Профілі наукових керівників

Версія для друку
Напрям (коло) наукових інтересів:
Дослідження та оптимізація технологічних процесів на залізничних станціях, імітаційне моделювання технологічних процесів на транспорті, ефективні технології організації залізничних вантажних перевезень, удосконалення технології взаємодії різних видів транспорту, мультимодальні технології перевезень, транспортна логістика.

Наукові публікації:
– Модели, методы и алгоритмы автоматизированного проектирования железнодорожных станций: монография / В. И. Бобровский, Д. Н. Козаченко, Р. В. Вернигора, В. В. Малашкин. – Днепропетровск: Изд-во Маковецкий, 2010. – 156 с. – ISBN 978-966-1507-24-0.
– Функциональное моделирование работы железнодорожных станций : монография / В. И. Бобровский, Д. Н. Козаченко, Р. В. Вернигора, В. В. Малашкин; Днепропетр. нац. ун-т ж.-д. трансп. им. акад. В. Лазаряна. – Днепропетровск : ДНУЖТ, 2015. — 269 с. – ISBN 978-966-8471-62-9.
– Підвищення ефективності оперативного керування локомотивним парком залізниць України: монография / Д.М. Козаченко, Р.В. Вернигора, Л.О. Єльнікова, М. І. Березовий – Дніпро: «Герда», 2017 – 164 с. ISBN 978-617-7097-82-1
– Вернигора, Р.В Математична модель перевезення сировини та готової продукції підприємств гірничо-металургійного комплексу за залізничними напрямками з паралельними ходами / Р. В. Вернигора, О. Ю. Папахов, Н. О. Логвінова // Науковий Вісник НГУ. Д.: НГУ, 2013. – Вип. 3 (135) – с. 93-102.
– Bobrovskiy, V. I. Functional simulation of railway stations on the basis of finite-state automatа / V. I. Bobrovskiy, D. N. Kozachenko, R. V. Vernigora // Transport problems = Problemy transportu. – 2014. – Vol. 9, is. 3. – P. 57-65.
– Вернигора, Р. В. Дослідження ефективності використання нейронних мереж при прогнозуванні прибуття поїздів на технічні станції / Р. В. Вернигора, Л. О. Єльнікова // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2015. –№ 3/3 (75). – С. 23-27.
– Оценка эффективности технологии железнодорожных перевозок зерновых грузов с использованием имитационного моделирования / Д. Н. Козаченко, Р. В. Вернигора, Н. И. Березовый, Р. Ш. Рустамов // Вестн. Белорус. гос. ун-та трансп. : Наука и транспорт. – 2015. – № 2 (31). – С. 109-113.
– Evaluation of the transition to the organization of freight trains traffic by the schedule / D. Kozachenko, R. Vernigora, V. Balanov, N. Berezovy [and others] // Transport problems = Problemy transportu. – 2016. – Vol. 11, Is. 1. – P. 41-48.
– Kozachenko, D. Resource-saving technologies of railway transportation of grain freights for export / D. Kozachenko, R. Vernigora, V. Kuznetsov [and others] //Archives of Transport, – 2018. – Vol. 45, Issue 1. – P. 53-64
– Вернигора, Р. В. Перспективи експортних перевезень зернових вантажів у контейнерах/ Р. В. Вернигора, А. М. Окороков, П. С. Цупров та ін // Зб. наук. праць ДНУЗТ: Серія “Транспортні системи і технології перевезень”, Вип. 16. – Дніпро: ДНУЗТ, 2018. – с. 22-30.
- Вернигора, Р. В. Оцінка інвестиційного проекту по оновленню рухомого складу для організації залізничних перевезень зернових вантажів/ Р. В. Вернигора, А. М. Окороков, О.О. Золотаревська // Зб. наук. праць ДНУЗТ: Серія “Транспортні системи і технології перевезень”, Вип. 19. – Дніпро: ДНУЗТ, 2020. – с. 43-54.
- Lavrukhin, O. Forming an automated technology to actively monitor the transportation of dangerous cargoes by railroad/ O. Lavrukhin, R. Vernyhora, V. Schevcenko, A. Kyman, O. Shulika, D. Kulova, K. Kim // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies – 2020. – №3/3 (105) – p.p. 78-85.

Перелік захистів кандидатських дисертацій:
– Логвінова Н.О. «Підвищення ефективності організації руху поїздів на залізничних напрямках з паралельними ходами», дис. к.т.н.: 05.22.01 - транспортні системи, 2013 р., м. Дніпропетровськ, ДНУЗТ;
– Єльнікова Л. О. «Підвищення ефективності перевізного процесу на залізничних напрямках за рахунок удосконалення оперативного керування експлуатацією локомотивного парку», дис. к.т.н.: 05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту, 2016 р., м. Дніпро, ДНУЗТ
– Рустамов Р. Ш. «Підвищення ефективності експлуатації рухомого складу залізничного транспорту при перевезенні зернових вантажів» , дис. к.т.н.: 05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту, 2020 р., м. Дніпро, ДНУЗТ

Ключові слова з напряму досліджень:
залізничні станції, транспортна логістика, організація залізничних перевезень, імітаційне моделювання, взаємодія видів транспорту.


Переглядів :

Назад до списку