Автоматизована інформаційна система для управління експлуатацією і ремонтом пасажирських вагонів

Версія для друку

Актуальність роботи

    1.jpgВпровадження автоматизованої системи управління актуально для обліку та аналізу використання та ремонту вагонів у пасажирських вагонних дільницях та депо. Використання автоматичної системи при навчанні персоналу дозволить поліпшити показники їх роботи.


 Основні результати від впровадження

    Підвищення ефективності управління технічною експлуатацією пасажирських вагонів, зниження витрат на утримання інвентарного парку пасажирських вагонів.

  

Опис продукту або технології

   

   Система підтримує одно-і багатокористувацький (до 10 користувачів одночасно) режими роботи і забезпечує автоматизоване рішення наступних комплексів задач:

 

   1. Ведення бази даних за формами книг обліку:

 - Обробка вхідних документів за формами ВУ-23

3.jpg


 - Обробка вхідних документів за формами НМР, ТОО, ТОЗ та ведення «Книги обороту вагонів інвентарного парку»;, ДУ-24, ВУ-36, ВУ-26, ТОП, ТОВ та ведення «Книги обліку наявності і ремонтів несправних вагонів»;

 - Обробка вхідних документів про зміну структури інвентарного парку (одержанні, передачі, вилучення і переобладнанні вагонів) і ведення «Книги обліку наявності та стану вагонів інвентарного парку»;

 - Обробка повідомлень про операції з складами поїздів і ведення «Книги обліку обслуговування складів і вагонів безпересадкового повідомлення (ВБС)»;

 - Облік пробігу пасажирських вагонів (спільного з початку експлуатації, після кожного виду ремонту і по роках);

 - Коригування даних у всіх перерахованих книгах обліку з веденням відповідних протоколів коректування.

 

2. Рішення задач багатоаспектного виборчого пошуку даних:

 - Про поточний наявність і стан вагонів інвентарного парку;

 - Про наявність несправних вагонів у ремонті;

 - Про історію ремонтів вагонів;

 - Про історію обороту (використання) вагонів інвентарного парку;

 - Інші.

 

3. Розрахунок, формування і видача на екран і принтер вихідних документів (звітів) в тому числі:

 - Телеграм про надходження в ремонт і виході з ремонту вагонів інших підприємств;

 - Підсумкових звітів за формами ВО-1, ВО-2, ЛО-4 та ін;

 - Планів проведення ТО-3 на наступний місяць і ППР на наступний рік з можливістю діалогової коректування розрахованих планів;

 - Інші.

  

Стадія розробки

 

    Впроваджена на Південно-Західній залізниці України.

  

Переваги над аналогами

 

     2.jpgВикористання економіко-математичних моделей для планування управління виробництвом, забезпечує більш повне планування.

  

Опис ринків збуту

  

   Автоматизована інформаційна система може бути використана на лінійних підприємствах залізниць СНД, а на вимогу замовника може бути адаптована для інших залізниць.

 

   Ситуація щодо інтелектуальної власності: ноу-хау, готується заявка на патент.

   

Ділові можливості

 

    В межах України - реалізація програмного забезпечення, надання послуг з розробки, впровадження та авторському нагляду за автоматизованими інформаційними системами управління. Поза межами України - створення спільних підприємств з розробки автоматизованих інформаційних систем управління для конкретних підприємств, реалізація ліцензій на продаж автоматизованих інформаційних систем управління.

 

   Орієнтовна вартість: 250 тис. грн (50000 $).


Переглядів : 8201

Назад до списку