Рада молодих вчених

Версія для друку

Рада молодих вчених університету створена з метою об’єднання наукової молоді університету, всебічного сприяння якісній підготовці науково-педагогічних кадрів, пропаганді новітніх досягнень науки, реалізації та захисту професійних, творчих та інших інтересів молодих вчених, залучення молодих вчених до розв’язання важливих проблем інноваційного розвитку Дніпропетровської області та держави в цілому.

Основними завданнями і напрямами діяльності ради молодих вчених є створення умов, які допоможуть аспірантам та молодим вченим розкрити свій творчій та науковий потенціал, шляхом комунікації між керівництвом університету, та молодими вченими, пошук і підтримка талановитих дослідників, участь в організації та проведенні міжвузівського співробітництва молодих вчених, сприяння в організації проведення наукових конференцій, семінарів, збір та розповсюдження інформації про фонди та організації, що надають грантову підтримку або премії, проводять конкурси наукових робіт для молодих вчених, про можливість подання статей до журналів, як вітчизняних та і зарубіжних виданнях, а також інформування вчених про стажування

Діяльність ради молодих вчених здійснюється на громадських засадах і не є прибутковою. Загальне керівництво здійснюється Головою ради молодих вчених.

Членами ради молодих вчених є співробітники університету, вік яких не перевищує 35 років.

Рада молодих вчених співпрацює із студентським науковим товариством (СНТ) та сприяє розвитку студентської науки в університеті.

Головою ради молодих вчених є аспірант 3 курсу каф. «Хімія та інженерна екологія», лаборант каф. «Безпека життєдіяльності» Калимбет Микола Володимирович

Заступником голови ради молодих вчених є аспірантка 4 курсу каф. "колія і колійне господарство", старший лаборант каф. «Прикладна механіка та матеріалознавство» Федоренко Елезавета Михайлівна 

Координаційний комітет ради молодих вчених сприяє розповсюдженню інформації про заходи, в яких можуть приймати участь молоді вчені університету. 

Основні конкурси, в яких беруть участь молоді вчені університету:
Гранти та премії Кабінета Міністра президента для молодих вчених
«Молоді вчені - Дніпропетровщині» 
«Кращий молодий вчений Дніпропетровщини»
«Інно Дніпро»

Рада молодих вчених університету працює в складі Дніпропетровської обласної ради молодих вчених. З детальною інформацією про її діяльність можна ознайомитись на сайті http://rmv.dp.ua/