Профілі наукових керівників

Версія для друку
Гетман Геннадий Кузьмич
Коротка наукова біографія:
В 1965 р. закінчив з відзнакою факультет «Електрифікація залізниць», а в 1972-74 рр. навчався в аспірантурі Дніпропетровського інституту інженерів залізничного транспорту.
У 1974 р. за спеціальністю 05.22.09 (Електрифікація залізничного транспорту) захистив кандидатську дисертацію «Дослідження оптимальних співвідношень у регульованому частотою тяговому лінійному асинхронному двигуні». Від 1989р. – зав. каф. електрорухомого складу залізниць Дніпровського технічного університету залізничного транспорту.
В 2001 р. захистив докторську дисертацію « Наукові основи визначення оптимального ряду потужності вантажних електровозів для залізниць України» за спеціальністю 05.22.09 – електричний транспорт.
Професор Гетьман Г.К. є автором і співавтором понад 200 наукових праць, в тому числі: 3-х монографій, 3-х підручників, 3-х патентів на корисну модель й 2-х свідоцтв на винаходи. Керував 40 науково-дослідними роботами, що виконувались на замовлення вітчизняних та іноземних підприємств, організацій та установ.
Підготовка аспірантів ведеться з 1996 року за спеціальністю 05.22.09 – «Електричний транспорт» та 05.22.20 – «Експлуатація та ремонт засобів транспорту». Під керівництвом Гетьмана Г.К. захищено 2-і дисертації доктора технічних наук та 4-и дисертації кандидата технічних наук.
Коло наукових інтересів. Наукові основи розв`язку задач проблеми оновления локомо-тивного парку залізниць Украины.
Опубліковані наукові праці:
Монографії

1. Научные основы определения рационального мощностного ряда тяговых средств железнодорожного транспорта: Монография. Друк./ Гетьман Г.К.- Д.: Вид-во Дніпропет. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В.Лазаряна, – 2008.- 444 с.
2.Теория электрической тяги: Монография в 2 т. Т.1. Друк./ Гетьман Г.К.- Дн-вск: Изд-во Маковецкий, 2011.- 456 с.
3.Теория электрической тяги: Монография в 2 т. Т.2 /Друк. Гетьман Г.К.-Дн-вск: Изд-во Маковецкий, 2011. - 364 с.
4.Выбор рациональных параметров номинального режима пассажирских электровозов: Монография. Друк./Гетьман Г.К., (співавтори) - Дн-вск: Изд-во Маковецкий, 2012-188 с.

Підручники:
1.Теорія електричної тяги [Текст]: підручник: у 2 т. / Г. К. Гетьман. – Д. : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2014. – Т. 1. – 2014. – 578 с.
2.Теорія електричної тяги [Текст]: підручник: у 2 т. / Г. К. Гетьман. – Д. : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2015. – Т. 2. – 2015. – 490 с.
3. Тягові передачі електрорухомого складу [Текст] / Г.К. Гетьман, С.М.Голік - Дніпро: Акцепт ПП,2020. - 296с.

Захищені дисертації під керівництвом:
1. Артемчук, В. В. Наукове обгрунтування відновлення деталей шаруватими покриттями при ремонті рухомого складу залізниць: дис. д-ра т. н.: 05.22.20 . — Дніпропетровськ, 2010.
2. Афанасов, А. М. Розвиток наукових основ та вдосконалення енергоефективних методів випробування тягових електричних машин постійного та пульсуючого струму: дис. д-ра т. н.: 05.22.09; 05.22.12. — Дніпропетровськ, 2013.
3. Афанасов, А. М. Автоматизація управління системою змащування гребенів коліс локомотивів : дис. канд. техн. наук: 05.22.07. — Дніпропетровськ, 1999.
4. Арпуль, С. В. Визначення раціонального ряду потужностей пасажирських електровозів для залізниць України : дис. канд. техн. наук: 05.22.09. — Дніпропетровськ, 2010.
5. Білухін, Д. С. Підвищення експлуатаційних показників систем автоматичного регулювання напруги низьковольтних кіл електрорухомого складу : дис. канд. техн. наук: 05.22.09. — Дніпропетровськ, 2010.
6. Забарило, Д. О. Підвищення ефективності електрорухомого складу подвійного живлення з асинхронним тяговим приводом : дис. канд. техн. наук: 05.22.09. — Дніпропетровськ, 2015.

Ключові слова: криві руху поїзда, електроенергія, тягове забезпечення, тягові засоби, тяговий електродвигун, коротке замикання, буксування колісних пар 

Переглядів :

Назад до списку