ОНП "Комп'ютерні науки"

Версія для друку
Освітньо-наукова програма "Комп'ютерні науки"
Галузь знань - 12 "Інформаційні технології"
Спеціальність - 122 "Комп'ютерні науки"
Рівень вищої освіти - третій (освітньо-науковий)1. Стратегія розвитку:
4. Навчальні плани ОНП:
5. Інформація про правила прийому на ОНП та вимоги до вступників
6. Силабуси навчальних дисциплін:
• Економічна оцінка інвестицій
• Ефективність інформаційних систем та компютерних технологій
• Інформаційні системи обробки даних та компютерне моделювання
• Синергетичні методи моделювання складних систем • Безпека інформаційних технологій і систем
• Мережеві технології
7. Інформація щодо оновлення робочих програм навчальних дисциплін, силабусів: 
• Іноземна мова
• Іноземна мова за професійним спрямуванням
• Економічна оцінка інвестицій
• Інтелектуальна власність (дві частини) [x] [x]
8. Положення з підсумкової атестації аспірантів
9. Інформація про форми контрольних заходів, атастацій та критерії оцінювання:
• Оцінювання аспірантів за результатами виконання освітньої складової ОНП згідно навчального плану у формі заліків та екзаменів здійснюється відповідно до прийнятої загально університетської шкали оцінювання, яка обов’язково приводиться у робочих програмам освітніх компонентів (відмінно – дуже добре – добре – задовільно – достатньо).
• Оцінювання наукової складової проводиться двічі на рік у вигляді проміжної та річної атестації наукової роботи аспірантів. Критерії оцінювання наукової роботи аспірантів приведені у Додатку 6 Положення про підготовку здобувачів на третьому (освітньо – науковому) рівні вищої освіти на здобуття ступеня доктора філософії у Дніпровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна.
10. Результати опитувань аспірантів: 
11. Матеріально-технічне забезпечення:
12. Академічна доброчесність:
• Кодекс академічної доброчесності
• Група сприяння академічній доброчестності
• Положення про дотримання академічної доброчесності
13. Відгуки стейкхолдерів: 
14. Пропозиції щодо обговорення проектів ОНП:
• електронна адреса аспірантури та докторантури університету asp.dnuzt@gmail.com 
• та адреса гаранта ОНП shinkarenko_vi@ua.fm

Возврат к списку