Профілі наукових керівників

Версія для друку
Боднарь Борис Евгеновьеч
Коло наукових інтересів - теоретичні розробки з вибору раціональної системи утримування локомотивів з урахуванням їхнього технічного стану; основи розрахунку ефективної організації роботи систем діагностування; методи оцінки впливу системи діагностування локомотивів на систему їхнього утримування; створення систем автоматизованого контролю і діагностування локомотивів, засоби і методи випробування дизелів тепловозів з гідропередачею; способи визначення ефективної потужності дизелів.
Опубліковані понад 150 наукових праць, серед яких:
1. "Визначення сили тяги локомотива з урахуванням нерівномірності навантаження колісно – моторних блоків" // Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна. – Вип.. 6(48). – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2013.- С.63-71.
2. Б.Є. Боднар, О.Б. Очкасов, Черняєв Д.В., Шевченко Я.І. Діагностування тягових електродвигунів за нерівномірністю обертання якоря // Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту, вип. №3(45), с.13-21, Дніпропетровськ, 2013.
3. B.E. Bodnar, M.I. Kapica, O.B. Ochkasov, R. O. Korenyuk. Еnergy efficiency of diesel locomotive hydraulic transmission tests at locomotive repair plant // Наука та прогрес транспорту. – 2015. – № 6 (60). – С. 16–24.
4. Оцінка роботи локомотивного парку з використанням методів зменшення розмірності / Б. Є. Боднар, О. Б. Очкасов, Т. С. Гришечкіна, Є. Б. Боднар // Наука та прогрес транспорту. – 2019. – № 6 (84). – С. 45–59. – DOI: 10.15802/stp2019/195762.
5. Consideration of Dependent Failures Impact on Selecting the System of Locomotive Maintenance / B. Bodnar, 0. 0chkasov, T. Hryscheckina, E. Bodnar, R. Skvireckas // Transport Means 2019 : Proc. of the 23rd Intern. Sci. Conf. (Oct. 02–04, 2019, Palanga, Lithuania / Kaunas Univ. of Technology [et al.]. – Kaunas, 2019. – Pt. III. – P. 1103–1107.
6. Use of the Wavelet Transform for the Analysis of Irregularity of Crankshaft Angular Velocity / B. Bodnar, O. Ochkasov, D. Chernyaev, R. Skvireckas // Transport Means 2018 : Proc. of the 22nd Intern. Sci. Conf. (Oct. 03–05, 2018, Trakai, Lithuania) / Kaunas Univ. of Technology, Klaipėda Univ., JSC Lithuanian Railways (AB “Lietuvos Geležinkeliai”) [et al.]. – Kaunas, 2018. – Pt. II. – P. 962–967. (in English)
7. Determination of Integrated Indicator for Analysis of the Traffic Safety Condition for Traction Rolling Stock : [preprint] / B. Bodnar, Ya. Bolzhelarskyi, O. Ochkasov, T. Hryshechkina, L. Černiauskaitė // Intelligent Technologies in Logistics and Mechatronics Systems (ITELMS’2018) : The 12th International Scientific Conf., April 26–27, 2018, Panevėžys / Kaunas University of Technology. – Panevėžys, 2018. – P. 45–54 (in English)
8. Simulation of locomotive repair organization by the methods of queue systems theory / B. E. Bodnar, O. B. Оchkаsоv, Е. B. Bodnar, Т. S. Hryshechkina, М. V. Ocheretnyuk // Наука та прогрес транспорту. – 2018. – № 5. – С. 28–40. – DOI: 10.15802/stp2018/147740. (in English)
9. Bodnar, B. System Choice of the Technical Maintenance of Locomotives Equipped with on-Board Diagnostic Systems / B. Bodnar, O. Ochkasov // Transport Means : Proceedings of 21st International Scientific Conference, September 20–22, 2017 / Kaunas University of Technology Klaipėda University [and others]. — Juodkrante, Kaunas, Lithuania, — 2017. — Part I. — P. 43—47. A (in English)
10. Using the Self-Braking Method when the Post-Overhaul Diagnostics of Diesel-Hydraulic Locomotives / B. Bodnar, O. Ochkаsov, D. Bobyr, R. Korenyuk, Ž. Bazaras // Transport Means 2018 : Proc. of the 22nd Intern. Sci. Conf. (Oct. 03–05, 2018, Trakai, Lithuania) / Kaunas Univ. of Technology, Klaipėda Univ., JSC Lithuanian Railways (AB “Lietuvos Geležinkeliai”) [et al.]. – Kaunas, 2018. – Pt. II. – P. 914–919.

Підручники з грифом МОН:
1. "Теорія та конструкція локомотивів. Допоміжні системи та устаткування. Дніпропетровськ, ПП «Ліра» ЛТД, 2008,-372 с.
2. "Теорія та конструкція локомотивів. Екіпажна частина. Дніпропетровськ, ПП «Ліра» ЛТД, 2009,-284 с.
3. "Теорія та конструкція локомотивів.Основи проектування. Дніпропетровськ, ПП «Ліра» ЛТД, 2010,-358 с.


googlescholar.pngorcid.pngscopus.png

Переглядів :

Назад до списку