Відділ автоматизованої системи управління науково-дослідною роботою (АСУ НДР)

Версія для друку

До основних задач та функцій відділу АСУ НДР відноситься:

     •   створення баз даних та інших інформаційних ресурсів, у тому числі з віддаленим доступом, за напрямами діяльності науково-дослідної частини університету;
     •   оновлення інформації в базі даних науково-дослідних робіт і забезпечення швидкого доступу до даних бази;
     •   супровід та наповнення контенту сайту науково-дослідної частини університету;
     •   впровадження нових ліцензійних програмних засобів, спрямованих на автоматизацію управління науково-дослідною роботою;
     •   організація роботи з удосконалення документообігу науково-дослідної частини університету;
     •   обробка інформації про фінансове забезпечення науково-дослідних робіт наукових підрозділів університету, щомісячний аналіз фінансового стану та дотримання термінів календарних планів виконання науково-дослідних робіт;
     •   підготовка статистичних звітів про виконання науково-дослідних робіт в університеті;
     •   розробка оригінал-макетів, видання рекламних матеріалів, каталогів та буклетів про науково-технічні розробки університету;
     •   підготовка мультимедійних презентацій та доповідей за результатами наукової діяльності університету;
     •   організація роботи з проведення науково-технічних виставок на яких репрезентовано здобутки вищого навчального закладу; 
     •   формування і складання відео та фото звітів наукових заходів проведених університетом або в яких науково-дослідна частина брала участь;
     •   розробка інформаційних стендів для представлення університету на міжнародних наукових виставках і конференціях; 
     •   розробка методичних матеріалів щодо діяльності, яка спрямована на автоматизацію управління науково-дослідною роботою;
     •   забезпечення безперебійного функціонування автоматизованих систем управління та прийняття оперативних заходів щодо усунення порушень, що виникають у процесі роботи;
     •   забезпечення відповідності впроваджених систем сучасному рівню розвитку техніки.