80 Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих учених, магістрантів та студентів 2019/2020 н.р. "Наука і сталий розвиток транспорту"

Версия для печати

24 / 02 2020
З 23 березня по 27 березня 2020 року буде проведено конференцію "Наука і сталий розвиток транспорту"

Вимоги до форматування та структури тез.
Державною мовою обсягом не менше 1 сторінки в редакторі Word. Формат аркуша А4 з полями: ліве — 22,5 мм, праве — 22,5 мм, верхнє — 20 мм, нижнє — 30 мм, шрифт Times New Roman Cyr 12 пт, інтервал між рядками одинарний (12 пт).

Послідовність подання матеріалів у тезах: назва доповіді (шрифт напівжирний, 12 пт, набирати прописними малими літерами з вирівнюванням по центру); через 1 рядок по центру — прізвище та ініціали авторів, нижче — наукового керівника, нижче — назва закладу вищої освіти; через один рядок — текст тез доповіді з вирювнюванням по ширині. Відредагований (без правок) текст не повинен містити рисунків.


Просмотров : 1254

Возврат к списку