ОНП "Залізничний транспорт"

Версія для друку
Освітньо-наукова програма "Залізничний транспорт"
Галузь знань - 27 "Транспорт"
Спеціальність - 273 "Залізничний транспорт"
Рівень вищої освіти - третій (освітньо-науковий)
АКРЕДИТАЦІЯ переглянути Сертифікат


1. Стратегія розвитку: 
4. Навчальні плани ОНП - 
5. Інформація про правила прийому на ОНП та вимоги до вступників
Вимоги та критерії оцінювання дослідницької пропозиції можна переглянути за посиланням
6. Силабуси навчальних дисциплін:
- Цикл обов'язкових освітніх компонентів загальної та професійної підготовки аспіранта: 
- Цикл освітніх компонентів за вибором аспіранта:
• Друга іноземна мова
• Інтелектуальна власність
• Новітні технології ремонту вагонів
• Експлуатація та ремонт рухомого складу
• Основи інноваційних технологій
• Рухомий склад і тяга поїздів
7. Інформація щодо оновлення робочих програм навчальних дисциплін, силабусів: 
8. Положення з підсумкової атестації аспірантів
9. Інформація про форми контрольних заходів, атастацій та критерії оцінювання: 
• Оцінювання аспірантів за результатами виконання освітньої складової ОНП згідно навчального плану у формі заліків та екзаменів здійснюється відповідно до прийнятої загально університетської шкали оцінювання, яка обов’язково приводиться у робочих програмам освітніх компонентів (відмінно – дуже добре – добре – задовільно – достатньо).
• Оцінювання наукової складової проводиться двічі на рік у вигляді проміжної та річної атестації наукової роботи аспірантів. Критерії оцінювання наукової роботи аспірантів приведені у Додатку 6 Положення про підготовку здобувачів на третьому (освітньо – науковому) рівні вищої освіти на здобуття ступеня доктора філософії у Дніпровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна.
• Матеріально- технічне забезпечення кафедри Локомотиви для підготовки аспірантів на ОНП [x] [x]
14. Пропозиції щодо обговорення проектів ОНП:
• електронна адреса аспірантури та докторантури університету [email protected] 
• та адреса гаранта ОНП [email protected]
16. Науковий потенціал освітньо-наукової програми

Возврат к списку