Профілі наукових керівників

Версія для друку
Петренко Владимир Дмитриевич
Доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії в області науки і техніки в 1997 году, член-кореспондент Транспортної академії України.

Кафедра: Тунелі, основи і фундаменти
E-mail: petrenko.diit@gmail.com
Телефони: +38-056-373-15-53

Коротка наукова біографія: Народився в 1937 році. Закінчив в 1959 році Дніпропетровський гірничий інститут ім. Артема і отримав кваліфікацію гірничого інженера. В 1959 - 1966 роках працював на шахтах тресту «Нововолинськвугілля», починаючи з посади майстра і закінчуючи посадою замісника головного інженера шахти № 2 «Нововолинська» по науково-технічним питанням.
З 1967 по 1995 рік працював в Інституті геотехнічної механіки НАН України, в 1972 році захистив кандидатську дисертацію, яка була присвячена механіці сипких тіл та гірських порід, які руйнуються при вибуху.
В 1995 році захистив докторську дисертацію в Інституті гідромеханіки НАН України,  і в тому ж році почав працювати професором, а з 1997 року – завідувачем кафедри «Тунелі, основи і фундаменти» Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. 
Опублікував більше 300 наукових праць, з них 13 монографій і понад 40 патентів.

Коло наукових інтересів: Механіка ґрунтів і гірських порід, фізика та механіка вибуху, підземне будівництво, механіка підземних споруд, геотехніка.

Список останніх наукових робіт та публікацій

1. V. I. Petrenko, V. D. Petrenko, O. L. Tjutkin Solution of task of the mobile loading in the dynamic statement [Текст] / Зб. наук. праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна «Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика». – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУЗТу, 2013. – Вип. 4. – С. 67-74.
2. Петренко В. Д., Лісневський М. А. Порівняльний аналіз напружено-деформованого стану кутової підпірної стінки на пальовому фундаменті [Текст] / Збірник наукових праць Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка (галузеве машинобудування, будівництво). – Полтава: ПолНТУ, 2013. – Вип. 3 (38). – Т.2. – С. 279-287.
3. Петренко В. Д., Ямпольський Д. О., Святко І. О. Порівняльний аналіз розрахункових моделей залізничного земляного полотна [Текст] / «Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна». – Дніпропетровськ: ДНУЗТ, 2013. – № 4 (46). – С. 56-65.
4. Петренко В. Д., Святко І. О., Ямпольський Д. О. Порівняльний аналіз методів укріплення земляного полотна [Текст] / Сборник научных трудов «Строительство, материаловедение, машиностроение». – Днепропетровск: ГВУЗ ПГАСА, 2013. – Выпуск 69. – С. 369-373.
5. Петренко В. Д., Тютькин А. Л. Комплексный динамический анализ пилонной станции метрополитена глубокого заложения [Текст] // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, 2014. – Кременчук: КрНУ. – Вип. 6, частина 1(89). – С. 80-85.
6. V. D. Petrenko, O. Sviatko, D. O. Yampolskyy The application of injection-grouting for strengthening of the weak subgrade foundations [Текст] / Сборник научных трудов «Строительство, материаловедение, машиностроение». – Днепропетровск: ГВУЗ ПГАСА, 2014. – Вып. 77. – С. 144-147.
7. V. D. Petrenko, V. T. Huzchenko, O. L. Tiutkіn, D. V. Tiutkіn Analysis of deformed state structures of the Kyiv metro running tunnels on a transition zone from spondylov’s clay to buchatskiy sands [Текст] / Science and Transport Progress. Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport. – No 4(52), 2014. – pp. 127-138.
8. Петренко В. Д., Коновал С. В. Экспериментальные исследования влияния формы поперечного сечения заряда на характер разрушения твердых сред взрывом [Текст] / Зб. наук. праць Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського «Сучасні ресурсоенергосберігаючі технології гірничого виробництва». – Кременчук: КрНУ. – Вип. 2(14). – С. 31-43.
9. V. D. Petrenko, O. L. Tiutkin, O. M. Kulazhenko, A. M. M. Alkhdour The basing of stabilization parameters of a fortified railway bed [Текст] / «Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна». – Дніпропетровськ: ДНУЗТ, 2015. – 1(55). – С. 165-172.

Підготував 2 докторів та 6 кандидатів технічних наук
 
googlescholar.pngorcid.png

Переглядів :

Назад до списку