Нормативна база

Версія для друку

Закон України від 14.09.2006 № 143-V


Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій. ПерейтиЗакон України від 04.07.2002 № 40-IV


Про інноваційну діяльність. ПерейтиЗакон України від 17.01.2002 № 2984-III


Про вищу освіту. ПерейтиЗакон ВР України від 13.12.1991 № 1977-XII


Про наукову та науково-технічну діяльність. ПерейтиЗакон України від 12 жовтня 2010 року № 2519-17


Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки (Із змінами і доповненнями, внесеними законами України від 9 лютого 2006 року N 3421-IV,  від 9 вересня 2010 року N 2519-VI (Законом України від 9 вересня 2010 року N 2519-VI, цей Закон викладено у новій редакції)).  Перейти
Сторінки: 1 Всі
22.02.2018

ПОЛОЖЕННЯ


Про науково-дослідний інститут транспортних систем та технологій НДІ ТСТ (завантажити)Положення


Про науково-технічну раду Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна (завантажити)ПОЛОЖЕННЯ


Про науково-дослідний інститут ризиків та безпеки на транспорті НДІ РБТ(завантажити)ПОЛОЖЕННЯ


про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт  з галузей знань і спеціальностей (завантажити)Положення


Про студентське наукове товариство Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна (Завантажити)ПОЛОЖЕННЯ (проект)


про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів (наукових установ)(Завантажити)ПОЛОЖЕННЯ


Про порядок організації та проведення наукових  конференцій і семінарів. Положення можна завантажити тут...ПОЛОЖЕННЯ


про атестацію наукових працівників Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Положення можна завантажити тут ... (Додаток до положення)ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ


Про науково-дослідну лабораторію дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка 
В. Лазаряна. Положення можна скачати тутПОЛОЖЕННЯ


Про порядок виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, що виконуються за господарчими договорами, залучення виконавців і оплату їх роботи. Положення можна скачати тутПОЛОЖЕННЯ


Про відділ держбюджетних науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт і студентської науки науково-дослідної частини  університету. Положення можна скачати тутПОЛОЖЕННЯ


Про науково-дослідну роботу студентів університету. Положення можна скачати тутПОЛОЖЕННЯ


Про конкурс науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, що фінансуються за рахунок державного бюджету України. Положення можна скачати тутПОЛОЖЕННЯ


Про відділ науково-технічної інформації науково-дослідної частини університету. Положення можна скачати тутПОЛОЖЕННЯ


Про відділ госпдоговірних науково-дослідних робіт науково-дослідної частини уныверситету. Положення можна скачати тутПОЛОЖЕННЯ


Про відділ АСУ-НДР науково-дослідної частини університету. Положення можна скачати тутПОЛОЖЕННЯ


Про відділ аспірантури та докторантури університету. Положення можна скачати тутПОЛОЖЕННЯ


Про патентно - ліцензійний відділ науково-дослідної частини університету. Положення можна скачати тутПОЛОЖЕННЯ


Про науково-дослідну роботу студентів у Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна. Положення можна скачати тут
Сторінки: 1 Всі

Постанова КМУ від 20 липня 1996 р. № 830


Про затвердження Типового положення з планування, обліку і калькулювання собівартості науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт. ПерейтиПостанова КМУ від 7 вересня 2011 р. № 942


Про затвердження переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2015 року. Перейти
Сторінки: 1 Всі

Наказ МОН України від 29 березня 2010 року № 264


Щодо затвердження паспортів секцій за фаховими напрямами наукової ради МОН. Завантажити

1. Математика (Завантажити)

2. Інформатика та кібернетика (Завантажити)

3. Загальна фізика (Завантажити)

4. Ядерна фізика, радіофізика та астрономія  (Завантажити)

5. Електроніка, радіотехніка та телекомунікації (Завантажити)

6. Фізико-технічні проблеми матеріалознавства (Завантажити)

7. Енергетика та енергозбереження (Завантажити)

8. Технології видобутку та переробки корисних копалин (Завантажити)

9. Охорона навколишнього середовища (Завантажити)

10. Механіка (Завантажити)

11. Машинобудування (Завантажити)

12. Приладобудування (Завантажити)

13. Аерокосмічна техніка і транспорт (Завантажити)

14. Технологія будівництва, дизайн, архітектура (Завантажити)

15. Біологія, біотехнології, харчування (Завантажити)

16.  Хімія (Завантажити)

17.  Економіка (Завантажити)

18. Право (Завантажити)

19. Педагогіка, психологія, соціологія, українознавство, проблеми освіти і науки (Завантажити)

20. Філософія та історія (Завантажити)

21. Літературознавство, мовознавство, мистецтвознавство, соціальні комунікації (Завантажити)

22. Дослідження з проблем природних наук (Завантажити)

Сторінки: 1 Всі