Відділ аспірантури і докторантури

Версія для друку

Відділ аспірантури і докторантури є самостійним структурним підрозділом університету. Основні завдання відділу. Відділ аспірантури та докторантури займається організацією підготовки науково-педагогічних кадрів та планує і організовує прийом кандидатських іспитів.

На відділ покладаються такі обов'язки:

    •  розробка щорічних і перспективних планів підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів відповідно до вимог університету і народного господарства, контроль за безумовним їх виконанням;
    •  організація якісного відбору та прийому до аспірантури і докторантури разом з деканами факультетів, завідувачами кафедр та науковими керівниками  випускників університету та співробітників;
    •  формування складу комісій щодо прийому вступних і кандидатських іспитів, організація їх прийому у  аспірантів і здобувачів;
    •  організація проведення занять з аспірантами;
    •  підготовка і подання матеріалів для затвердження наукових керівників та наукових консультантів на Вченій раді університету;
    •  організація прикріплення здобувачів для підготовки і складання кандидатських іспитів і роботи над кандидатською дисертацією;
    •  формування проектів наказів про зарахування, відрахування аспірантів, докторантів і здобувачів;
    •  ведення особистих справ аспірантів, докторантів та здобувачів;
    •  контроль виконання індивідуальних планів роботи аспірантів, докторантів і здобувачів, проходження ними своєчасної та якісної атестації, дотримання вимог до порядку проведення навчального процесу підготовки аспірантів, докторантів та здобувачів на кафедрах;
    •  забезпечення предметних комісій програмами кандидатських іспитів, затверджених МОН України;
    •  складання звітів за визначеними формами для подання в Міністерство освіти і науки України та органам статистичного обліку;
    •  організація роботи з формування та реорганізації спеціалізованих вчених рад університету;
    •  організаційне та методичне забезпечення діяльності спеціалізованих вчених рад університету;
    •  розробка методичних рекомендацій з організації навчального процесу здобувачів наукового ступеня;
    •  реєстрація, облік та збереження атестаційних справ щодо присудження наукових ступенів та присвоєння вчених звань;
    •  видача дипломів доктора та кандидата наук, атестатів професора, доцента та старшого наукового співробітника;
    •  складання наказів та розпоряджень, пов’язаних з матеріальним заохоченням аспірантів, докторантів і наукових керівників;
    •  оформлення і здача до архіву документів;
  •  ведення реєстрації захисту кандидатських дисертацій аспірантами,  докторантами і здобувачами.Возврат к списку