Подробно

Версія для друку

Без имени-1.jpg
Основні напрямки діяльності:
1. Впровадження системи неруйнівного діагностування тягових електричних машин локомотивів;
2. Розробка теоретичних основ організації роботи систем діагностування локомотивів;
3. Розробка раціональної системи утримання локомотивів з використанням результатів діагностування;
4. Розробка й впровадження систем діагностування локомотивів, організація обробки інформації бортових систем діагностування локомотивів
5. Розробка й впровадження автоматизованих систем діагностування тепловозних двигунів за параметрами робочого процесу на базі сучасної апаратури й методів обробки сигналів;
6. Удосконалення конструкції тепловозних дизелів;
7. Розробка й впровадження автоматизованих систем діагностування тепловозних двигунів по нерівномірності обертання колінчатого вала дизеля;
8. Розробка й впровадження обладнання для оптимального ведення вантажних і приміських поїздів з метою економії енергоресурсів;
9. Удосконалення методів і технічних засобів випробування електроустаткування тепловозів;
10. Розробка й удосконалення стендів випробування гідравлічних передач тепловозів.  За останні роки виконані роботи з наступних напрямків:
    - Організація системи ремонту локомотивів з урахуванням результатів діагностування.
    - Організація обробки інформації бортових систем діагностування локомотивів.
    - Розробка й дослідження методів і засобів випробування й діагностування електричних регуляторів маневрових тепловозів ЧМЭ3Е, ЧМЭ3Т
    - Розробка нормативно-технічної документації для ремонту тепловозів ЧМЭ3
    - Виконання тягових розрахунків з метою вибору тепловоза для роботи на під'їзних залізничних коліях.

Науковий керівник: д.т.н., професор Боднар Борис Євгенович
Завідувач лабораторії: к.т.н., доцент Очкасов Олександр Борисович
Телефон:  +38(056) 33-19-01, +38 (056) 776-85-21
Назад до списку