Профілі наукових керівників

Версія для друку
Напрям (коло) наукових інтересів:
- електромагнітна сумісність на залізничному транспорті;
- функціональна безпечність пристроїв залізничної автоматики;
- діагностування систем автоматики;
- цифрова обробка сигналів та інтелектуальні системи в автоматиці.

Наукові публікації:
1. Havryliuk V. Modelling of the Return Traction Current Harmonics Distribution in Rails for AC Electric Railway System //2018 International Symposium on Electromagnetic Compatibility (EMC EUROPE). – IEEE, 2018. – P. 251-254.
2. Havryliuk V. Wavelet Based Detection of Signal Disturbances in Cab Signalling System //2019 International Symposium on Electromagnetic Compatibility-EMC EUROPE. – IEEE, 2019. – P. 94-99.
3. Serdiuk, T., Havryliuk, V., Feliziani, M., & Serdiuk, K. (2019, September). Propagation of Harmonics of Return Traction Current in Rail lines. 2019 International Symposium on Electromagnetic Compatibility-EMC EUROPE. – IEEE, 2019. – P. 550-555.
4. Havryliuk V. Audio Frequency Track Circuits Monitoring Based on Wavelet Transform and Artificial Neural Network Classifier //2019 IEEE 2nd Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON). – IEEE, 2019. – P. 491-496.
5. Havryliuk V. The Wavelet Based Detecting of the Signalling Relay Armature Defects //2019 IEEE 2nd Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON). – IEEE, 2019. – P.. 507-512.

Перелік захистів кандидатських дисертацій.
1. Гончаров Костянтин Вікторович. Підвищення безпеки руху поїздів шляхом удосконалення пристроїв підрахунку вісей рухомого складу (2002).
2. Профатилов Володимир Іванович. Удосконалення технології обслуговування нейтральних реле залізничної автоматики на основі автоматизації вимірювання їх параметрів (2002).
3. Сердюк Тетяна Миколаївна. Удосконалення технічного обслуговування рейкових кіл шляхом автоматизації контролю їх параметрів на базі вагона-лабораторії (2008).
4. Маловічко Володимир Володимирович. Підвищення ефективності технічного обслуговування стрілочних переводів шляхом автоматизації контролю їх параметрів (2011).
5. Завгородній Олександр Вікторович. Підвищення функціональної безпеки рейкових кіл шляхом забезпечення їх електромагнітної сумісності з тяговою мережею (2011).
6. Рибалка Роман Володимирович. Підвищення ефективності контролю заповнення колій сортувального парку шляхом корекції спектрів тестових сигналів в рейкових лініях (2011).
7. Романцев Іван Олегович. Удосконалення технології обслуговування тональних рейкових кіл шляхом автоматизації контролю їх параметрів (2011).
8. Буряк Сергій Юрійович. Удосконалення технології обслуговування централізованих стрілок з електроприводом змінного струму в умовах експлуатації (2015).
9. Щека Вадим Ігорович. Підвищення безпечності роботи рейкових кіл шляхом забезпечення їх електромагнітної сумісності з рухомим складом з асинхронним тяговим електроприводом (2015).
10. Возняк Олег Михайлович. Підвищення ефективності контролю рухомих одиниць у системах безпеки на залізничних переїздах (2017).

Ключові слова: електромагнітна сумісність, залізнична автоматика, функціональна безпечність, діагностування, цифрова обробка сигналів, інтелектуальні системи в автоматиці.

Переглядів :

Назад до списку