Профілі наукових керівників

Версія для друку
Горобець Володимир Леонідович
Коротка наукова біографія
Горобець Володимир Леонідович народився 31.07.1958 р. В 1980 році закінчив Дніпропетровський інститут інженерів залізничного транспорту та отримав кваліфікацію інженер – системотехнік за спеціальністю «Електронні обчислювальні машини».
Після закінчення інституту він працював з 10.10.80 по 08.07.82 інженером Галузе-вої науково-дослідної лабораторії динаміки та міцності рухомого складу ДІІТу, з 08.07.82 по 19.12.83 – старшим інженером названої лабораторії, з 19.12.83 по 19.12.86 навчався в аспірантурі з відривом від виробництва ДІІТу. З 01.01.87 по 01.12.98 – старший науковий співробітник Галузевої науково-дослідної лабораторії динаміки та міцності рухомого складу ДІІТу, 01.12.98 по 31.11.01 – докторант Дніпропетровського державного технічно-го університету, з 01.12.01 по 30.03.11 – провідний науковий співробітник Галузевої нау-ково-дослідної лабораторії динаміки та міцності рухомого складу.
З 1.04.11-31.08.19 завідувач кафедри «Безпека життєдіяльності», з 01.09.19 по тепе-рішній час – професор кафедри «Безпека життєдіяльності».
Рішенням ВАК СРСР йому присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук (ди-плом ТН №106066 від 10.02.88 р), ВАК України - науковий ступінь доктора технічних на-ук (диплом ДД №008138 від 10.03.10 р), спеціальність 05.22.07 – Рухомий склад залізниць та тяга поїздів.
Коло наукових інтересів
Довговічність і ресурс металоконструкцій, системи вібраційних випробувань на реальні вібрації, застосування математичних методів для обробки даних випробувань і проведен-ня досліджень.

Список останніх (1-2 роки) наукових робіт та публікацій
1. Горобець, В. Л. Аналіз вивантаження на Дніпровській дирекції залізничних пере-везень за 2017 рік / В. Л. Горобець, М. І. Музикін, Т. С. Глуховська//Современные инно-вационные технологии подготовки инженерных кадров для горной промышленности и транспорта 2018 : сб. науч. тр. междунар. конф., Днепр, 27–28 апреля 2018 г. / НГУ. – Днепр, 2018. – С. 114–120.
2. Горобець, В. Л. Дослідження причин передчасного руйнування колінчастого вала тепловоза 2ТЕ 116 / В. Л. Горобець, В. В. Коваленко // Наука та прогрес транспорту. – 2018. – № 4 (76). – C. 101–110. doi: 10.15802/stp2018/141140.
3. Горобець, В. Л. Дослідження причин виникнення пожеж на локомотивах : [преп-ринт] / В. Л. Горобець, В. В. Коваленко // Залізн. трансп. України. – 2018. – № 4. – С. 52–58.
4. Comparative tests of contact elements at current collectors in order to comprehensively assess their operational performance / M. Babyak, V. Horobets, V. Sychenko, Y. Horobets // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2018. – Vol 6, No 12 (96). – P. 13–21.

Ключові слова: вагон; витривалість; ресурс; міцність; вібраційні стендові випробування.

Переглядів :

Назад до списку