Щодо включення наукових видань до бібліографічних баз даних

Версія для друку

27 / 11 2020
Відповідно до Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність» наукове видання - твір (узагальнююча наукова праця, монографія, збірник наукових праць, збірник документів і матеріалів, тези та матеріали наукових конференцій, автореферат дисертації, препринт, словник, енциклопедія, науковий довідник або покажчик, наукове періодичне видання тощо) наукового характеру, що пройшов процедуру наукового рецензування та затвердження до друку вченою (науковою, науково-технічною, технічною) радою наукової установи або вищого навчального закладу, редакційно-видавниче опрацювання, виготовлений шляхом друкування, тиснення або в інший спосіб, містить інформацію про результати наукової, науково-технічної, науково-педагогічної, науково-організаційної діяльності, теоретичних чи експериментальних досліджень (науково-дослідне видання); підготовлені науковцями до публікації тексти пам'яток культури, історичних документів чи літературних текстів (археографічне або джерелознавче видання); науково систематизовані дані чи матеріали, що відображають історію науки та сучасний стан наукового знання (науково-довідкове або науково-інформаційне видання), призначені для поширення.

Згідно з пунктом 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, та пунктом 12 Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567, затверджено Порядок формування Переліку наукових фахових видань України.

Відповідно до Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 січня 2018 року № 32, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 06 лютого 2018 р. за № 148/31600, наукові фахові видання з Переліку, зокрема застосовуються для розвитку вітчизняного наукового потенціалу та інтеграції його у світовий науковий простір та створення простору якісної публічної комунікації вчених, зокрема якісного донесення результатів їх діяльності до вітчизняної та світової наукових спільнот.

Однією з вимог для включення наукового видання до категорії «Б» Переліку є включення видань до профільних міжнародних наукометричних баз даних, рекомендованих МОН.

Водночас, в порушення Указу Президента України від 24.09.2014 № 744/2014 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28.08.2014 «Про невідкладні заходи щодо захисту України та зміцнення її обороноздатності», доручення Кабінету Міністрів України від 27.02.2015 № 2751/1-15-ДСК, яким введено обмеження спільних наукових проектів з установами Російської Федерації станом на 24 листопада 2020 року до баз даних «РІНЦ» передають свої метадані 160 українських наукових видань, засновники яких знаходяться в управлінні Національної академії наук та національних галузевих академій, центральних органів виконавчої влади, громадських об'єднань, приватних організацій тощо. Поряд з тим, серед переліку українських наукових видань розташовано 68 так званих видань, свідоцтва про реєстрацію як засобу масової інформацію яких видано псевдоутвореннями «Л/ДНР».

Включення вищезазначених видань до «РІНЦ» порушує законодавство України та суперечить позиції міжнародної спільноти щодо засудження окупації Кримського півострова та окремих районів Донецької та Луганської областей.

Враховуючи Закон України «Про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією» та порушення норм іншого українського законодавства та міжнародного права, які стосуються суверенітету та територіальної цілісності України, Міністерство освіти і науки України звертається до засновників українських наукових видань, які продовжують передавати свої метадані та архів публікацій до «РІНЦ», з рекомендацію розірвати договори з Науковою електронною бібліотекою «eLIBRARY.RU» щодо включення видань до «РІНЦ» та розміщення на її сайті метаданих та архіву видання.

Принагідно інформуємо, що відповідно до статті 22 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» наукові видання України публікуються державною мовою, англійською мовою та/або іншими офіційними мовами Європейського Союзу. У разі публікації англійською мовою та/або іншими офіційними мовами Європейського Союзу опубліковані матеріали мають супроводжуватися анотацією та переліком ключових слів державною мовою.


З повагою 
Науково-дослідна частина, Наукове товариство студентів, курсантів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Дніпровського національного університету залізничного транспорту академіка В. Лазаряна та Рада молодих вчених

Джерело : https://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/77650/

Переглядів : 899

Назад до списку