Профілі наукових керівників

Версія для друку
Бобровский Владимир Ильич

    Доктор технічних наук за спеціальністю 05.22.20 – «Експлуатація та ремонт засобів транспорту», професор кафедри Станцій та вузлів. Здійснює підготовку аспірантів за спеціальністю 05.22.20 - «Експлуатація та ремонт засобів транспорту».


E-mail: bvi1973@yandex.ua 

Телефон: +38-056-793-19-13 

Коротка наукова біографія: 

    У 1973р захистив кандидатську дисертацію «Оценка эффективности систем автоматизации сортировочного процесса методом моделирования» за спеціальністю 05.22.08- експлуатація залізниць;  в 2003 р – докторську дисертацію «Теоретичні основи удосконалення конструкції та технології роботи залізничних станцій» за спеціальністю 05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту.

    Професор Бобровський В. І. є автором та співавтором понад 210 наукових праць, в тому числі 3 монографій, 2 патентів на корисну модель й 3 свідоцтв про авторські права на твори (комп'ютерні програми). Керував 10 науково-дослідними роботами, що фінансувались за рахунок державного бюджету, а також на замовлення вітчизняних організацій та установ.

    Підготовка аспірантів ведеться з 1997 року за спеціальністю 05.22.20 – «Експлуатація та ремонт засобів транспорту». Під керівництвом Бобровського В. І. захищені  1 дисертація доктора технічних наук та 5 дисертацій кандидатів наук.

    Коло наукових інтересів. Удосконалення конструкції сортувальних гірок та технології розформування составів, удосконалення техніко-технологічних параметрів та систем керування залізничних станцій, імітаційне моделювання технологічних процесів на транспорті.


Опубліковані наукові праці: 

1. Модели, методы и алгоритмы автоматизированного проектирования железнодорожных станций : монография / В. И. Бобровский, Д. Н. Козаченко, Р. В. Вернигора, В. В. Малашкин. – Днепропетровск : Изд-во Маковецкий, 2010. – 156 с. – ISBN 978-966-1507-24-0. – Переглянути 

2. Оптимизация режимов торможения отцепов на сортировочных горках : монография / В. И. Бобровский, Д. Н. Козаченко, Н. П. Божко [и др.] – Днепропетровск : Изд-во Маковецкий, 2010. – 260 с. – ISBN 978-966-1507-25-7. – Переглянути

3. Совершенствование конструкции и технологии работы сортировочных комплексов железнодорожных станций: монография // В. И. Бобровский, Д. Н. Козаченко, А. И. Колесник [и др.] – Днепропетровск : Изд-во Маковецкий, 2012. – 236 с. -  Переглянути

4. Бобровский В. И., Дорош А.С. Оптимизация режимов торможения отцепов расчетной группы состава // Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Вип. 1(43) – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2013.– с. 104-112. - Переглянути

5. Бобровский В. И., Сковрон И. Я.  Двустороннее сортировочное устройство для интенсификации процесса формирования многогруппных составов // Труды Ростовского государственного университета путей сообщения. – №2(23) – Ростов-на-Дону, 2013.– с. 7-12. - Переглянути

6. Bobrovskiy V. I., Kozachenko D. N., Vernigora R. V. Functional simulation of railway stations on the basis of finite-state automatа // Transport Problems. – 2014. – Vol. 9, iss. 3. – P. 57–65. – Переглянути


Захищені дисертації під керівництвом:

На здобуття наукового ступеня доктора технічних наук

1. Козаченко Д. М. Розвиток теоретичних основ оцінки техніко-експлуатаційної ефективності та безпеки функціонування сортувальних гірок : дис. д.т.н. : 05.22.20 – Дніпропетровськ, ДНУЗТ,  2010.


На здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

    1. Козаченко Д. М. Підвищення ефективності роботи залізничних станцій на основі оптимізації поздовжнього профіля станційних колій: дис. к. т. н.: 05.22.20 – Дніпропетровськ, ДНУЗТ, 2001.

    2. Вернигора Р.В. Підвищення ефективності функціонування залізничних станцій як ергатичних систем : дис. к.т.н. : 05.22.20 – Дніпропетровськ, ДНУЗТ, 2008.

    3. Кудряшов А.В. Підвищення ефективності сортувального процесу на станціях шляхом оптимізації режимів розформування составів на гірках: дис. к.т.н. : 05.22.20 – Дніпропетровськ, ДНУЗТ,  2010.

    4. Малашкін В.В. Удосконалення методів техніко-технологічної оцінки залізничних станцій з метою підвищення ефективності їх функціонування  : дис. к.т.н. : 05.22.20 – Дніпропетровськ, ДНУЗТ,  2012.

    5. Колесник А.І. Удосконалення конструкції плану та профілю гірок з метою підвищення ефективності сортувального процесу : дис. к.т.н. : 05.22.20 – Дніпропетровськ, ДНУЗТ,  2014.
googlescholar.pngorcid.pngscopus.png

Переглядів :

Назад до списку