Профілі наукових керівників

Версія для друку
Козаченко Дмитрий Николаевич
Доктор технічних наук за спеціальністю 05.22.20 – «Експлуатація та ремонт засобів транспорту», професор кафедри управління експлуатаційною роботою, лауреат премії Президента України для молодих вчених у 2010 році. Здійснює підготовку аспірантів за спеціальностями 05.22.20 - «Експлуатація та ремонт засобів транспорту», 05.22.01 - «Транспортні системи».

Телефон: +38-056-371-51-09 

Коротка наукова біографія: 
1996-1999 рр. – навчання в аспірантурі Дніпропетровського технічного університету залізничного транспорту.
У 2001 р захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту,  в 2010 р – докторську дисертацію за темою «Розвиток теоретичних основ оцінки техніко-експлуатаційної ефективності та безпеки функціонування сортувальних гірок» за спеціальністю 05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту.
Професор Козаченко Д. М. є автором і співавтором понад 220 наукових праць, в тому числі: 3 монографій, 1 навчального посібника, 1 патент на корисну модель й 8 свідоцтв про авторські права на твори (комп'ютерні програми). Керував більше 30 науково-дослідними роботами, що фінансувались за рахунок державного бюджету, а також на замовлення вітчизняних та іноземних підприємств, організацій та установ.
Підготовка аспірантів ведеться з 2007 року за спеціальностями 05.22.20 – «Експлуатація та ремонт засобів транспорту» та 05.22.01 – «Транспортні системи». Під керівництвом Козаченка Д. М. захищено  3 дисертації кандидатів технічних наук.

Коло наукових інтересів.Організація перевезень на залізничному транспорті, маневрова робота на залізницях, імітаційне моделювання технологічних процесів на транспорті, безпека руху, транспортна логістика.

Опубліковані наукові праці: 
1. Модели, методы и алгоритмы автоматизированного проектирования железнодорожных станций : монография / В. И. Бобровский, Д. Н. Козаченко, Р. В. Вернигора, В. В. Малашкин. – Днепропетровск : Изд-во Маковецкий, 2010. – 156 с. – ISBN 978-966-1507-24-0. – Переглянути 

2. Оптимизация режимов торможения отцепов на сортировочных горках : монография / В. И. Бобровский, Д. Н. Козаченко, Н. П. Божко [и др.] – Днепропетровск : Изд-во Маковецкий, 2010. – 260 с. – ISBN 978-966-1507-25-7. – Переглянути

3. Совершенствование конструкции и технологии работы сортировочных комплексов железнодорожных станций: монография // В. И. Бобровский, Д. Н. Козаченко, А. И. Колесник [и др.] – Днепропетровск : Изд-во Маковецкий, 2012. – 236 с. -  Переглянути

4. Експлуатаційна робота залізничних станцій: приклади та задачі: навч. посіб. для ВНЗ // Д. Н. Козаченко, Р. Г. Коробйова, І. Ю. Левицький, О. В. Лашков. – Дніпропетровськ : Вид-во ПФ «Стандарт-Сервіс». –2014. – 108 с. – ISBN 978-966-97463-0-6. - Переглянути

5. Bobrovskiy V. I., Kozachenko D. N., Vernigora R. V. Functional simulation of railway stations on the basis of finite-state automatа // Transport Problems. – 2014. – Vol. 9, iss. 3. – P. 57–65. – Переглянути. 

6. Koзаченко Д. М. Удосконалення методів оцінки роботи залізничного транспорту у сфері міжнародних транзитних перевезень / Д. М. Козаченко, А. І. Верлан, Ю. М. Германюк // Залізн. трансп. України. – 2013. – № 2 (99). – С. 40–42. – Переглянути


2014 - 2018
Bobrovskiy, V. I. Functional simulation of railway stations on the basis of finite-state automatа / V. I. Bobrovskiy, D. N. Kozachenko, R. V. Vernigora // Transport problems = Problemy transportu. — 2014. — Vol. 9, is. 3. — P. 57—65.
Kozachenko, D. Creation of Export-Oriented Network of Grain Elevators in Ukraine / D. Kozachenko, R. Vernigora, R. Rustamov // Наука та прогрес транспорту. – 2017. – № 2 (68). – С. 56–70. – doi: 10.15802/stp2017/99952.
Evaluation of the transition to the organization of freight trains traffic by the schedule / D. Kozachenko, R. Vernigora, V. Balanov, N. Berezovy [and others] // Transport problems = Problemy transportu. — 2016. — Vol. 11, Is. 1. — P. 41—48. — doi: 10.20858/tp.2016.11.1.4.
A Model of Transit Freight Distribution on a Railway Network / Dmytro Kozachenko, Vladyslav Skalozu, Yuiia Hermaniuk, Ruslana Korobiova, Aleksandra Gorbova // Transport Problems. – 2019. – Vol. 14, Is. 3. – P. 17–26. – DOI: 10.20858/tp.2019.14.3.2.
Kozachenko, D. A method for optimization of time intervals between rolling cuts on sorting humps / D. Kozachenko, V. Bobrovskyi, Y. Demchenko // Journal of Modern Transportation. – 2018. – P. 1–11. – doi: 10.1007/s40534-018-0161-2.


Захищені дисертації під керівництвом: 

1. Березовий, М. І. «Підвищення ефективності роботи залізничних станцій шляхом удосконалення спеціалізації сортувальних колій»: дис. к.т.н. : 05.22.20 - експлуатація та ремонт засобів транспорту/ Дніпропетровськ, ДНУЗТ, 2010.
2.Мозолевич, Г. Я. «Підвищення ефективності процесу перевезень за рахунок визначення раціональних параметрів поїздопотоків»: дис. к. т. н.: 05.22.01 - транспортні системи/ Дніпропетровськ, ДНУЗТ, 2011.
3.Таранець, О. І. «Підвищення ефективності роботи сортувальних гірок на основі удосконалення методів управління розформуванням составів»: дис. к. т. н.: 05.22.20 - експлуатація та ремонт засобів транспорту/ Дніпропетровськ, ДНУЗТ, 2013.
4. Верлан, А. І. «Підвищення ефективності перевезень вантажів у залізнично-водному сполученні за рахунок розвитку приватних припортових станцій»: дис. к. т. н.: 05.22.20  - експлуатація та ремонт засобів транспорту/ Дніпропетровськ, ДНУЗТ, 2015.
5. Болвановська Т.В. «Удосконалення методів розрахунку переробної спроможності сортувальних комплексів»: дис. к. т. н.: 05.22.20  - експлуатація та ремонт засобів транспорту/ Дніпропетровськ, ДНУЗТ, 2015.
6. Журавель, І. Л. «Підвищення ефективності роботи вантажних станцій за рахунок вдосконалення їх колійного розвитку»: дис. к. т. н.: 05.22.20  - експлуатація та ремонт засобів транспорту/ Дніпропетровськ, ДНУЗТ, 2015.
7. Горбова О. В. «Удосконалення методів техніко-експлуатаційної оцінки роботи залізничних станцій»: дис. к. т. н.: 05.22.20 - експлуатація та ремонт засобів транспорту/ Дніпро, ДНУЗТ, 2016.
8. Германюк Ю. М. «Удосконалення методів оцінки роботи залізничного транспорту при виконанні транзитних перевезень вантажів у міжнародному сполученні», дис. к. т. н.: 05.22.20 - експлуатація та ремонт засобів транспорту/ Дніпро, ДНУЗТ, 2017.
9. Гревцов С. В.  «Підвищення ефективності процесу розформування составів на сортувальних гірках з немеханізованими парковими гальмовими позиціями»: дис. к.т.н.: 05.22.20 - експлуатація та ремонт засобів транспорту/ Дніпро, ДНУЗТ, 2018.


Ключові слова: logistics, transport, railways

googlescholar.pngorcid.pngscopus.png

Переглядів :

Назад до списку