Профілі наукових керівників

Версія для друку
Пшинько Александр Николаевич
Д.т.н, професор, лауреат державної премії України в 2005 р, академік і Перший Віце-президент Транспортної Академії Наук України, член-кореспондент Академії будівництва України та Міжнародної інженерної академії (Росія), дійсний член Нью-Йоркської академії наук (США ), член Міжнародної Асоціації мостобудівників і інженерів-будівельників (IABSE, Швейцарія).
       Кафедра - «Управління проектами, будівлі та будівельні матеріали»

       Коло наукових інтересів - теоретичні та експериментальні дослідження в області контрейлерних перевезень і створення міжнародних транспортних коридорів на залізницях України; розробка теоретичних основ поліпшення експлуатаційних характеристик елементів інфраструктури залізниць для швидкісного руху; безпеку руху; розробка теоретичних і практичних основ призначення складу бетонів і розчинів для транспортного будівництва; модифікування структури бетонів; розробка технологій ремонту, відновлення та захисту матеріалів транспортних споруд, що працюють в агресивному середовищі; розробка нормативної документації при підводному ремонті бетонних і залізобетонних транспортних споруд.

       Спеціальності, за якими ведеться наукове керівництво аспірантами та докторантами - Наукове керівництво докторантами, аспірантами та здобувачами здійснюється за такими спеціальностями: 05.23.05 - «Будівельні матеріали та вироби»; 05.23.08 - «Технологія та організація промислового та цивільного будівництва»; 05.13.22 - «Управління проектами».
       
       Загальна кількість захищених дисертацій на здобуття наукового ступеня за весь період наукового керівництва складає - 16, з них - 2 доктори технічних наук, 14 кандидатів технічних наук.
       Список последніхнаучних робіт і публікацій

1. Пшінько О.М., Лівінській О.М., Савицький М.В., Куліченко І.І., Курок О.І. та ін. Будівельні матеріали та вироби. Підручник. - Дніпропетровськ: Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, Акцент ПП, 2014. - 658 с.
2. Пшінько О.М. Майданчикові транспортер нового покоління вантажопідйомністю 240 т. / Пшінько О.М., Пшенько В.А., Палій Ю.Ф., Губерна Н.А., Кебал Ю.В., Романчук А.Я., Стегніцкій Б.М. , Мямлін С.В .// Вагонний парк. - 2014. - №2.
3. Pshinko Aleksandr. Architecture and postmodern poetics: context and namatires. Canadian Journal of Science, Education and Culture.


googlescholar.png 
orcid.png 
scopus.png 


Переглядів :

Назад до списку