Рада молодих вчених

Версія для друку


Рада молодих вчених університету створена з метою об’єднання наукової молоді університету, всебічного сприяння якісній підготовці науково-педагогічних кадрів, пропаганді новітніх досягнень науки, реалізації та захисту професійних, творчих та інших інтересів молодих вчених, залучення молодих вчених до розв’язання важливих проблем інноваційного розвитку Дніпропетровської області та держави в цілому.

  DSC_1911.jpg  

Основними завданнями і напрямами діяльності ради молодих вчених є сприяння формування умов для розкриття наукового та творчого потенціалу аспірантів та молодих вчених, пошук і підтримка талановитих дослідників, участь в організації та проведенні міжвузівського співробітництва молодих вчених, сприяння в організації проведення наукових конференцій, семінарів, збір та розповсюдження інформації про фонди та організації, що надають грантову підтримку або премії, проводять конкурси наукових робіт для молодих вчених.


Діяльність ради молодих вчених здійснюється на громадських засадах і не є прибутковою. Загальне керівництво здійснюється Головою ради молодих вчених.


Членами ради молодих вчених є співробітники університету, вік яких не перевищує 35 років.


Рада молодих вчених співпрацює із студентським науковим товариством (СНТ) та сприяє розвитку студентської науки в університеті.


Головою ради молодих вчених є к.т.н., доцент кафедри «Управління проектами, будівлі та будівельні матеріали» Гордєєва Інна Олександрівна.


Заступником голови ради молодих вчених є к.т.н., доцент кафедри «Управління проектами, будівлі та будівельні матеріали» Леоненко Ольга Валеріївна.


Координаційний комітет ради молодих вчених сприяє розповсюдженню інформації про заходи, в яких можуть приймати участь молоді вчені університету.   

Основні конкурси, в яких беруть участь молоді вчені університету:

Гранти та премії президента для молодих вчених

«Молоді вчені - Дніпропетровщині» 

«Молодь Дніпропетровська – рідному місту»

Рада молодих вчених університету працює в складі Дніпропетровської обласної  ради молодих вчених. З детальною інформацією про її діяльність можна ознайомитись на сайті http://rmv.dp.ua/

Інформацію про конкурси молодих вчених HYPERLINK "file:///C:/Users/computer/Desktop/сайт/ИНФО/Інформацію%20про%20конкурси%20молодих%20вчених%20Дніпропетровської%20обласної%20РМВ%20можна%20знайти%20за%20посиланням "Дніпропетровської обласної Ради молодих вчених можна знайти за посиланням http://rmv.dp.ua/konkursi/

З Положенням про щорічну Премію Президента України HYPERLINK "http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/779/2000"для молодих вчених можна ознайомитись за посиланням   http://www.nas.gov.ua/nm/contests/awards/president/Pages/default.aspx