Рада молодих вчених

Версія для друку


Рада молодих вчених (РМВ) університету створена з метою об’єднання наукової молоді університету, всебічного сприяння якісній підготовці науково-педагогічних кадрів, пропаганді новітніх досягнень науки, реалізації та захисту професійних, творчих та інших інтересів молодих вчених, залучення молодих вчених до розв’язання важливих проблем інноваційного розвитку Дніпропетровської області та держави в цілому.


  DSC_1911.jpg  

Основними завданнями і напрямами діяльності РМВ є сприяння формування умов для розкриття наукового та творчого потенціалу аспірантів та молодих вчених, пошук і підтримка талановитих дослідників, участь в організації та проведенні міжвузівського співробітництва молодих вчених, сприяння в організації проведення наукових конференцій, семінарів, збір та розповсюдження інформації про фонди та організації, що надають грантову підтримку або премії, проводять конкурси наукових робіт для молодих вчених.

Діяльність РМВ здійснюється на громадських засадах і не є прибутковою. Загальне керівництво здійснюється Головою РМВ.

Членами РМВ є співробітники університету, вік яких не перевищує 35 років.

РМВ співпрацює із студентським науковим товариством (СНТ) та сприяє розвитку студентської науки в університеті.

Головою РМВ є к.т.н.,доцент кафедри «Станції та вузли» Мозолевич Григорій Якович

Заступниками Голови РМВ є к.т.н., доцент кафедри «Колія та колійне господарство» Арбузов Максим Анатолійович та к.т.н., доцент кафедри «Станції та вузли» Чибісов Юрій Віталійович.

Координаційний комітет РМВ сприяє розповсюдженню інформації про заходи, в яких можуть приймати участь молоді вчені університету. До нього, крім керівництва РМВ, входять к.т.н., доцент кафедри «АЕП» Шаповалов Андрій В’ячеславович, асистент кафедри «Облік та аудит» Булгакова Юлія Вадимівна, асистент кафедри «Гідравліка та водопостачання» Машихіна Поліна Борисівна.   

Основні конкурси, в яких беруть участь молоді вчені університету:

Гранти та премії президента для молодих вчених

«Молоді вчені - Дніпропетровщині» ()

«Молодь Дніпропетровська – рідному місту»

РМВ університету працює в складі Дніпропетровської обласної  Ради молодих вчених. З детальною інформацією про її діяльність можна ознайомитись на сайті http://rmv.dp.ua/

Інформацію про конкурси молодих вчених HYPERLINK "file:///C:/Users/computer/Desktop/сайт/ИНФО/Інформацію%20про%20конкурси%20молодих%20вчених%20Дніпропетровської%20обласної%20РМВ%20можна%20знайти%20за%20посиланням "Дніпропетровської обласної РМВ можна знайти за посиланням http://rmv.dp.ua/konkursi/

З Положенням про щорічну Премію Президента України HYPERLINK "http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/779/2000"для молодих вчених можна ознайомитись за посиланням   http://www.nas.gov.ua/nm/contests/awards/president/Pages/default.aspx