Kонференція наукового товариства

Версія для друку

04 / 10 2020
Порядок денний:
1) Обрання Голови Ради молодих вчених Дніпровського національного університета залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна.
2) Доведення до аспірантів, докторантів та молодих вчених:
А) Нормативно-правова база в університеті щодо підготовки аспірантів, докторантів
- Положення про наукове товариство студентів, курсантів, аспірантів, докторантів, і молодих вчених, в Дніпровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна.
- Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в Дніпровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна.
- Статут освітньо-наукового об’єднання «Дніпровський консорціум університетів»
- Положення про політику та процедуру врегулювання конфліктних ситуацій в Дніпровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна.
- Тимчасове положення про порядок вибору навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти Дніпровського національного університета залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна.
- Порядок визнання результатів навчання та компетентностей здобутих у неформальній та/або інформальній освіті в Дніпровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна.
Б)Питання, що безпосередньо пов’язані з проведенням наукового дослідження та оприлюднення результатів:
- Дотримання академічної доброчесності.( Кодекс академічної доброчесності, Положення про групу сприяння академічної доброчесності, перевірка дисертаційних робіт за допомогою сервісу Юнічек)
- Можливість академічної мобільності в рамках внутрішньої мобільності.(Статут освітньо-наукового об’єднання « Дніпровський консорціум університетів».
доповідач проректор з науково-педагогічної та економічної роботи, перспективного розвитку, доктор технічних наук, професор Радкевич А.В.
3) Різне.


З повагою 
Науково-дослідна частина, Наукове товариство студентів, курсантів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Дніпровського національного університету залізничного транспорту академіка В. Лазаряна та Рада молодих вчених

Переглядів : 938

Назад до списку