Науково-дослідна частина

Версія для друку

Науково-дослідна частина Дніпровського національного університету залізничного транспорту ім. академіка В.Лазаряна  здійснює:

 • Проведення фундаментальних та  пошукових досліджень  з проблем природничих, суспільних, гуманітарних і технічних наук;
 • Проведення  прикладних досліджень на замовлення вітчизняних та закордонних підприємств, установ, організацій, фізичних осіб та ініціативних НДР по рішенню актуальних завдань науково-технічного розвитку;
 • Визначення пріоритетних і перспективних напрямків наукових досліджень в  університеті
 • Проведення внутрішньої та зовнішньої експериментальної оцінки проектів для виконання наукових досліджень
Детальніше
 • Наш телефон : + 38 (056) 371-51-09

Наукові підрозділи НДЧ

Науково-дослідний інститут ризиків та безпеки на транспорті

 

Науковий керівник:
Болжеларскій Ярослав Володимирович
Згорнути
Науково-дослідний інститут транспортних систем та технологій

 

Науковий керівник:
Костриця Сергій Анатолійович
Згорнути
Випробувальний центр

 

Головні напрямки діяльності:

- випробування рухомого складу залізниць, матеріалів, запасних частин, устаткування, елементів колії і транспортних споруд;
- розробка та експертиза технічних умов норм і методик для проведення випробувань з сертифікації залізничної техніки і устаткування;
- сертифікаційні випробування продукції для залізничного транспорту і промисловості в Національній системі сертифікації та за міжнародними стандартами;
- ресурсні випробування техніки;
- проведення випробувань рухомого складу за міжнародними правилами та регламентами;
- розробка нестандартного устаткування для випробувань;
- підготовка матеріалів до міжвідомчого приймання.

Детальніше


Науковий керівник:
Костриця Сергій Анатолійович
Згорнути
Спеціалізоване проектно-конструкторське та технологічне бюро «Мікропроцесорні системи управління та безпека на залізничному транспорті»

 

Перейти на персональний сайт

Тренажер СКТБ МСУБ ДНУЗТ імені академіка В. Лазаряна складається з двох робочих місць – робочого місця інструктора та робочого місця учня. На обох робочих місцях встановлені комп’ютери, пов'язані між собою по локальній мережі.

Детальніше


тел. :
+38 (097) 508-39-89
E-mail :
sktbmsub@ndch.diit.edu.ua, sktbmsub@gmail.com
Згорнути
Гіркововипробувальна галузева науково-дослідна лабораторія

 

Напрями діяльності
- розробка єдиних технологічних процесів роботи під'їзних колій і станцій примикання;
- удосконалення логістики транспортних потоків на промислових підприємствах і в портах;
- рекомендації по удосконаленню технології роботи і колійного розвитку залізничного транспорту промислових підприємств і портів з можливістю перевірки проектних рішень на основі імітаційного моделювання на ЕОМ;
- проектування колійного розвитку станцій і під'їзних колій підприємств;
- теоретичні і експериментальні дослідження по підвищенню пропускної і провізної спроможності залізничного транспорту промислових підприємств і портів;
- розробка бізнес-планів створення незалежних перевізних компаній та бізнес-планів розвитку транспортно-експедиційних та операторських компаній;
- вдосконалення логістики перевезень вантажів залізничним транспортом у межах України, транзитних та експортно-імпортних, у т.ч. у прямому змішаному сполученні;
- техніко-економічне обґрунтування доцільності маршрутизації вантажних та порожніх вагонопотоків в умовах експлуатації приватного парку вантажних вагонів;
- розрахунок і проектування гіркових сортувальних пристроїв;
- розробка і впровадження комп’ютерних тренажерів для оперативно-диспетчерського персоналу залізниць України;
- технічні умови на послуги, пов'язані з перевезеннями вантажів і паспортизація під'їзних колій;
- сертифіковані випробування залізничної станційної техніки і пристроїв (у т.ч. по Україні і Російській Федерації);
- експертиза випадків сходу рухомого складу при маневрах;
- рекомендації по підвищенню безпеки руху на конкретних об'єктах промислового і магістрального транспорту;
- розробка нормативної документації господарства перевезень Укрзалізниці та її структурних підрозділів та розробка технічних паспортів під'їзних колій промислових підприємств.

Детальніше


Науковий керівник:
Березовий Микола Іванович
тел. :
+38(056) 733-19-13
E-mail :
gorlab@ndc.diit.edu.ua
Згорнути
Галузева науково-дослідна лаборатория штучних споруд транспорту

 

Основні напрямки роботи:
1. Обстеження, випробування та оцінка технічного стану автодорожніх та залізничних мостів.
2. Встановлення відповідності конструкцій залізничних і автодорожніх мостів проектним характеристикам при введені їх в експлуатацію після будівництва, реконструкції чи капітального ремонту.
3. Визначення фактичної вантажопідйомності металевих та залізобетонних прогонових будов залізничних мостів і встановлення режиму їх подальшої експлуатації.
4. Дослідження роботи механізмів розвідних мостів та розробка рекомендацій по їх подальшій експлуатації.
5. Встановлення та аналіз причин довготривалих деформацій опор мостів та розробка рекомендацій по їх усуненню.
6. Дослідження особливості роботи пішохідних мостів різних систем і розробка рекомендацій по їх подальшій експлуатації.
7. Оцінювання технічного стану мостів на високошвидкісних залізничних магістралях та встановлення режиму руху сучасного навантаження.
8. Впровадження системи експлуатації мостів та інших споруд (СЕМС).
9. Розробка баз даних і автоматизованих систем управління станом інженерних споруд та їх впровадження.
10. Розробка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт чи реконструкцію мостів, залізничних колій, переїздів і інших інженерних споруд.
11. Оцінювання технічного стану будівель цивільного і промислового призначення і розробка рекомендацій по їх подальшій експлуатації.


Детальніше


Науковий керівник:
Завідувач ГНДЛ штучних споруд, доцент кафедри «Мости», кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, Соломка Валентина Іванівна
тел. :
+38(0562) 33-58-12, моб. тел. +38 (067) 584-97-35, +38 (066) 347-62-67
E-mail :
solomka.valya@rambler.ru
Згорнути
Галузева науково-дослідна лабораторія «Технічне утримання та діагностика локомотивів»

 

Основні напрямки діяльності:
1. Впровадження системи неруйнівного діагностування тягових електричних машин локомотивів;
2. Розробка теоретичних основ організації роботи систем діагностування локомотивів;
3. Розробка раціональної системи утримання локомотивів з використанням результатів діагностування;
4. Розробка й впровадження систем діагностування локомотивів, організація обробки інформації бортових систем діагностування локомотивів
5. Розробка й впровадження автоматизованих систем діагностування тепловозних двигунів за параметрами робочого процесу на базі сучасної апаратури й методів обробки сигналів;
6. Удосконалення конструкції тепловозних дизелів;
7. Розробка й впровадження автоматизованих систем діагностування тепловозних двигунів по нерівномірності обертання колінчатого вала дизеля;
8. Розробка й впровадження обладнання для оптимального ведення вантажних і приміських поїздів з метою економії енергоресурсів;
9. Удосконалення методів і технічних засобів випробування електроустаткування тепловозів;
10. Розробка й удосконалення стендів випробування гідравлічних передач тепловозів.  

Детальніше


Згорнути
Галузева науково-дослідна лаборатория механіки ґрунтів

 

Напрями діяльності
1. Розробка методів стійкості укосів залізничних насипів, основ і фундаментів, інженерних споруд залізниць і автомобільних доріг.
2. Розробка методики розрахунків і способів укріплення земляного полотна та штучних споруд залізниць на підроблених територіях.
3. Контроль якості ущільнення ґрунтів методом динамічного зондування, дослідження стійкості тунельних конструкцій і розробка методів їх гідроізоляції.
4. Дослідження та розробка рекомендації по визначенню динамічної стійкості земляного полотна.
5. Розробка технологій закріплення основ і фундаментів транспортних споруд.
6. Дослідження фізико-механічних властивостей ґрунтів при будівництві та ремонті інженерних споруд.
7. Розробка методів розрахунків стійкості земляного полотна та інженерних споруд на основі комп’ютерних технологій.
8. Теоретичні основи розрахунку напружено-деформованого стану тунелів, метрополітенів та інших підземних споруд в процесі спорудження та експлуатації.
Науковий керівник: Олексій Леонідович Тютькін, завідувач кафедри «Мости та тунелі», доктор технічних наук, доцент, тел.. +3 8 (066) 290 45 18, email: alexeytutkin@gmail.com

Детальніше


Науковий керівник:
Олексій Леонідович Тютькін
тел. :
+38(056) 373-15-53
E-mail :
tutkin@mail.ru
Згорнути
Галузева науково-дослідна лабораторія «Енергоефективні матеріали та технології в будівництві»

 

Перейти на персональний сайт

Напрями діяльності:
• розробка оптимальних складів бетонних та полімерних матеріалів для будівництва та ремонту бетонних, залізобетонних та кам’яних транспортних споруд;
• розробка ефективних теплоізоляційних матеріалів для цивільного та промислового будівництва;
• розробка ефективних технологій формування стінового каменю;
• поліпшення функціонально-технологічних і архітектурно-художніх якостей залізничних вокзальних комплексів;
• випробування на міцність і морозостійкість зразків різних будівельних матеріалів;
• розробка рекомендацій з режимів віброформування бетонних і залізобетонних виробів;
• розробка технологічних регламентів виготовлення композиційних будівельних матеріалів;
• підбір складів бетонних сумішей з використанням хімічних добавок для підводного бетонування;
• розробка математичних моделей, що дозволяють прогнозувати фізико-механічні властивості матеріалів та стан залізобетонних конструкцій. 

Детальніше


тел. :
+38(056) 373-15-46
E-mail :
GNDL_BM@i.ua
Згорнути
Колієвипробувальна галузева науково-дослідна лабораторія

 

Перейти на персональний сайт

Основні напрямки діяльності:
 •    - проведення приймальних та сертифікаційних випробувань нового рухомого складу по впливу на колію та стрілочні переводи;
 •    - дослідження взаємодії колії та рухомого складу експериментальним шляхом і за допомогою теоретичних розрахунків;
 •    - розробка умов обігу нового рухомого складу з визначенням допустимих швидкостей руху рухомого складу по конструкціях залізничної колії шириною 1520 мм;
 •    - розробка нормативної та технічної документації в колійному господарстві;
 •    - проведення динамічних випробувань мостових конструкцій;
 •    - проведення натурних випробувань елементів верхньої будови залізничної колії;
 •    - проведення приймальних та сертифікаційних випробувань нових конструкцій стрілочних переводів;
 •    - розробка програмного забезпечення для виконання інженерних розрахунків;
 •    - розробка програмного забезпечення для тензометричних вимірювальних систем.

Завідувач лабораторії: Савлук Віталій Євгенович

Детальніше


Науковий керівник:
д.т.н., професор Рибкін Віктор Васильович
тел. :
+38 (056) 793-38-45
E-mail :
gndl_putisp@ndch.diit.edu.ua, 331941@ukr.net
Згорнути