Профілі наукових керівників

Версія для друку
Коротка наукова біографія:
1998-2001 рр. – навчання в аспірантурі Дніпропетровського технічного університету залізничного транспорту.
У 2001 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Исследование прочности пирамидально-призматических бункеров» за спеціальністю 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди; у 2010 р. захистив докторську дисертацію на тему «Теорія формоутворення вертикальних сталевих ємнісних конструкцій для сипучих матеріалів» за спеціальністю 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди.
Професор Банніков Д. О. є автором та співавтором понад 120 наукових праць, в тому числі: 4 монографій, 1 брошури, 6 патентів України на винаходи. Керував 2 науково-дослідними роботами, що фінансувались за рахунок державного бюджету.
Підготовка аспірантів ведеться з 2011 р.
Коло наукових інтересів. Проектування ємнісних тонкостінних конструкцій, включаючи нелінійний аналіз, тепловий і модальний аналіз, деякі питання стійкості і довговічності, а також чисельні методи в теорії будівельних та машинобудівних конструкцій.

Опубліковані наукові праці:
1. Банніков Д. О. Сипучий матеріал в ємнісній конструкції : монографія. Дніпропетровськ : Моноліт, 2009. 172 с. – ISBN 978-966-2252-03-3.
2. Банников Д. О. Вертикальные жесткие стальные емкости: современные концепции формообразования : монография. Днепропетровск: Монолит, 2009. 186 с. – ISBN 978-966-2252-06-4.
3. Качуренко В. В., Банников Д. О. Конструктивные решения стальных емкостей для сыпучих материалов : монография. Днепропетровск : Новая идеология, 2016. 168 с. – ISBN 978-617-7068-33-3.
4. Качуренко В. В., Банніков Д. О. Особливості моделювання тиску сипучого матеріалу на гофровані сталеві елементи. Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди. Вип. 28, 2014. С. 367-376.
5. Банніков Д. О. Використання будівельно-орієнтованого ПК SCAD для аналізу роботи машинобудівних конструкцій. Вісник ДНУЗТ «Наука та прогрес транспорту». № 1 (73), 2018. С. 98-111.
6. Банніков Д. О. Аварії та відмови сталевих тонкостінних циліндричних силосів для зернових культур. Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика. № 15, 2019. С. 6-17.
7. Bannikov D., Radkevich А., Nikiforova N. Features of the Design of Steel Frame Structures in India for Seismic Areas. Materials Science Forum, Vol. 968, 2019. pp. 348-354.

Ключові слова з напрямку досліджень: бункер, силос, ємність, сипучий матеріал, метод скінчених елементів, сталева конструкція, машинобудівна конструкція.

Переглядів :

Назад до списку