Керівництво

Версія для друку
Ректор
rector-3.jpg

Пшінько Олександр Миколайович, доктор технічних наук, професор, академік Транспортної академії України, Віце-президент Міжнародної академії транспорту (АМТ, Санкт-Петербург, Росія), доктор транспорту АМТ і керівник її Українського Національного відділення, дійсний академічний радник Міжнародної інженерної академії (Москва, Росія), член-кореспондент Академії будівництва України, дійсний член Нью-Йоркської Академії наук (США), Заслужений працівник народної освіти України, лауреат державної премії України в галузі науки і техніки, кавалер орденів "Знак пошани", 3-х ступенів ордена "За заслуги", "Почесну грамоту Кабінету Міністрів України", відзнаку "За розвиток регіону" Дніпропетровської області, знак "Залізнична слава" ІІІ ступеню, Почесний залізничник СРСР, Почесний працівник транспорту України. 

 Коло наукових інтересів: удосконалення технології виробництва збірних залізобетонних виробів, підвищення їхньої довговічності і розробка технології виготовлення стінових матеріалів для будівництва споруд залізничного транспорту з місцевої сировини; впровадження на залізничному транспорті України контрейлерних перевезень і створення міжнародних транспортних коридорів по транспортуванню вантажів.
   Опубліковані монографії, підручники:

   
 1. "Будівельні матеріали - виробництво, характеристики, використання". О.М. Пшінько, 1995 р.
 2. "Підвищення довговічності бетонних та залізобетонних виробів і конструкцій". О.М. Пшінько, 1995 р.
 3. "Проектування складiв гiдротехнiчного бетону". В.Н. Пунагин, О.М. Пшінько, Н.Н. Руденко, 1998 р.
 4. "Бетон в умовах підвищених температур". 2-і изд. В.Н. Пунагин, О.М. Пшінько, Н.Н. Руденко, 1999 р.

     


Проректор
з наукової роботи
DSC_0493+.jpg

Мямлин Сергій Віталійович, доктор технічних наук, професор, академік Транспортної Академії України, лауреат державної премії в галузі науки і техніки.

  Коло наукових інтересів: теоретичні та експериментальні дослідження динаміки рейкових екіпажів (вантажні і пасажирські вагони, локомотиви); взаємодія рухомого складу і колії; моделювання динамічної навантаженості рейкових екіпажів; безпека руху; знос колесних пар і рейок; технічні засоби навчання (тренажери машиніста локомотива, тренажери машиністів колійних машин); розробка та іспити нових конструкцій візків вантажних і пасажирських вагонів, локомотивів; рухомий склад для перевезень по міжнародних транспортних коридорах.

   Опубліковані наукові праці:

   
 1. Моделювання динаміки рейкових екіпажів: монографія.  Д.: Новая идеология, 2002. 240 с.  рус.
 2. Гасителі коливань і амортизатори ударів рейкових екіпажів (математичні моделі): монографія. Д.: Арт-Пресс, 2007. 196 с. рус.
 3. Моделювання просторових коливань поїзда // Вестник ВНИИЖТ.  2008. - С. 45-47.  рус.
 4. Навантаженість вагонів-цистерн при перехідних режимах руху поїздів: монографія. К.: Наукова думка, 2010.  216 с. рус.
 5. Моделювання руху колісної пари в задачах динаміки вагону / Материалы 8-й Международной Конференции по контактной механике и износу системы колесо/рельс (CM2009), Флоренция, Италия, Сентябрь 15-18, 2009. г. Флоренция, 2009. ч. 3. С. 1015-1024. англ.
 6. Розробка економіко-математичної моделі процесу підвищення безпеки руху на залізничному транспорті // Вісник Національного транспортного університету. -2009. Вип.19, ч.1.  С. 388-397.  укр.
 7. Просторові коливання вантажних вагонів в комп'ютерному моделюванні з урахуванням їх інерційних властивостей // Механика: материалы 15 международной конференции, 8-9 апреля, Каунас.: Технология.  С. 325-328. англ.

Телефон: +38-056-373-15-29, +38-056-776-84-98, +38-056-793-19-03 
Факс: +380-562-471-866 
     

Начальник
Науково-дослідної частини 
kozachenko.jpg

Козаченко Дмитро Миколайович, доктор технічних наук, професор.

Коло наукових інтересів: моделювання транспортних процесів і систем, транспортні технології, безпеку руху на залізничному транспорті, взаємодія промислового і магістрального залізничного транспорту, автоматизоване проектування залізничних станцій і вузлів.

Автор понад 120 наукових праць.

Основні наукові праці:

 1. Бобровський В.І. Моделі, методи і алгоритми автоматизованого проектування залізничних станцій: Монографія // В.І. Бобровський, Д.Н. Козаченко, Р.В. Вернигора, В.В. Малашкін / Дн-вськ: Вид-во Маковецький, 2010, 156 с. ISBN 978-966-1507-25-7
 2. Бобровський В.І. Оптимізація режимів гальмування відчепів на сортувальних гірках: Монографія // В.І. Бобровський, Д.Н. Козаченко, Н.П. Божко, Н.В. Рогов, Н.І. Березовий, А.В. Кудряшов, Монографія / Дн-вськ: Вид-во Маковецький, 2010. 260 с, ISBN 978-966-1507-24-0
 3. Бобровський В.І. Вдосконалення конструкції і технології роботи сортувальних комплексів: Монографія // В.І. Бобровський, Д.Н. Козаченко, А.І. Колесник, Є.Б. Демченко, О.С. Дорош / Дн-вськ: Вид-во Маковецький, 2012, 236 с. ISBN 978-966-1507-38-7
 4. Козаченко Д.М. Дослідження ефектівності ЗАХОДІВ автоматізації управління швідкістю скочування відчепів на Сортувальна гірках [Текст] / Козаченко Д.М. // Вісник Східноукраїнського национального УНІВЕРСИТЕТУ имени Володимира Даля, № 5 (147), частина 2, 2010, с 276-284
 5. Козаченко Д.М. Дослідження умов інтервального регулювання швидкості скочування відчепів на автоматизованих гірках [Текст] / Козаченко Д.М. // Вісник Дніпропетровського национального УНІВЕРСИТЕТУ Залізничного транспорту имени академіка В. Лазаряна. - Вип. 34. - Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. унт-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2010., З 46-50
 6. Козаченко Д.М. Оцінка ефективності маршрутизації перевозімассових грузівжелезнодорожним транспортомв сучасних умовах // Д.М. Козаченко, Р.В. Вернигора., А.І. Верлан / Збірник наукових праць ДонІЗТ, 2012, № 31, с. 29

Має один патент на корисну модель і 5 авторських свідоцтв на твори (комп'ютерні програми).


Тел.: +38-056-371-51-09

E-mail: ndch@ndch.diit.edu.ua