Профілі наукових керівників

Версія для друку
Гненний Олег Миколайович
Доктор економічних наук, доцент
Коло наукових інтересів:
Економіка залізничного транспорту, економічна ефективність інвестицій та інновацій, управління проектами, оцінювання вартості майна, вартісно-орієнтоване управління, прогнозування динаміки соціально-економічних систем, економіко-математичне моделювання.
Публікації:
1. Гненний О.М. Методи оцінки майна та майнових прав в Україні: Монографія / О. М. Гненний. – Дніпропетровськ: Вид-во Маковецький, 2012. – 264 с.
2. Гненний О.М. До питання оцінки економічної ефективності інвестиційних програм / О.М. Гнениий, Н.С. Черонова // Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна "Проблеми економіки транспорту". – Вип. 7. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2014. – С. 37 – 46
3. Гненний О.М. Методичні підходи до оцінки економічної ефективності інвестицій у розвиток туристичних перевезень залізничним транспортом [Текст] / О.М. Гненний // Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна "Проблеми економіки транспорту". – Вип. 10. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2015. – С. 7 – 14.
4. Гненний О.М., Вишнякова А.В. Проблеми оновлення тягового рухомого складу та оцінка ефективності інвестиційних проектів у локомотивному господарстві / А.В. Вишнякова, О.М. Гненний // Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна "Проблеми економіки транспорту". – Вип. 9. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2015. – С. 105 – 112.
5. Гненний О.М. Економетричне моделювання ринкової вартості залізничного рухомого складу [Текст] / О.М. Гненний, Н.С. Чернова // Проблеми системного підходу в економіці: Збірник наукових праць. – Вип. 52. – К.: НАУ, 2015. – С. 3 – 8.
6. Гненний О.М. Оцінка функціонального зносу вантажних вагонів [Текст]/ О.М. Гненний, Н.С. Чернова // Економічний вісник Національного гірничого університету. – №4 (52). – Вид-во Нац. гірничого ун-ту, 2015. – С. 140 – 145.
7. Гненний О.М. До питання оцінки та застосування вартості життєвого циклу продукції машинобудування [Текст] / О.М. Гненний, А. Мохаммадреза // Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна "Проблеми економіки транспорту". – Вип. 12. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2016. – С. 7 – 13.
8. Гненний О.М. Comparison of tourist traffic by railway and automobile transport and methodical approach to determining the cost of such transportation [Текст] / О. Гненний, Ю. Бараш, Л. Марценюк, Т. Чаркіна // Технологічний аудит та резерви виробництва. – Вип. 1/4(33), 2017. – С. 29 – 35.
9. Гненний О.М. Definition of principles of tourist traffic organization on narrow-gauge railways [Текст] / О. Гненний, В. Бобиль, Н. Божок, Л. Марценюк// Технологічний аудит та резерви виробництва. – Вип. 2/5(34), 2017. – С. 22 – 30.
10. Гненний О.М. Efficiency of Modernization of Wheel-Motor Blocks Using Anti-Friction Traction Motor Support Bearings / О. Гненний, Д. Бобир, М. Капіца // Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту. – Вип. 4(76). – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2018. – С. 111 – 124.
Ключові слова: ефективність, ціна, вартість, собівартість, економіка залізничного транспорту, оцінка майна, вартісно-орієнтоване управління, прогнозування

Переглядів :

Назад до списку