ОНП "Будівництво та цивільна інженерія"

Версія для друку
Освітньо-наукова програма "Будівництво та цивільна інженерія"
Галузь знань - 19 "Архітектура та будівництво"
Спеціальність - 192 "Будівництво та цивільна інженерія"
Рівень вищої освіти - третій (освітньо-науковий)1. Стратегія розвитку  
• 2016
• 2019
4. Навчальні плани ОНП денний заочний
5. Інформація про правила прийому на ОНП та вимоги до вступників
6. Силабуси навчальних дисциплін:
• Новітні технології штучних споруд, основ та фундаментів
• Економічна оцінка інвестицій
• Інноваційні технології в будівництві
• Експериментальні методи дослідження конструкцій • Сучасні будівельні матеріали і вироби
• Моделювання процесів очистки води
• Основи інноваційних технологій
• Методологія наукових досліджень
7. Інформація щодо оновлення робочих програм навчальних дисциплін, силабусів: 
• Філософія
• Психологія та педагогіка вищої школи
• Управління проєктами
• Інтелектуальна власність (дві частини) [x] [x]
• Моделювання процесів очистки води
• Сучасні будівельні матеріали та вироби (дві частини) [x] [x]
• Експериментальні методи дослідження конструкцій
• Новітні технології штучних споруд, основ та фундаментів (Програмаробоча програма)
• Ділове спілкування іноземною мовою
8. Положення з підсумкової атестації аспірантів
9. Інформація про форми контрольних заходів, атастацій та критерії оцінювання:
• Оцінювання аспірантів за результатами виконання освітньої складової ОНП згідно навчального плану у формі заліків та екзаменів здійснюється відповідно до прийнятої загально університетської шкали оцінювання, яка обов’язково приводиться у робочих програмам освітніх компонентів (відмінно – дуже добре – добре – задовільно – достатньо).
• Оцінювання наукової складової проводиться двічі на рік у вигляді проміжної та річної атестації наукової роботи аспірантів. Критерії оцінювання наукової роботи аспірантів приведені у Додатку 6 Положення про підготовку здобувачів на третьому (освітньо – науковому) рівні вищої освіти на здобуття ступеня доктора філософії у Дніпровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна.
10. Результати опитувань аспірантів: 
14. Пропозиції щодо обговорення проектів ОНП:
• електронна адреса аспірантури та докторантури університету asp.dnuzt@gmail.com 
• та адреса гаранта ОНП alexeytutkin@gmail.com

Возврат к списку