Профілі наукових керівників

Версія для друку
Коротка наукова біографія:
В 1980 році 23 червня закінчив Тернівський індустріальний технікум (м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл..) за спеціальністю «Тепловозне господарство промислового залізничного транспорту». Диплом з відзнакою БТ №494385 (реєстраційний №4963) Отримав кваліфікацію технік – механік.
В 1985 році 18 червня закінчив Дніпропетровський інститут інженерів залізничного транспорту за спеціальністю «Тепловози і тепловозне господарство» Диплом з відзнакою ИВ – І №201944 (реєстраційний 16509) Отримав кваліфікацію інженер шляхів сполучення – механік
В 1992 році 31 січня на засіданні спеціалізованої вченої ради Дніпропетровського інституту інженерів залізничного транспорту (протокол №1) захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук (Диплом №КД 056010).
Рішенням вченої Ради Дніпропетровського технічного університету залізничного транспорту від 17 жовтня 1994 року протокол №3 присвоєно вчене звання доцента кафедри Локомотивів (атестат доцента ДЦ №АР 000624).
Рішенням спеціалізованої вченої ради Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту присуджено науковий ступінь доктора технічних наук зі спеціальності 05.22.07 рухомий склад залізниць та тяга поїздів. Диплом виданий рішенням Вищої атестаційної комісії України від 10 листопада 2010 року протокол № 32.08/7 (диплом доктора наук ДД № 008807).
Рішенням Атестаційної колегії від 14 лютого 2014 року протокол № 2/01-П присвоєно вчене звання професора кафедри локомотивів (атестат професора №009278).
З 2011 року член спеціалізованої вченої ради Д 08.820.02 при Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту.
З 2012 року член спеціалізованої вченої ради Д 08.820.01 при Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту.
В 2011 році 3 червня обраний Член-кореспондентом Транспортної Академії Наук (диплом №1520).
В 2012 році 25 травня обраний Дійсним членом Транспортної Академії Наук (диплом №1685).
В 2016 році 19 лютого відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України №136 обраний членом Науково-методичної ради сектору вищої освіти Міністерства освіти і науки України. Куратор НМК-14 «Транспорт та сервіс».
З 2015 року завідувач кафедри Локомотиви Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна.
З 2010 року член редколегії наукового видання Наука та прогрес транспорту Вісника Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна.
Розробник Стандартів вищої освіти України для першого (бакалаврського) другого (магістерського) та третього освітньо-наукового рівня (доктор філософії PhD) за спеціальністю 273 «Залізничний транспорт».
Розробник Освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Спеціальність 273 «Залізничний транспорт», спеціалізація «Локомотиви та локомотивне господарство».
Розробник Освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня вищої освіти. Спеціальність 273 «Залізничний транспорт», спеціалізація «Локомотиви та локомотивне господарство».
Розробник Освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня вищої освіти. Спеціальність 273 «Залізничний транспорт», спеціалізація «Експлуатація високошвидкісного залізничного транспорту».
Співпраця з компанією ТОВ «Газгенераторбау» (м.Дніпро). Науково – технічне супроводження розробок за напрямком енергозаощаджуючих технологій на транспорті та в соціальній сфері. Результатом такої співпраці є сумісні публікації у фахових виданнях та виступи на міжнародних науково – практичних конференціях.
Відповідно до наказу МОН №1121-л від 12.06.18 був призначений головою експертної комісії для проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Локомотиви та локомотивне господарство» зі спеціальності 273 Залізничний транспорт за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в Українському державному університеті залізничного транспорту м. Харків.
В 2019 році 6 березня відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України №313 обраний членом Науково-методичної ради сектору вищої освіти Міністерства освіти і науки України. Куратор НМК-13 «Транспорт та сервіс».
Напрямки досліджень: удосконалення систем утримування тягового рухомого складу залізниць; розробка та впровадження неруйнівної системи діагностування рухомого складу залізниць; розробка та впровадження енергоефективних систем ведення поїздів.

Є автором та співавтором біля 200 науково-методичних праць. Здійснює керівництво науковими дослідженнями на кафедрі Локомотиви. Підготовку аспірантів розпочав у 2016 році за спеціальністю 273 Залізничний транспорт.

Опубліковані праці за останні три роки:

1. Michail Kapitsa, Vasiliy Laguta, Yuriy Kozik, «Selecting the Parameters of The Diagnosis of Frame Insulation Condition in Electrical Machines of Locomotives», International Journal of Engineering & Technology, 7 (4.3) (2018) p.110-114
2. Bodnar B., Kapitsa M., Bobyr D., Kyslyi D., «Defining the limits of application and the values of integration variables for the equations of train movement»; ISSN 2071-2227, Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2019, № 6, p. 59 – 65
3. Капица М.И., Лагута В.В., Сердюк Т.Н. Определение системы диагностирования ТЭД с учетом выбора предпочтительных элементов с изменяющейся интенсивностью отказов // Науково – технічний журнал. Іінформаційно – керуючі системи на залізничному транспорті. Харків: УкрДАЗТ, 2017. – Вип.4(125) – С. 9 - 16
4. Маневрові тягачі: актуальність, доцільність та перспективи заміни маневрових тепловозів. Капіца М.І., Мартишевський М.І. // Міжнародний професійний журнал. Локомотив - інформ. №5-6 (131-132) 2017. – С. 26 – 33
5. Маневрові тягачі: актуальність, доцільність та перспективи заміни маневрових тепловозів. Капіца М.І., Мартишевський М.І. // Міжнародний професійний журнал. Локомотив - інформ. №7-8 (133-134) 2017. – С. 26 – 30
6. Підвищення об’єктивності оцінки транспортної роботи тягового рухомого складу залізниць / Капіца М.І., Мартишевський М.І., Гончаров О.М. // Залізничний транспорт України. – 2019. - №4. – С.13-19

Ключові слова: Системи утримування тягового рухомого складу залізниць; випробування, діагностування та модернізація тягового рухомого складу залізниць; енергоефективні системи ведення поїздів; удосконалення технологічних процесів ремонту рухомого складу залізниць.   

Переглядів :

Назад до списку