Профілі наукових керівників

Версія для друку
Коло наукових інтересів: конструктивно-продукційне моделювання (математико-алгоритмічний конструктивізм), онтології, Engineering & Computer Science

Наукові публікації:
– монографії
Ільман В. М. Формальні структури та їх застосування : монографія / В. М. Ільман, В. В. Скалозуб, В. І. Шинкаренко. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2009. – 205 с.
– cтатті індексовані у НМБД Scopus
1. V. I. Shynkarenko, V. M. Ilman.Constructive-Synthesizing Structures and Their Grammatical Interpretations. I. Generalized Formal Constructive-Synthesizing Structure/ Cybernetics and Systems Analysis, 2014, Volume 50, Issue 5, pp 655-662.
2. V. I. Shynkarenko, V. M. Ilman.Constructive-Synthesizing Structures and Their Grammatical Interpretations. II. Refining Transformations / Cybernetics and Systems Analysis, 2014, Volume 50, Issue 6, pp 829-841.
3. Skalozub V . Development of ontological support of constructive-synthesizing modeling of information systems / V. Skalozub, V. Illman, V. Shynkarenko // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – v. 6/4 (90). – p. 58-69.
4. Skalozub V Ontological support formation for constructive-synthesizing modeling of information system development processes./ V. Skalozub, V. Illman, V. Shynkarenko // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies – 2018 – v. 5/4 (95) – p.
– статті у фахових вітчизняних та міжнародних виданнях
1. Ильман В. М. Конструктивное представление множественных объектов и их свойства / В. М. Ильман, В. И. Шинкаренко // Проблемы программирования. –2014. – № 1. – С. 3-17.
2. Шинкаренко В. И. Конструкционно-продукционная модель структур данных на логическом уровне / В. И. Шинкаренко, В. М. Ильман, Г. В. Забула // Проблемипрограмування. – 2014. – № 2-3. – С. 10-16.
3 Шинкаренко В. И. Конструктивно-продукционные структуры и их грамматические интерпретации. I. Обобщенная формальная конструктивно-продукционная структура / В. И. Шинкаренко, В. М. Ильман // Кибернетика и системный анализ. – 2014. – №5. – С. 8-16.
4 Шинкаренко В. И. Конструктивно-продукционные структуры и их грамматические интерпретации. II. Уточняющие преобразования / В. И. Шинкаренко, В. М. Ильман // Кибернетика и системный анализ. – 2014. – №6. – С. 15-28.
5. Skalozub V . Development of ontological support of constructive-synthesizing modeling of information systems / V. Skalozub, V. Illman, V. Shynkarenko // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – v. 6/4 (90). – p. 58-69.

Ключові слова: конструктивно-продукційне моделювання, конструктивне моделювання, математико-алгоритмічний конструктивізм, онтологія, система, структура, структурна складність, формальні граматики, граматична структура, алгоритмічна структура

Переглядів :

Назад до списку