Відділ держбюджетних науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт (НДДКР) та студентської науки

Версія для друку
Відділ держбюджетних науково-дослідних робіт (НДР) та студентської наукової роботи здійснює координацію і супровід наукової діяльності університету в галузі фундаментальних і прикладних досліджень, а також науково-технічних розробок. Визначає конкретні види робіт і форми діяльності, відповідно до основних наукових напрямів університету. Забезпечує методичну, організаційну та інформаційну підтримку в оформленні наукових робіт та заявок на участь в студентських наукових заходах всіх рівнів.

Основними завданнями і функціями відділу є:

     •   Формування та подання на затвердження проректору з науково-педагогічної, економічної роботі, перспективному та інноваційного розвитку тематичного плану фінансуються НДР;
     •   Моніторинг виконання календарних планів НДР що  фінансуються згідно технічних завдань;
     •   Контроль за своєчасним і якісним виконанням встановлених планів;
     •   Підготовка звітів про наукову діяльність університету;
     •   Координація діяльності наукових підрозділів і науково-педагогічних працівників університету при плануванні і виконанні НДР;
     •   Здійснення повного комплексу організаційно-технічного та фінансового супроводу НДР від подачі заявки (укладення господарського договору) до здачі науково-технічного, фінансового звіту та підписання акту здачі-приймання робіт;
     •   Здійснення методичної допомоги НПР університету при укладенні ними господарських договорів з підприємствами всіх форм власності та науково-дослідними організаціями на основі господарських договорів;
     •   Державна реєстрація НІОКТР в УкрІНТЕІ;
     •   Складання та моніторинг виконання плану фінансово-господарської діяльності науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт.