Профілі наукових керівників

Версія для друку
Напрям (коло) наукових інтересів
1 - розвиток теорії проектування автоматизованих соціо-технічних систем керування
2 - моделі і методи штучного інтелекту в інженерних задачах кібербезпеки і проектування комп’ютерних систем і мереж
3 - WEB-інженерія
4 - філософські аспекти IT-технологій

Наукові публікації
Монографії, посібники
1- Косолапов А.А. Надёжность Сложных Систем. Методы И Табличные Модели Оценки Надёжности Систем С Нечёткими Размытыми Параметрами - Saarbrucken, Germany : Изд. Дом Lap Lambert Academic Publishing, 2014. - 56 С. (Isbn-13: 978-3-659-57903-5; Isbn-10: 3659579033; Ean: 9783659579035).
2- Аналітичні Моделі Масового Обслуговування В Задачах Проектування Інформаційних Систем: Навчально-Довідковий Посібник / Укл. А.А. Косолапов. - Д.: Дніпропетр. Нац. Ун-Т Залізн. Тр-Ту Ім. В. Лазаряна. - "Like Print", Фоп Гечка Т.О. - 2015 - 186 С.
3. Системи штучного інтелекту [Текст]: методичні вказівки до практичних і лабораторних робіт із розділу «Нечітке виведення в інтелектуальних системах проектування та управління» / уклад. А. А. Косолапов; Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2012. – 47 с.
4- Системные Технологии Моделирования Сложных Процессов / Монография Под Общей Редакцией Проф. А.И. Михалёва.- Днепр, Дметау - Ивк "Системные Технологии", 2016. - 608 С. Isbn 978-966-2596-19-9 (Стр. 268 - 286)
5- Концептуальне Проектування Комп’ютерних Систем Реального Часу (Моделі, Методи І Алгоритми). Монографяія / Косолапов А.А.,Жуковицький І.В. - Дніпро. Вид-Во Пф "Стандарт-Сервис", 2018. – 276 С. (Isbn 978-617-7382-12-5).

Статті Скопус і ВоС
1- Kosolapov Anatolii, Models and Method for Estimate Information-Time Characteristics of Real-Time Control System,
International Journal of Computer Trends and Technology (IJCTT),
Volume-67 Issue-7, pp. 96-101, 2019 ,
doi: 10.14445/22312803/IJCTT-V67I7P116
2- Kosolapov Anatolii, Resource-Saving Method of Forming Control Computer System Structure for Distributed Enterprise (on Sorting Station Example), International Journal of Engineering Trends and Technology (IJETT), Volume-67, Issue-8, pp. 22-26, 2019,
doi: 10.14445/22315381/IJETT-V67I8P204
3- Resource-Saving Method of Forming Information Infrastructure of Sorting Stations Anatolii Kosolapov
Published online: 16 October 2019,
DOI: https://doi.org/10.1051/matecconf/201929401011
4- Kosolapov A. (2020) Models and Method for Estimate the Information-Time Characteristics of Real-Time Control System. In: Borzemski L., Świątek J., Wilimowska Z. (eds) Information Systems Architecture and Technology: Proceedings of 40th Anniversary
International Conference on Information Systems Architecture and Technology – ISAT 2019. ISAT 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1050. Springer, Cham.

Ключові слова з напряму досліджень – концептуальне проектування, комп’ютерні системи (КС) і мережі, соціо-технічні КС,
моделі, методи, системи штучного інтелекту, WEB-технології,
філософія IT-технологій

Переглядів :

Назад до списку