Профілі наукових керівників

Версія для друку
Коло наукових інтересів: проблеми електропостачання та енергоефективності, електромагнітна сумісність, моделювання систем тягового електропостачання, аналіз та обробка великих даних.

Є автором понад 60 наукових праць (3 монографії, 2 навчальних посібника, більше 40 статей у фахових та індексованих виданнях, 10 патентів та авторських свідоцтв, 5 навчально-методичних розробок).

1. Bosyi D., Sablin O., Kosariev Ye. Computing and Optimization for DC Power Systems of Electric Transport / World Scientific Publishing Europe Ltd. 2020, 220 p. LCCN 2019033008, ISBN 9781786347718. https://doi.org/10.1142/q0229
2. Сиченко В.Г., Саєнко Ю.Л., Босий Д.О. Якість електричної енергії у тягових мережах електрифікованих залізниць: монографія / Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна / Вид-во ПФ «Стандарт-Сервіс». – Дн-ськ, 2015. – 344 с. – ISBN 978-966-97463-8-2
3. Сиченко В.Г., Кузнецов В.Г., Босий Д.О. Саблін О.І. Енергетика тягових мереж / За загальною редакцією д-ра техн. наук, проф. В. Г. Сиченка. – Дніпро: Вид-во ПФ «Стандарт-Сервіс», 2017. – 210 с.
4. Земський Д.Р., Сиченко В.Г., Босий Д.О. Моделювання сумісної роботи систем зовнішнього та тягового електропостачання залізниць змінного струму для оцінки якості електроенергії у несиметричних режимах / Технічна електродинаміка. 2020. № 2. С. 74-85. DOI: https://doi.org/10.15407/techned2020.02.074
5. Босий Д.О. Інтелектуальні системи в керуванні режимами систем тягового електропостачання електрифікованих залізниць / Технічна електродинаміка. – 2015. – № 4. – С. 76-80.
6. V. Sychenko, D.Bosyi, E. Kosarev Improving the quality of voltage in the system of traction power supply of direct current / The archives of transport. Volume 35, Issue 3, 2015, p. 63-70.
7. Bosyi D.O, Kosarev E.M. Calculation of the trac¬tion power supply sys¬tems using the functions of resistance / Problemy kolejnictwa. – 2015. – Vol. 59, Issue 168. – P. 7-14.
8. Bosyi D.O, Kosarev E.M. Modeling of the controlled traction power supply system in the space-time coordinates / Transport Problems, Vol. 12, Iss. 3, 2017, p. 5-19.
9. D. Bosyi, O. Sablin, I. Khomenko, Ye. Kosariev, I. Kebal, S. Myamlin Jr. Intelligent technologies for efficient power supply in transport systems / Transport Problems, Vol. 12, Iss. Sp. Ed., 2017, p. 57-70.
10. Босый Д.А. Косарев Е. Н. Особенности выполнения автоматизированных расчетов систем тягового электроснабжения постоянного тока / Вестник БелГУТа: Наука и транспорт. – № 1 (34). – 2017. – С. 18-21.
11. Босий Д.О., Міронов Д.В., Косарєв Є. М. Алгоритмізація задач та САПР систем електро-постачання. Завдання до курсової роботи з методичними вказів¬ками / Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2015. – 55 с.
12. Дьяков В. О., Босий Д.О., Антонов А. В. Контактна мережа електрифікованих залізниць. Улаштування контактної мережі / Навч. посібн. Дніпро: Вид-во ПФ «Стандарт-Сервіс», 2017. – 233 с. ISBN 978-617-7382-09-05.
13. Босий Д.О. Пристрій вимірювання напруги в мережі постійного струму з бездротовою передачею даних / Пат. 95871 Україна, МПК G01R 19/257, H04W 4/20. Заявник та власник патенту Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. ак. В.Лазаряна. – № U201408019; заявл. 16.07.14; опубл. 12.01.15, Бюл. № 1. – 3 с.
14. Сиченко В. Г., Босий Д.О., Косарєв Є. М. Спосіб стабілізації напруги в контактній мережі електрифікованої ділянки постійного струму / Пат. 98483 Україна, МПК H02J 1/00, H02J 13/00. Заявник та власник патенту Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. ак. В.Лазаряна. – № U201412905; заявл. 02.12.14; опубл. 27.04.15, Бюл. № 8. – 3 с.
15. Босий Д.О., Косарєв Є. М. Комп’ютерна програма «Інтелектуальна система електропостачання транспорту» (Intelligence System of Electrified Transport) / Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 60711 / Зареєстровано 20.07.2015. – К.: ДСІВУ, 20-07-2015.
16. Босий Д.О. Кебал І. Ю., Мямлін С. С., Саблін О.І., Хоменко І. Ю. Залізничний вагон для перевезення електромобілів з можливістю підзарядки / Пат.119315 Україна; МПК B61D 3/18 / заявник та власник патенту Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. ак. В.Лазаряна. – № U201701809; заявл. 27.02.17; опубл. 25.09.17, Бюл. № 18. – 4 с.


Переглядів :

Назад до списку