-time information systems in the railway stations / I. Zhukovyts’kyy // Transport problems. 2017. Vol. 12. No. 4. P.101–108.
10) Zhukovyts’kyy, I. Identifying threats in computer network based on multilayer neural network / I. Zhukovyts’kyy, V. Pakhomovа // Наука та прогрес транспорту. – 2018. – № 2 (74). – С. 114–123.

Перелік захистів докторських дисертацій
Косолапов А.А. «Розробка наукових основ побудови і експлуатації систем автоматизації залізничних сортувальних станцій». 2014р.

Перелік захистів кандидатських дисертацій
Остапець Д.О. «Підвищення ефективності керування технологічними процесами залізничних станцій шляхом удосконалення засобів контролю та управління», 2008р.
Зіненко О.Л. «Підвищення ефективності використання локомотивного парку шляхом вдосконалення управління експлуатаційною роботою». 2010р.
Разгонов С.А. «Підвищення надійності роботи рейкових ланцюгів в умовах впливу перешкод тягового струму та нестабільності напруги в мережі живлення». 2011р.
Егоров О.Й. «Исследование и разработка методов идентификации подвижного состава на сортировочных станциях». 2015р.

Ключові слова з напрямку досліджень наукових керівників.
Комп’ютерні системи, інформаційно-керуючи системи, автоматизовані системи залізничного транспорту, штучний інтелект, математичні моделі, комп’ютерні мережі, ідентифікація

Переглядів :

Назад до списку