Профілі наукових керівників

Версія для друку
Напрям (коло) наукових інтересів:
- моделювання процесів гідроаеродинаміки та тепломасопереносу;
- розробка математичних моделей оцінки ризиків, забруднення навколишнього середовища при терактах, надзвичайних ситуаціях;
- розробка математичних моделей оцінки ефективності роботи систем водопостачання та водовідведення;
- створення математичних моделей в галузі охорони праці, цивільного захисту.
- моделювання взаємодії ударних хвиль з об’єктами;
- розробка систем захисту навколишнього середовища від техногенного впливу.

Наукові публікації:
1) Беляев Н.Н. Моделирование аэроионного режима в помещениях при искусственной ионизации воздуха: монография / Н.Н. Беляев, С.Г. Цыганкова. — Днепропетровск: Приднепровская гос. акад. стр-ва и архитектуры, 2016. — 109 с.
2) Біляєв М.М. Математичне моделювання в задачах промислової безпеки та охорони праці / М.М. Біляєв, О.В. Берлов, П.С. Кириченко. – Кривий Ріг; Ви-ць Р. А. Козлов, 2017. – 207 с.
3) Беляев Н.Н. Оценка техногенного риска при эмиссии опасных веществ на железнодорожном транспорте: монография / Н.Н. Беляев, Е.Ю. Гунько, П.С. Кириченко, Л.Я. Мунтян; МОН Украины, Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна. — Кривой Рог: Р.А. Козлов, 2017. — 127 с.
4) Біляєв М.М. Моделювання і прогнозування стану довкілля: підручник для студентів вищ. навч. закладів / М.М. Біляєв, В.В. Біляєва, П.С. Кіріченко. — Кривий Ріг; Ви-ць Р.А. Козлов, 2016. — 207 с.
5) Беляев Н.Н. Защита окружающей среды при транспортировке угля: [монография] / Н.Н. Беляев, М.О. Оладипо, П.С. Кириченко. – Кривой Рог: Издатель Роман Козлов, 2018. – 92 с.
6) Determination of Areas of Atmospheric Air Pollution by Sulfur Oxide Emissions from Mining and Metallurgical and Energy Generating Enterprises / M. М. Biliaiev, T. I. Rusakova, V. Ye. Kolesnik, А. V. Pavlichenko // Наук. вісн. нац. гірничного ун-ту. – 2017. – № 3. – С.100–106.
7) Прогноз уровня загрязнения атмосферного воздуха в зоне влияния городских автомагистралей / Н.Н. Беляев, Т.И. Русакова, В.Е. Колесник, А.В. Павличенко // Наук. вісн. нац. гірничного ун-ту. — 2016. — № 1. — С. 90 — 97.

Перелік захистів кандидатських дисертацій.
За спеціальністю «Водопостачання, каналізація»:
- Нагорна О.К. (2013р.);
- Козачина В.А. (2017 р.).
За спеціальністю «Охорона праці»:
- Циганкова С.Г. (2017 р.);
- Берлов О.В. (2017 р.).
За спеціальністю «Екологічна безпека»:
- Гунько О.Ю. (2013 р.);
- Машихіна П.Б. (2013 р.);
- Калашніков І.В. (2014 р.);
- Мунтян Л.Я. (2018 р.).
Ключові слова з напряму досліджень:
водопостачання, водовідведення, екологічна безпека, захист довкілля, охорона праці.

Переглядів :

Назад до списку