Подробно

Версія для друку

Основні напрямки діяльності:
  • Розробка та впровадження технічних засобів навчання (тренажери машиністів локомотивів, тренажери водіїв вантажного транспорту, навчальні програмно-апаратні комплекси). Розробка і впровадження енергооптімальних графіків руху (час руху по перегону) і оптимальних режимних карт для приміських, пасажирських та вантажних поїздів. Розробка інформаційно - навчальних і екзаменаційних систем.
  • Виконання технічної експертизи транспортних подій на залізничному транспорті України і країн СНД. Виконання судово-технічної експертизи транспортних подій на залізничному транспорті.
  • СКТБ вправі здійснювати інші види діяльності, які передбачені Статутом Університету та відповідають головним напрямкам наукової діяльності СКТБ. Види діяльності, для проведення яких необхідно отримати ліцензії і / або інші дозволи, здійснюються СКТБ при наявності відповідної ліцензії та / або дозволу Університету або безпосередньо СКТБ згідно з чинним законодавством України.

Деякі виконані роботи:
  • Технічна експертиза причин сходу 19-ти порожніх вантажних вагонів 16.05.2012 в поїзді № 3004 на 1407 км ПК7 перегону Червонопартизанська - Урожайна Кримської дирекції залізничних перевезень ДП "Придніпровська залізниця"
  • Технічна експертиза причин сходу електровоза ЧС-2 № 055 і вагона № 04825543 05.06.2012р. в поїзді № 92 на стрілочному переводі № 14 ст. Горлівка ДП "Донецька залізниця"
  • Технічна експертиза причин травмування 30.01.2013 монтерів колії Донецької дистанції колії ДП "Донецька залізниця"
  • Судова - технічна експертиза причин сходу 27 вагонів 28.01.2012 в вантажному поїзді № 3520 на 99 км ПК8 перегону блокпост 98 км - Скрягівка Сумської дирекції залізничних перевезень ДП "Південна залізниця" у кримінальній справі "№ 23120003
  • Виготовлення тренажерного комплексу електропоїзди ЕПЛ2Т для навчання студентів


100_6527.JPGЭПЛ2Т.JPGЭПЛ2т_2.JPG


Тренажер СКТБ МСУБ ДНУЗТ імені академіка В. Лазаряна складається з двох робочих місць – робочого місця інструктора та робочого місця учня. На обох робочих місцях встановлені комп’ютери, пов'язані між собою по локальній мережі.
 
На робочому місці учня встановлені:
• пульт управління локомотивом обладнаний реальними або віртуальними приладами, органами управління, індикації та сигналізації;
• відео система для відтворення панорами ділянки руху;
• відео система для відображення електричної та пневматичної схем локомотива;
• аудіо система для відтворення звукових ефектів, що виникають від працюючого обладнання локомотив та від зовнішнього середовища під час руху поїзда;
• програмна модель гальмівної системи;
• пристрої зв’язку з реальними органами управління локомотивом.

На робочому місці інструктора встановлено комп’ютер, призначений для:
• підготовки, зберігання й управління базами даних локомотива, вагонів, поїздів, розкладів та ділянок руху поїздів, а також результатів виконання навчальних завдань;
• формування навчального завдання;
• попереднього розрахунку енергозберігаючого режиму ведення поїзда по ділянці з урахуванням параметрів локомотива, складу, дільниці та розкладу руху поїзда;
• управління ходом його виконання;
• аналізу результатів виконання поїздки.
Під час виконання поїздки у верхній частині екрану монітора інструктора відображається план ділянки шляху з вказівкою спрощених планів станцій, розташування світлофорів, переїздів, мостів, поточного місцезнаходження поїзда, профілю, плану та кілометражу ділянки.
 
Екран монітора інструктора (План ділянки шляху)
У нижній частині екрану – панель інформації та оперативного управління поїзною ситуацією.
 
Екран монітора інструктора (Панель інформації та управління поїздкою)
Інструктор під час виконання завдання має можливість:
• Стежити за станом поїзда. Для цього на панелі «Стан поїзда» відображається координата поїзда, його швидкість, час, наявність боксовання й юзу.
• Змінювати погодні умови (панель «Погода»). При цьому враховується вплив погодних умов на зчеплення коліс з рейками та на основний опір руху.
• Змінювати на панелі «Стан ділянки» характеристики колії, напруга в контактній мережі та швидкість бічного вітру. При цьому інструктор встановлює «номінальне» значення напруги в контактній мережі, тобто напруга, відповідне режиму вибігу локомотива. При русі локомотива в режимі тяги показання вольтметра на пульті управління будуть зменшуватися від встановленої інструктором величини пропорційно спожитому струму. Зміна напруги в контактній мережі призводить до зміни тягових й струмових характеристик локомотива. Характеристика якості шляху та швидкість вітру впливають на опір поступального руху поїзда.
• Імітувати несправності в системах локомотива, поїзду та системи сигналізації (панель «Несправності»).
1. «Зняття напруги мережі» – відключення напруги в контактній мережі.
2. «Обрив рейкового ланцюга СЦБ» – імітується обрив рейкового ланцюга за світлофором, що знаходяться на відстані не менше 1км від голови поїзда.
3. «Прийом на забороняючий сигнал» – виконується приймання поїзда на станцію при забороняючому сигналі на вхідному світлофорі.
4. «Їзда по неправильному шляху» – виконується їзда по перегону по неправильному шляху.
5. «Гальмівна ефективність 85%» й «Гальмівна ефективність 70%» – зниження гальмівного зусилля поїзда на відповідну кількість відсотків.
6. «Спрацювання БВ» – імітується спрацьовування захисту силових електричних ланцюгів локомотива.
7. «Несправність АЛС» – розбіжність показників АЛС з колійними світлофорами. Тобто показання локомотивного світлофора більш дозвільні, ніж колійного світлофора.
8. «Втрата кодів АЛС» – несправність в пристроях, що приймають коди з рейкових ланцюгів.

Для перевірки здатності машиніста діяти у нестандартних та аварійних ситуаціях інструктор має такі можливості:
• Встановити перешкоду на переїзді. При цьому зайнятий переїзд буде відображатися червоним кольором, а на екрані монітора учня, на переїзді, буде встановлений автомобіль.
 
Установка перешкоди на переїзді
• Встановити перешкоду на шляху прямування поїзда. З'явиться значок вагона, а на панорамі ділянки у відповідному місці буде встановлений вагон. При цьому прапорець «Обрив рейкового ланцюга СЦБ» стає активним, тобто при встановленому перешкоді неможливо імітувати обрив рейкового ланцюга.
 
Установка перешкоди на шляху
• Імітувати спрацювання ЛПК. Обраний ЛПК буде відображатися червоним кольором та при проходженні його поїздом учень отримає повідомлення мовного інформатора.
 
Спрацювання ЛПК
• Імітувати обрив в рейкового ланцюга. Для цього необхідно на панелі «Несправності» включити прапорець «Обрив рейкового ланцюга СЦБ», після чого зміняться показання світлофорів, що стоять попереду. При цьому немає можливості встановити перешкоду на шляху прямування поїзда.
 
Обрив рейкового ланцюга СЦБ
• Змінити шлях прийому на наступній станції. Шлях прийому може бути змінений тільки після того, як хвіст поїзда вийде на перегін з попередньої станції (проїде вихідний світлофор) і до того як голова поїзда проїде вхідний світлофор станції, на якій необхідно змінити шлях прийому.
 
Установка колії приймання на станцію
Під час виконання навчального завдання учень (машиніст) користується натурними органами управління локомотивом та бачить реальну навколишню панораму ділянки руху, що дозволяє йому відчувати себе у звичних умовах руху. Енергозберігаюча траєкторія руху поїзда відображається внизу екрану тільки в режимі навчальної поїздки.
  
Вид екрану монітора учня під час виконання поїздки
Для більш реалістичного сприйняття учнем (машиністом) умов руху поїзда, під час поїздки імітується велика кількість звукових ефектів, що виникають під час руху – сигнали локомотива, стукіт коліс на стиках, шум у кабіні локомотива, пов’язаний з роботою устаткування та ін.
Під час поїздки всі дії учня (машиніста), пов’язані з веденням поїзда, та результати виконання ним завдань інструктора фіксуються, й в подальшому можуть бути проаналізовані з використанням системи аналізу результатів.
Під час виконання навчальної поїздки програмне забезпечення тренажера дозволяє:
• управляти поїзною ситуацією в процесі виконання навчального завдання;
• моделювати роботу тягової, гальмівної систем та системи управління локомотивів (моторних вагонів електропоїздів). Робота цих систем контролюється учнем (машиністом) за показниками приладів й станом засобів індикації та сигналізації;
• моделювати роботу пневматичних гальмівних систем вантажних та пасажирських вагонів при різних режимах роботи повітророзподільників, в тому числі авторежим й швидкісний режим;
• моделювати подовжню динаміку поїздів та визначати максимальні значення поздовжніх динамічних зусиль у потязі з точністю до 10-20кН й поздовжні прискорення з точністю до 0,01g;
• визначити з точністю 2 – 3 км/год швидкість руху поїзда;
• визначати гальмівний шлях з точністю до 10 – 20 м;
• моделювати рух поїзда сформованого з вагонів різних типів, різної завантаженості та кількох локомотивів з можливістю розосередження їх по довжині поїзда;
• відтворювати під час руху поїзда панораму реального ділянки, на якій показані: навколишній пейзаж, будівлі, споруди, світлофори, кілометрові стовпи та інші об’єкти інфраструктури залізничного шляху.


тел. :
+38 (097) 508-39-89
E-mail :
[email protected], [email protected]


Назад до списку