Правила складання і подання заявки на винахід та корисну модель

Версія для друку

Вимоги до складу й оформлення матеріалів заявки, подання заявки визначаються Законом України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" та Правилами складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України № 22 від 22.01.2001 та зареєстрованими в Міністерстві юстиції України за № 173/5364 від 27.02.2001 (далі – Правила) Перейти до закону.


1. Заявка – сукупність документів, необхідних для видачі патенту.


2. Заявка на винахід повинна стосуватися одного винаходу або групи винаходів, пов'язаних єдиним винахідницьким задумом (вимога єдиності винаходу).


3. Заявка на корисну модель повинна стосуватися однієї корисної моделі.


4. Заявка складається українською мовою й повинна містити:

     •  заяву про видачу патенту на винахід (корисну модель);

     •  опис винаходу (корисної моделі);

     •  формулу винаходу (корисної моделі);

     •  креслення (якщо на них є посилання в описі);

     •  реферат.