Наукові підрозділи НДЧ

Версія для друку
Науково-дослідний інститут ризиків та безпеки на транспорті

 

Науковий керівник:
Болжеларскій Ярослав Володимирович
Згорнути
Науково-дослідний інститут транспортних систем та технологій

 

Науковий керівник:
Костриця Сергій Анатолійович
Згорнути
Випробувальний центр

 

Головні напрямки діяльності:

- випробування рухомого складу залізниць, матеріалів, запасних частин, устаткування, елементів колії і транспортних споруд;
- розробка та експертиза технічних умов норм і методик для проведення випробувань з сертифікації залізничної техніки і устаткування;
- сертифікаційні випробування продукції для залізничного транспорту і промисловості в Національній системі сертифікації та за міжнародними стандартами;
- ресурсні випробування техніки;
- проведення випробувань рухомого складу за міжнародними правилами та регламентами;
- розробка нестандартного устаткування для випробувань;
- підготовка матеріалів до міжвідомчого приймання.

Детальніше


Науковий керівник:
Костриця Сергій Анатолійович
Згорнути
Спеціалізоване проектно-конструкторське та технологічне бюро «Мікропроцесорні системи управління та безпека на залізничному транспорті»

 

Перейти на персональний сайт

Основні напрямки діяльності:
• Розробка та впровадження технічних засобів навчання (тренажери машиністів локомотивів, тренажери водіїв вантажного транспорту, навчальні програмно-апаратні комплекси). Розробка і впровадження енергооптімальних графіків руху (час руху по перегону) і оптимальних режимних карт для приміських, пасажирських та вантажних поїздів. Розробка інформаційно - навчальних і екзаменаційних систем.
• Виконання технічної експертизи транспортних подій на залізничному транспорті України і країн СНД. Виконання судово-технічної експертизи транспортних подій на залізничному транспорті.
• СКТБ вправі здійснювати інші види діяльності, які передбачені Статутом Університету та відповідають головним напрямкам наукової діяльності СКТБ. Види діяльності, для проведення яких необхідно отримати ліцензії і / або інші дозволи, здійснюються СКТБ при наявності відповідної ліцензії та / або дозволу Університету або безпосередньо СКТБ згідно з чинним законодавством України.

Тренажер СКТБ МСУБ ДНУЗТ імені академіка В. Лазаряна складається з двох робочих місць – робочого місця інструктора та робочого місця учня. На обох робочих місцях встановлені комп’ютери, пов'язані між собою по локальній мережі.

Детальніше


тел. :
+38 (097) 508-39-89
E-mail :
[email protected], [email protected]
Згорнути
Спеціалізоване проектно-конструкторське та технологічне бюро залізничного транспорту «Інфратранспроект-ДІІТ»

 

Основні напрямки діяльності:
• повний комплекс робіт з обстеження, випробування і надання експертного технічного висновку про стан конструкцій і будівельних матеріалів об'єктів транспортної інфраструктури (мости, труби, платформи, залізничні колії, залізничні ваги, промислові і цивільні будівлі і ін.)
• проектно-вишукувальні роботи для нового будівництва, капітального ремонту та реконструкції об'єктів транспортної інфраструктури;
• наукові дослідження в області будівельного матеріалознавства, будівельних конструкцій, будівельної механіки і організації будівельного виробництва;
• проведення курсів підвищення кваліфікації фахівців у галузі будівництва, неруйнівного контролю та сучасних програмних комплексів (САПР).

Детальніше


тел. :
+38 (056) 776-83-10
E-mail :
[email protected], [email protected]
Згорнути
Проектно-конструкторське технологічне бюро з проектування і модернізації рухомого складу, колії та штучних споруд

 

Перейти на персональний сайт

Основні напрямки діяльності:
• Розробка нормативно - технічної документації з виготовлення та модернізації рухомого складу залізниць, промислового транспорту, метрополітену та міського господарства і його вузлів;
• Розробка нормативно - технічної документації по ремонту та експлуатації рухомого складу залізниць, промислового транспорту, метрополітену та міського господарства;
• Розробка відомчих інструкцій;
• Розробка конструкторської та технологічної документації на нестандартне обладнання;
• Виконання проектних і дослідно - конструкторських робіт на виготовлення технічне обслуговування і ремонт рухомого складу;
• Експертиза нормативної, конструкторської, технологічної документації;
• Розробка технічних умов на вироби та схеми завантаження вагонів для підприємств залізничного транспорту і промисловості;
• Розробка технологічних процесів по виготовленню, ремонту і експлуатації рухомого складу залізниць.

Детальніше


Науковий керівник:
Кебал Юрій Вікторович
тел. :
+38 (056) 371-51-07
E-mail :
[email protected], [email protected]
Згорнути
Галузева науково-дослідна лабораторія вагонів

 

Перейти на персональний сайт

Основні напрямки діяльності:
• надання наукових, консультаційних, експертних та інших видів послуг, напрям яких відповідає науковій діяльності лабораторії;
• проведення всіх видів натурних випробувань залізничного рухомого складу;
• виконання теоретичних і експериментальних досліджень залізничного рухомого складу і його елементів;
• обстеження технічного стану залізничного рухомого складу з метою визначення залишкового ресурсу і можливості продовження терміну його експлуатації;
• розробка схем навантаження і кріплення вантажів у вагонах;
• розробка комплексних цільових науково-технічних програм;
• технічна експертиза і розробка конструкторської, проектної, нормативно-технічної, технологічної документації для залізничного рухомого складу, його елементів, з безпеки руху, експлуатації та ремонту;
• аналіз і прогнозування технічного стану і тенденцій розвитку вагонобудування, ремонту і експлуатації;
• розробка нових і модернізація існуючих конструкцій пасажирських і вантажних візків і спеціального рухомого складу залізниць та промислового транспорту;
• розробка пропозицій щодо впровадження передового наукового досвіду в вагонному господарстві;
• розробка сучасних технологій ремонту рухомого складу з використанням гнучких поточних ліній;
• вдосконалення техніко-економічних параметрів рухомого складу залізниць, промислового транспорту, метрополітену та міського транспорту;
• експериментальні дослідження пресів і спеціального устаткування.

Детальніше


Науковий керівник:
д. і. н., к. т. н. Довганюк Степан Степанович.
тел. :
(056)776–82–27
E-mail :
[email protected].
Згорнути
Галузева науково-дослідна лабораторія динаміки та міцності рухомого складу

 

Перейти на персональний сайт

Основні напрямки діяльності:
• Теоретичні та експериментальні дослідження динаміки і міцності рухомого складу залізниць.
• Проведення випробувань з метою сертифікації промислової продукції для залізничного транспорту.
• Експертне обстеження та технічне діагностування рухомого складу з метою продовження терміну його служби.
• Участь в роботах з проектування та випробування нового і модернізованого рухомого складу, в тому числі: магістральних електровозів ДЕ1, ДС3, електропоїздів ЕПЛ2Т, ЕПЛ9Т, автомотрис 610М, 620М (Польща), колійних машин (Росія, Україна), вантажних і пасажирських вагонів і інше.

Детальніше


тел. :
+38(056) 776-72-44, +38(056) 793-19-08
E-mail :
[email protected], [email protected], [email protected]
Згорнути
Гіркововипробувальна галузева науково-дослідна лабораторія

 

Напрями діяльності
- розробка єдиних технологічних процесів роботи під'їзних колій і станцій примикання;
- удосконалення логістики транспортних потоків на промислових підприємствах і в портах;
- рекомендації по удосконаленню технології роботи і колійного розвитку залізничного транспорту промислових підприємств і портів з можливістю перевірки проектних рішень на основі імітаційного моделювання на ЕОМ;
- проектування колійного розвитку станцій і під'їзних колій підприємств;
- теоретичні і експериментальні дослідження по підвищенню пропускної і провізної спроможності залізничного транспорту промислових підприємств і портів;
- розробка бізнес-планів створення незалежних перевізних компаній та бізнес-планів розвитку транспортно-експедиційних та операторських компаній;
- вдосконалення логістики перевезень вантажів залізничним транспортом у межах України, транзитних та експортно-імпортних, у т.ч. у прямому змішаному сполученні;
- техніко-економічне обґрунтування доцільності маршрутизації вантажних та порожніх вагонопотоків в умовах експлуатації приватного парку вантажних вагонів;
- розрахунок і проектування гіркових сортувальних пристроїв;
- розробка і впровадження комп’ютерних тренажерів для оперативно-диспетчерського персоналу залізниць України;
- технічні умови на послуги, пов'язані з перевезеннями вантажів і паспортизація під'їзних колій;
- сертифіковані випробування залізничної станційної техніки і пристроїв (у т.ч. по Україні і Російській Федерації);
- експертиза випадків сходу рухомого складу при маневрах;
- рекомендації по підвищенню безпеки руху на конкретних об'єктах промислового і магістрального транспорту;
- розробка нормативної документації господарства перевезень Укрзалізниці та її структурних підрозділів та розробка технічних паспортів під'їзних колій промислових підприємств.

Детальніше


Науковий керівник:
Березовий Микола Іванович
тел. :
+38(056) 733-19-13
E-mail :
[email protected]
Згорнути
ГНДЛ «Дослідження і попередження залізничних транспортних пригод»

 

Основні напрямки діяльності:
• Наукові дослідження в галузі безпеки руху, взаємодії рухомого складу і колії.
• Аналіз міцності конструкцій рухомого складу з позиції забезпечення безпеки руху.
• Дослідження залізнично-транспортних пригод та розробка рекомендацій по їх запобіганню.

Детальніше


E-mail :
[email protected]
Згорнути
Галузева науково-дослідна лабораторія «Технологія обробки металевих матеріалів»

 

Основні напрямки діяльності:
- розробка пропозицій щодо вдосконалення технологій обробки конструкційних матеріалів для різних галузей промисловості;
- проведення досліджень по оцінкам відповідності продукції для залізничного транспорту, нормативно-технічної документації (технічних умов, нормам, правилам, державним стандартам і ін ..)
- проведення експертиз і досліджень фізико-механічних властивостей конструкційних матеріалів існуючого рухомого складу і нового, який розробляється на перспективу.

Детальніше


Згорнути
Галузева науково-дослідна лабораторія «Технології та системи безпеки на транспорті»

 

Основні напрямки діяльності:
- вирішення питань безпеки життєдіяльності людини шляхом проведення відповідних науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт;
- розробка технологій, пов'язаних з поліпшенням безпеки життєдіяльності людини;
- проведення експертних оцінок для потреб транспорту і оцінок ергономічних параметрів систем і устаткування на відповідність нормативним вимогам і безпеки праці;
- проведення експертизи нормативних документів з безпеки руху на залізничному транспорті та для підприємств інших відомств;
- розробка та випробування систем і устаткування в області безпеки руху поїздів і безпеки життєдіяльності людини;
- проведення робіт, пов'язаних з впровадженням перспективних технологій і підвищення рівня безпеки на транспорті;
- розробка програм, методик і нормативних документів;
- розробка перспективних ресурсозаощаджуючіх технологій;
- розробка нових наноструктурованих функціональних матеріалів для рухомого складу залізниць;
- розробка нових матеріалів з підвищеним експлуатаційним ресурсом, або надійністю.

Детальніше


Згорнути
Галузева науково-дослідна лаборатория штучних споруд транспорту

 

Основні напрямки роботи:
1. Обстеження, випробування та оцінка технічного стану автодорожніх та залізничних мостів.
2. Встановлення відповідності конструкцій залізничних і автодорожніх мостів проектним характеристикам при введені їх в експлуатацію після будівництва, реконструкції чи капітального ремонту.
3. Визначення фактичної вантажопідйомності металевих та залізобетонних прогонових будов залізничних мостів і встановлення режиму їх подальшої експлуатації.
4. Дослідження роботи механізмів розвідних мостів та розробка рекомендацій по їх подальшій експлуатації.
5. Встановлення та аналіз причин довготривалих деформацій опор мостів та розробка рекомендацій по їх усуненню.
6. Дослідження особливості роботи пішохідних мостів різних систем і розробка рекомендацій по їх подальшій експлуатації.
7. Оцінювання технічного стану мостів на високошвидкісних залізничних магістралях та встановлення режиму руху сучасного навантаження.
8. Впровадження системи експлуатації мостів та інших споруд (СЕМС).
9. Розробка баз даних і автоматизованих систем управління станом інженерних споруд та їх впровадження.
10. Розробка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт чи реконструкцію мостів, залізничних колій, переїздів і інших інженерних споруд.
11. Оцінювання технічного стану будівель цивільного і промислового призначення і розробка рекомендацій по їх подальшій експлуатації.


Детальніше


Науковий керівник:
Завідувач ГНДЛ штучних споруд, доцент кафедри «Мости», кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, Соломка Валентина Іванівна
тел. :
+38(0562) 33-58-12, моб. тел. +38 (067) 584-97-35, +38 (066) 347-62-67
E-mail :
[email protected]
Згорнути
Галузева науково-дослідна лабораторія «Технічне утримання та діагностика локомотивів»

 

Основні напрямки діяльності:
1. Впровадження системи неруйнівного діагностування тягових електричних машин локомотивів;
2. Розробка теоретичних основ організації роботи систем діагностування локомотивів;
3. Розробка раціональної системи утримання локомотивів з використанням результатів діагностування;
4. Розробка й впровадження систем діагностування локомотивів, організація обробки інформації бортових систем діагностування локомотивів
5. Розробка й впровадження автоматизованих систем діагностування тепловозних двигунів за параметрами робочого процесу на базі сучасної апаратури й методів обробки сигналів;
6. Удосконалення конструкції тепловозних дизелів;
7. Розробка й впровадження автоматизованих систем діагностування тепловозних двигунів по нерівномірності обертання колінчатого вала дизеля;
8. Розробка й впровадження обладнання для оптимального ведення вантажних і приміських поїздів з метою економії енергоресурсів;
9. Удосконалення методів і технічних засобів випробування електроустаткування тепловозів;
10. Розробка й удосконалення стендів випробування гідравлічних передач тепловозів.  

Детальніше


Згорнути
Галузева науково-дослідна лабораторія "Функціональна безпека та електромагнітна сумісність систем залізничної автоматики"

 

Основні напрямки діяльності:
- дослідження електромагнітної сумісності технічних засобів залізничної автоматики з системами тягового електропостачання, рухомим складом;
- проведення випробувань технічних засобів залізничної автоматики на функціональну безпеку відповідно до вимог державних і міжнародних стандартів;
- розробка мікропроцесорних технічних засобів для автоматизованих систем керування рухом поїздів, забезпечення їх функціональної безпеки і електромагнітної сумісності з системою тягового електропостачання, новими типами рухомого складу;
- розробка мікропроцесорних систем діагностування технічних засобів залізничної автоматики;
- розробка заходів щодо захисту рейкових кіл від перешкод тягового струму, підвищенню функціональної безпеки та експлуатаційної надійності рейкових кіл.

Детальніше


тел. :
+38 (056) 373-15-04
E-mail :
[email protected]
Згорнути
Галузева науково-дослідна лабораторія «Охорона навколишнього середовища на залізничному транспорті»

 

Основні напрямки діяльності:
- дослідження надійності сучасних систем управління локомотивами;
- розробка пристроїв для систем управління рухомим складом на базі сучасних комутаційних елементів;
- зниження експлуатаційних витрат на утримання електрообладнання рухомого складу і підвищення його надійності;
- розробка теоретичних основ уніфікації електрообладнання та їх практичне втілення.
- підвищення коефіцієнтів корисної дії і потужності електроприводів пристроїв на підприємствах залізничного транспорту;
- розробка стендів для проведення випробувань тягових машин і електричної апаратури рухомого складу всіх видів (локомотиви, вагони і т.д.) з поліпшеними енергетичними показниками і застосуванням сучасної елементної бази.
- випробування електрообладнання за рішенням органу з сертифікації, а також на замовлення підприємств.

Детальніше


тел. :
+38(0562) 47-19-65
E-mail :
[email protected]
Згорнути
Галузева науково-дослідна лабораторія «Надійність та уніфікація електрообладнання рухомого складу»

 

Основні напрямки діяльності:
- дослідження надійності сучасних систем управління локомотивами;
- розробка пристроїв для систем управління рухомим складом на базі сучасних комутаційних елементів;
- зниження експлуатаційних витрат на утримання електрообладнання рухомого складу і підвищення його надійності;
- розробка теоретичних основ уніфікації електрообладнання та їх практичне втілення.
- підвищення коефіцієнтів корисної дії і потужності електроприводів пристроїв на підприємствах залізничного транспорту;
- розробка стендів для проведення випробувань тягових машин і електричної апаратури рухомого складу всіх видів (локомотиви, вагони і т.д.) з поліпшеними енергетичними показниками і застосуванням сучасної елементної бази.
- випробування електрообладнання за рішенням органу з сертифікації, а також на замовлення підприємств.

Детальніше


тел. :
+38(056) 373-15-47
E-mail :
[email protected]
Згорнути
Галузева науково-дослідна лаборатория механіки ґрунтів

 

Напрями діяльності
1. Розробка методів стійкості укосів залізничних насипів, основ і фундаментів, інженерних споруд залізниць і автомобільних доріг.
2. Розробка методики розрахунків і способів укріплення земляного полотна та штучних споруд залізниць на підроблених територіях.
3. Контроль якості ущільнення ґрунтів методом динамічного зондування, дослідження стійкості тунельних конструкцій і розробка методів їх гідроізоляції.
4. Дослідження та розробка рекомендації по визначенню динамічної стійкості земляного полотна.
5. Розробка технологій закріплення основ і фундаментів транспортних споруд.
6. Дослідження фізико-механічних властивостей ґрунтів при будівництві та ремонті інженерних споруд.
7. Розробка методів розрахунків стійкості земляного полотна та інженерних споруд на основі комп’ютерних технологій.
8. Теоретичні основи розрахунку напружено-деформованого стану тунелів, метрополітенів та інших підземних споруд в процесі спорудження та експлуатації.
Науковий керівник: Олексій Леонідович Тютькін, завідувач кафедри «Мости та тунелі», доктор технічних наук, доцент, тел.. +3 8 (066) 290 45 18, email: [email protected]

Детальніше


Науковий керівник:
Олексій Леонідович Тютькін
тел. :
+38(056) 373-15-53
E-mail :
[email protected]
Згорнути
Галузева науково-дослідна лабораторія «Енергоефективні матеріали та технології в будівництві»

 

Перейти на персональний сайт

Напрями діяльності:
• розробка оптимальних складів бетонних та полімерних матеріалів для будівництва та ремонту бетонних, залізобетонних та кам’яних транспортних споруд;
• розробка ефективних теплоізоляційних матеріалів для цивільного та промислового будівництва;
• розробка ефективних технологій формування стінового каменю;
• поліпшення функціонально-технологічних і архітектурно-художніх якостей залізничних вокзальних комплексів;
• випробування на міцність і морозостійкість зразків різних будівельних матеріалів;
• розробка рекомендацій з режимів віброформування бетонних і залізобетонних виробів;
• розробка технологічних регламентів виготовлення композиційних будівельних матеріалів;
• підбір складів бетонних сумішей з використанням хімічних добавок для підводного бетонування;
• розробка математичних моделей, що дозволяють прогнозувати фізико-механічні властивості матеріалів та стан залізобетонних конструкцій. 

Детальніше


тел. :
+38(056) 373-15-46
E-mail :
[email protected]
Згорнути
Колієвипробувальна галузева науково-дослідна лабораторія

 

Перейти на персональний сайт

Основні напрямки діяльності:
  •    - проведення приймальних та сертифікаційних випробувань нового рухомого складу по впливу на колію та стрілочні переводи;
  •    - дослідження взаємодії колії та рухомого складу експериментальним шляхом і за допомогою теоретичних розрахунків;
  •    - розробка умов обігу нового рухомого складу з визначенням допустимих швидкостей руху рухомого складу по конструкціях залізничної колії шириною 1520 мм;
  •    - розробка нормативної та технічної документації в колійному господарстві;
  •    - проведення динамічних випробувань мостових конструкцій;
  •    - проведення натурних випробувань елементів верхньої будови залізничної колії;
  •    - проведення приймальних та сертифікаційних випробувань нових конструкцій стрілочних переводів;
  •    - розробка програмного забезпечення для виконання інженерних розрахунків;
  •    - розробка програмного забезпечення для тензометричних вимірювальних систем.

Завідувач лабораторії: Савлук Віталій Євгенович

Детальніше


Науковий керівник:
д.т.н., професор Рибкін Віктор Васильович
тел. :
+38 (056) 793-38-45
E-mail :
[email protected], [email protected]
Згорнути
Галузева науково-дослідна лабораторія «Електрорухомий склад залізниць»

 

Основні напрямки діяльності:
- проведення тягово-енергетичних і експлуатаційних випробувань електрорухомого складу (ЕРС);
- виконання науково-дослідних робіт з дослідження і розробки нових технологій ремонту і випробувань вузлів і агрегатів ЕРС.

Детальніше


тел. :
(056) 373-15-31
E-mail :
[email protected]
Згорнути
Галузева науково-дослідна лабораторія «Електропостачання та енергозбереження»

 

Основні напрямки діяльності:
- електромагнітна сумісність на транспорті;
- науково-технічна експертиза документації;
- силової електроніки, цифрова обробка сигналів, активна фільтрація перешкод;
- впровадження енергозберігаючих технологій;
- компенсація реактивної потужності;
- нормування витрат паливно-енергетичних ресурсів на залізницях України;
- підвищення надійності систем управління тягового електропостачання;
- автоматизоване управління системами тягового електропостачання;
- проблеми експлуатації опор контактної мережі.

Детальніше


тел. :
+38(0562) 47-16-74, +38(056) 733-19-60
Згорнути
Галузева науково-дослідна лабораторія «Електроосадження металів та сплавів»

 

Основні напрямки діяльності:
- розробка ресурсозберігаючих технологій і установок для відновлення зношених деталей рухомого складу;
- розробка нових технологій нанесення захисно-декоративних гальванопокриттів на елементи пристроїв залізниць;
- рішення задач щодо поліпшення екологічного стану гальваноцехів заводів галузі;
- розробка нових імпульсних джерел живлення гальванічних ванн.

Детальніше


тел. :
(056) 373-15-37
E-mail :
[email protected]
Згорнути
Галузева науково-дослідна лабораторія «Економіки та управління залізничним транспортом»

 

Основні напрямки діяльності:
- реформування і реструктуризація залізничного транспорту України;
- акціонування залізничного транспорту України;
- реструктуризація окремих господарств залізничного транспорту;
- підвищення конкурентоспроможності залізничного транспорту;
- підвищення ефективності функціонування вантажоперевезень;
- підвищення ефективності здійснення пасажирських перевезень;
- розробка тарифної політики пасажирських перевезень у дальньому сполученні;
- розробка тарифної політики пасажирських перевезень у приміському сполученні;
- розробка тарифної політики на вантажні перевезення;
- розробка організаційних структур управління окремими господарствами залізничного транспорту;
- обгрунтування економічної ефективності впровадження швидкісного руху;
- обгрунтування економічної ефективності впровадження високошвидкісного руху;
- розвиток залізничного транспорту в умовах сталого розвитку суспільства;
- економічне обґрунтування нових методів організації руху і ремонтів рухомого складу;
- розробка цінової політики на додаткові послуги господарств залізничного транспорту;
- розробка економічних методик до визначення рентабельності окремих пасажирських поїздів у дальньому та приміському сполученні;
- розробка методики визначення розміру відшкодування збитків, заподіяних пошкодженням вагонів
- розробка принципів переходу на вертикальну форму управління галузевими господарствами залізниць
- розробка науково-методичного забезпечення органів місцевого самоврядування щодо пріоритетних напрямків і цілей розвитку територій
- розробка методів оцінки економічної стійкості територіальних громад України.

Детальніше


тел. :
+38(0562) 33-58-13, +38(056) 373-15-69
E-mail :
[email protected]
Згорнути
Галузева науково-дослідна лаборатория Автоматизації транспортних технологій

 

Перейти на персональний сайт

Основні напрямки діяльності:
- Теоретичні та експериментальні дослідження зі створення на сортувальних станціях автоматизованих систем управління технологічними процесами (АСУТП) на базі керуючих мікропроцесорних засобів, автоматизованих робочих місць (АРМ) і локальних обчислювальних мереж; автоматизація введення та виведення технологічної інформації;
- Розробка комплексу математичних, програмних і технічних засобів автоматизації дослідження, проектування та налагодження АСУТП (САПР АСУТП).

Детальніше


тел. :
+38(056) 373-15-89, +38(056) 733-19-10
E-mail :
[email protected]
Згорнути