Профілі наукових керівників

Версія для друку
Коло наукових інтересів: ризик-менеджмент, економіка залізничного транспорту, економічна безпека банків та промислових підприємств, антикризове управління, фінансовий облік
Публікації:
Bobyl V., Matusevich O., Matusevich O., Chornovil O. Railway transport risk management and insurance / Financial and credit activity: problems of theory and practice. – Kharkiv. – Vol. 2, No 25 (2018) – pp. 128 – 138
Бобиль В. В., Дронь М. А. Нова концепція антикризового управління банківськими ризиками // Банківська справа. – 2017. – № 2 (143). – С. 87–101
Бобиль В. В., Оберемок Т. С. Оцінка потенціалу будівельних підприємств в умовах економічної кризи // Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна «Проблеми економіки транспорту». – Дніпро : Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2016. – Вип. 11. – 45-50 с.
Бобиль В. В., П’ятигорець Г.С., Зуєва Я. В. Дослідження закордонного досвіду з питань обліку витрат виробництва та калькулювання продукції // Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна «Проблеми економіки транспорту». – Дніпро : Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2017. – Вип. 14. – 76-81 с.
Бобиль В. В., Дронь М. А. Корпоративне управління як елемент економічної безпеки банку // Банківська справа. – 2018. – № 3-4 (147). – С. 77-93
Бобиль В. В., Гненний О. М., Гненний М. В., Запорожець В. М. Пропозиції щодо механізму хеджування валютного ризику кредитного портфелю АТ «Укрзалізниця» // Українська залізниця. – № 10 (76) . – 2019. – с. 8-10
Ключові слова: ризик, криза, економічна безпека, банки, залізничний транспорт


Переглядів :

Назад до списку